16 september 2012

Är media tillförlitliga?

Följande är en granskning utförd av en välinformerad läsare:

12/9 22:36
Den amerikanske ambassadören dödades i vad som sannolikt var ett planerat anfall på konsulatet i Benghazi. Av al-Qaeda, sannolikt. På årsdagen av ”9/11”.

Vad jag kan se finns den här lilla storyn inte alls på SvD.se.  DN skriver lite om det och ganska mycket om hur upprörda muslimerna blivit.  Av den där filmen… ”Film om profeten Muhammed orsakade attackerna” (SR)
Visst, vi ska tro att media har rätt. " Att döda en ambassadör - så’nt händer. Livet är sådant. Det var pastor Terry Jones som ställde till alltihop…"

”Obama lovar att  fortsätta samarbete med Libyen efter attacken
”… (Haaretz)

Precis. Politikerna litar på media, hämtar tydligen sin världsbild därifrån?

13/09 00:47
Ambassadör Stevens: ”Någon gång (och vi vet inte när) tror vi att ambassadören kom ut ur byggnaden och togs till ett sjukhus i Benghazi”, sade en högre [US] tjänsteman.” (Fox News)

Ett obekräftat fotografi på Facebook tycks visa hur en mobb släpar en livlös Stevens längs marken. Vissa rapporter säger att han kvävdes till döds. (Guardian 13:24 BST)

 Men media i nuläget…
13/9 07:40 Bilder från Benghazi-konsulatet finns på Wall Street Journal. 12 st. Tagna nu efteråt (?), men nog så klargörande.
Det här visste man i princip nästan direkt, på tisdag-kvällen svensk tid.
13/09 12:07
”Han kvävdes till döds”, säger Al-Ahram och El Pais
13/09 14:24
Inga media här i Sverige  har berättat att ambassadören ströps (enligt Al-Ahram), och sedan släpades längs gatorna, för att slutligen hamna på sjukhuset i Benghazi.
Däremot  är man säker på att det måste vara en  film… och pastor Terry Jones förstås .…
Men både O. och Hillary har slagit fast att relationen till Libyens regering förblir god… Romney, däremot - fy, fy, fy…
- (Sida upp och sida ner om de två från Etiopien… Men inget om deras tid i Nepal… Maoist-revolten, du vet.)
13/09 17:00
Enligt libanesiska Tayyar.org hann islamisterna med att våldta ambassadören, innan de dödade honom. (”Sources AFP” säger Tayyar.) Libyan Free Press säger detsamma: Stevens sodomiserades innan han dödades. (Washington Times, kl 09:35 sv.t.)
 Och det här kommer förstås i svenska media också… Eller?
14/09 13:34
Benghazi: 48 timmar före, visste State Department att 'American missions’ kunde anfallas. Men inga varningar gavs till diplomaterna. På Tripoli-ambassaden ansåg därför säkerhets-folket att Benghazi-besöket borde vara säkert.
- Anfallet i Benghazi var, säger man nu, planerat, och inte alls resultatet av någon spontan muslimsk vrede över en video. Den skedde den  ”9/11”, och man använde ”rocket-propelled grenades”. (The Independent, UK, 14/9)
14/09 14:02
150 soldat-gravstenar i Benghazi förstördes systematiskt i mars. Soldaterna hade befriat Libyen på 40-talet. Mobben som slog sönder dem skrek, ”De är hundar, de är hundar”.
Och i juni sköt man med raketgevär, just i Benghazi, mot brittiske ambassadören…
Någon reaktion från Washington? Nix.
”Tala vänligt med dem, så inser de att de har fel och blir din vän.”


Mark Steyn, National Review.

"Fotografier från det  arabisk TV, al-Mayadeen visar hur Chris Stevens kropp dras genom gatorna, medan lokalbefolkningen tar souvenir-fotografier med sina mobiltelefoner.  En man i en rödrandig skjorta fotograferar den döde ambassadören ovanifrån,  en annan omedelbart bakom huvudet flyttar den utsträckta armen och håller sin mobiltelefonkamera en tum från ambassadörens näsa."

"På Benghazi-konsulatet, stal tjuvar "känsliga"dokument som avslöjar namnen på libyer som har samarbetat med USA. Oh, ja. Som presidenten skulle säga ,"Våra hjärtan är uppenbarligen med er."

"Under tiden i Pakistan, sitter den lokala läkare, som tipsade amerikanerna om bin Ladin,  i fängelse. Med andra ord, medan USAs  stollige vice president raglar omkring och försöker månglar ut att bara Obama hade modet att fatta det tuffaste beslutet som någon någonsin varit tvungen att ta, försmäktar  den stackare  -  som faktiskt hade modet, som faktiskt tog ett tufft beslut, i en del av världen där tuffa beslut kan få dig dödad - eftersom Washington inte lyfter ett finger för att hjälpa honom. "

Steven Hayward,Powerline

"Jag talade med en 'välplacerad' journalist i går kväll, vars källor beskriver situationen vid utrikesdepartementet i ett ord: "Kaos" Arbetshypotesen är att flera amerikanska ambassader kan ha tagits över,  eller är sårbara för angrepp,  eftersom så många av dem är beroende av lokalbefolkningen för personalens behov vid ambassaden, och som därför  kan ha möjlighet att bryta säkerheten om de har rekryterats av al-Qaida. Dessutom är hela historien om attacken mot Benghazi konsulatet mycket värre än vad vi har fått höra (förutom av den oberoende tidningsrapporten från i torsdags.)


