03 maj 2012

Har människan en själ?

I alla tider, förutom under de senaste hundra åren, har människan ansetts ha en själ, som överlever döden och färdas vidare till en andlig värld. Berättelserna äro många och varierar för olika kulturer. Kristna talar t.o.m. om en tredelning i kropp, själ och ande. För ungefär hundra år sedan blev emellertid detta synsätt omodernt i Västvärlden och att idag bara nämna en andlig dimension eller Gud anses av vissa vara ett tecken på efterblivenhet. Detta är den egentliga anledningen till massmedias hån, förlöjligande och förföljelse av sådana som Sarah Palin, George W . Bush och Marcus Birro. Men är det egentligen så fel?

Titta på följande YouTube-clip om Pamela Reynolds. Hon är en i USA välkänd "country and western"-sångerska som drabbades av svår huvudvärk orsakad av en stor utbuktning ("aneurysm") på ett blodkärl i hjärnan. Faran med sådana "aneurysm" är att de med tiden spricker, vilket kan orsaka patientens död. Således en tidsinställd bomb om de inte opereras i tid. I Pamelas fall låg aneurysmet så illa till längst ner under hjärnan att det var svårt att komma åt kirurgiskt. På grund av den stora risken för stor och dödlig blödning under operation tvekade man. Hon lyckades dock hitta en hjärnkirurg, dr. Robert Spetzler, med en annan och säkrare operationsteknik i vilken ingick att under operationen göra Pamela 'kliniskt död'. Efter nedsövningen kylde man ner Pamelas kropp till +16° C via yttre kylning (sannolikt isvatten). Vid denna kroppstemperatur upphör nämligen all ämnesomsättning och alla livsfunktioner. Med hjälp av en kylmadrass bibehölls sedan den låga temperaturen under hela operationen. Att Pamela inte längre hade någon elektrisk aktivitet i hjärnan och var 'klinisk hjärndöd' kontrollerades bl.a. med EEG. Därefter stängdes respiratorn av och Pamelas blod från hjärna och kropp tömdes i en plastbehållare via kanyler i ljumskarnas blodkärl (slutet system) för att i slutet av operationen återföras till kroppen. Detta tillstånd av 'klinisk hjärndöd' bibehölls under hela operationen som pågick i 10 timmar (!!!!!).

Pamela berättade senare att hon under denna tid lämnat sin kropp och uppifrån iakttagit vad som försiggått på operationssalen och också 'suttit på' hjärnkirurgens axel och tittat in i operationssåret. Hon kunde i detalj beskriva många operationsinstrument och redogöra för konversationen på salen. Vidare hade hon färdats genom den omtalade 'tunneln' och kunde beskriva hur hon träffade tidigare döda släktingar, som hon kommunicerade med.

Denna beskrivning stämmer väl överens med alla de hundratals berättelser av andra människor som varit nära döden och redovisats i ett 20-tal böcker skrivna av professorer i psykiatri, psykologi, kardiologi, röntgenologi, barnmedicin etc. Men det unika med Pamelas fall är att upplevelsen inträffade under en tidsperiod då hon bevisligen varit 'kliniskt hjärndöd' och således inte kunde förklaras med att 'hjärnan spelade ett spratt', som några föreslagit. När hjärnan är 'kliniskt död' är den inte längre med i matchen och kan inte spela någonting alls - inte ens ett 'spratt'. Inte heller kan det förklaras med att upplevelsen kom i slutet eller början, som psykologen i clipet vill göra gällande eftersom hon var nedkyld och 'kliniskt hjärndöd' redan innan man börjat steril-tvätta och klä in operationsområdet.

Förloppet antyder istället att tanke- och upplevelseförmågan samt minnet sannolikt inte alls är förlagt till hjärnan (som materialisterna och ateisterna tror) utan till en självständig själ. I normala fall samverkar denna med hjärnan, vilket gör att man felaktigt förlägger tänkandet till hjärnan. I extremsituationer som denna (och vid döden) framkommer dock det rätta förhållandet.

YouTube: Pam Reynold's Near Death Experience
YouTube: BBC: PAM SEES GOD
YouTube: BBC: PAM SEES GOD 2 part

/Helige Stefan

6 Kommentarer:

gäster sa...

Bilden hämtad från en CD med Pam Reynolds, "The Side Effects of Dying".

http://www.near-death.com/experiences/evidence01.html

Anonym sa...

Neurokirurgen dr. Wilder Penfield blev legendarisk genom att i lokalbedövning på vaken patient elektriskt stimulera olika delar av storhjärnan och på så sätt lokalisera alla olika centra, hörsel, syn etc., etc.. Medvetandet och allt kring detta förbryllade honom emellertid och i sin tankeväckande bok "The Mystery of the Mind" ställer han följande provocerande fråga: Om man hör riktigt vacker pianomusik, varifrån kommer då musiken? Från pianot eller från pianisten? Han svarade att själva musiken (=musikens innehåll) faktiskt inte kommer från pianot utan från pianisten. Pianot visar sig bara vara ett instrument för de musikaliska idéer som först uppträder i pianistens huvud innan de blir till ljud i rummet. Musiken kan således inte förklaras med enbart pianot. När pianisten reser sig från pianostolen upphör musiken. Inte heller människans tankar och känslor (=medvetandet, sinnet, själen) förklaras med enbart hjärnan, som på samma sätt endast är ett instrument för själens kommunikation med sin omvärld. När själen lämnar kroppen upphör livet. Se där en fullt möjlig förklaring till fenomenet med Pamela Reynolds och alla övriga hundratals annars oförklarliga upplevelser i samband med döden. (Samma analogi kan för övrigt göras mellan datorn och programmeraren.)
/SB

robban sa...

skön tanke om det stämmer :)

Anonym sa...

robban
Det går att ta reda på. Man gör som inom all annan vetenskap - man lyssnar på dem som har något att berätta.
/SB

sven sa...

Människor som är gravt hjärnskadade som inte har någon jagkänsla hur blir det med deras liv efter döden?

Anonym sa...

Sven
Vetenskapen vet väldigt lite om hur människor med grava hjärnskador upplever sin omvärld och hur mycket "jag-känsla" de har eftersom de kan ha svårt att förmedla detta. Så ämnet är svårundersökt. Men vad får dig att tro att just hjärnskadade människor skulle sakna en själ? Det kan ju ha funnits en tid före skadan. Och om "själen" då enligt dig försvinner med hjärnskadan så knyter du ju själen till hjärnans funktion, vilket faktiskt motbevisades av exemplet med Pamela Reynolds.
Helige Stefan

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.