09 januari 2012

Fler ungdomar blir arbetslösa


För ett par år sedan bestämde Obama-administrationen att minimi-lönen i landet skulle vara 7 dollar och 25 cent och samtidigt lovade man att höja igen till 9.50 år 2011.

I Washington State har man från 1 januari detta år bestämt att lönen måste vara minst 9.04 dollar och vem som helst borde kunna räkna ut hur det slutar.
Fler personer mister jobbet eller kommer att tjäna mindre!

Lönekostnaderna ökar. Arbetsgivarna måste hitta sätt att få in extra pengar. Det första man hoppas på som arbetsgivare är att på något vis öka inkomsterna, men det är lättare sagt än gjort ....särskilt med tanke på dagens ekonomi.

Ett resultat av lagen kommer att bli att arbetsgivaren skär ner på de anställdas timmar samtidigt som han ger dem fler arbetsuppgifter. Den löneökning den anställde förväntade sig, äts upp av att antalet arbetstimmar minskar.

Ett annat sätt är att avskeda folk. Bli av med dem.
Färre anställda människor skapar längre köer på arbetsförmedlingen och socialen.
Ungdomar drabbas värst eftersom de oftast är anställda i lågkvalificerade jobb, tex inom restaurangbranschen.

Dessa företag har liten vinstmarginal och drabbas hårt när minimilöner ökar. Inom gruppen 16-till-24-åriga män utan gymnasieexamen, arbetar 25 till 30 procent på en plats där man intar föda.

Det bästa sättet att sabotera chanserna till avancemang för en ung person, från ett hem med ensamstående förälder, som bor i ett slumområde och har gått i undermåliga statliga skolor, är att göra det olönsamt för alla arbetsgivare att anställa honom. Sättet att åstadkomma detta är att
tvinga en arbetsgivare att betala en sådan person en lön som överstiger hans kompetens.

Föreställ dig att en arbetstagares kunskapsnivå bara är sådan att han kan bidra med ca 7 dollars värde per timme, men arbetsgivaren måste betala honom en minimilön på $ 9.50 per timme, plus obligatoriska kostnader , såsom Social Security, arbetslöshetsersättning och sjukvårdsförsäkring. Att anställa en sådan person skulle vara en ekonomisk förlust.

Om arbetsgivaren har möjlighet betala en lågutbildad arbetare värdet av hans kompetens, skulle han åtminstone ha ett jobb och en chans att lära sig mer för att kunna avancera i framtiden.

Dessutom är det inte Statens uppgift att lägga sig i kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.