Konsulatet i Benghazi var en tillfällig lokal, med endast en dörr med ett standardlås  och det värsta var att ambassadör Stevens omgav sig med endast en liten vaktstyrka, snarare än i de tungt beväpnade konvojer som våra diplomater i regionen vanligtvis använder. Attacken i Benghazi var inte bara ett mål som uppstod av en tillfällighet och som  sporrades av reaktioner  på en film som kränker "muslimers oskuld" -  filmen är bara en förevändning. Dödandet av Amb. Stevens var en överlagd hit, planerad och genomförd som vedergällning för det senaste drone-anfallet som nyligen dödade  al-Qaidas man nummer 2 i Afghanistan.  Sårbarheten när det gällde  Stevens var omsorgsfullt studerad.  Alla andra  protest-aktiviteter vid ambassaden är bara dimridåer. Tack Steve!
 

3 Kommentarer:

Steve sa...

Kan du använda detta, om Benghazi?


Mark Steyn in National Review, 9/15:
http://www.nationalreview.com/articles/320283/disgrace-benghazi-mark-steyn


"The photographs at the Arab TV network al-Mayadeen show Chris Stevens’s body being dragged through the streets, while the locals take souvenir photographs on their cell phones. A man in a red striped shirt photographs the dead-eyed ambassador from above; another immediately behind his head moves the splayed arm and holds his cell-phone camera an inch from the ambassador’s nose."

"At the Benghazi consulate, the looters stole “sensitive” papers revealing the names of Libyans who’ve cooperated with the United States. Oh, well. As the president would say, obviously our hearts are with you."

" Meanwhile, in Pakistan, the local doctor who fingered bin Laden to the Americans sits in jail. In other words, while America’s clod vice president staggers around pimping limply that only Obama had the guts to take the toughest decision anyone’s ever had to take, the poor schlub who actually did have the guts, who actually took the tough decision in a part of the world where taking tough decisions can get you killed, languishes in a cell because Washington would not lift a finger to help him."http://www.powerlineblog.com/archives/2012/09/chaos-at-the-state-dept.php

Powerline, September 15, 2012
Steven Hayward
Chaos at the State Dept?

I spoke with a well-placed journalist last night whose sources describe the situation at the State Department in one word: “Chaos.” The working assumption is that several American embassies may have been penetrated, or are vulnerable to attack, because so many of them rely on local residents for staff needs at the embassy, and as such may be in a position to breach security if they have been recruited by Al Qaida. Moreover, the full story of the attack on the Benghazi consulate is much worse than we have been told (except by the Independent newspaper report John and I linked to here on Thursday).
http://www.powerlineblog.com/archives/2012/09/the-libyan-scandal-deepens.php
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/revealed-inside-story-of-us-envoys-assassination-8135797.html
The consulate in Benghazi was an interim facility, with only a standard door lock for security, and worse, Ambassador Stevens was traveling with only a light security detail, rather than in the heavily armed convoys our diplomats in the region usually employ. The attack on the Benghazi was no mere target of opportunity spurred by reaction to the “Innocence of Muslims” film; the film is just a pretext. The killing of Amb. Stevens was a premeditated hit, planned and carried out as retaliation for the recent drone strike that killed the number two Al Qaida operative in Afghanistan recently. The vulnerability of Stevens at the Benghazi compound was scouted out carefully. All the other embassy protest activity is just covering theater.
As Drudge would say, developing. . .


Anna sa...

”Tala vänligt med dem, så inser de att de har fel och blir din vän.” Låter som om folk tror att dessa människor är djur- och det tror jag är det som präglar hela debatten överlag. "Antirasister" som anser att muslimerna inte förstår bättre och behöver deras(de överlägsna vitas) skyddande hand.

Det är ju fruktansvärt om det verkligen var så illa som du beskriver.

I yttrandefrihetens namn så borde alla kunna göra vilken film de vill om vem de vill. De borde få göra skulpturer av vilka de vill, och de borde få uppröra på sitt sätt. Ingen ska behöva ta skuld för dessa galna människors gärningar utan istället ska de människor som vågat säga sin mening hyllas. Det är skillnad på direkt personangrepp och att ha åsikter om en religion.

Ambassadörens död var helt onödig och ingen film kan användas som ursäkt till detta. Det är inte förövarna det är synd om.

Steve sa...

Artikelresumé: ”Islamisk terrorism” försvann ur manualerna för armén, CIA och andra amerikanska säkerhetsorganisationer. Under Obama. (Men det sista behöver man väl inte nämna.)
- Islam ogillar ju starkt demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet för kvinnor, religionsfrihet, och mycket annat. Men Obama…
- Den 10 september publicerade Kairo-tidningen Al-Fajr en kommuniké från Islamisk Jihad m.fl. att de skulle sätta eld på amerikanska ambassaden i Kairo, och ta alla överlevande till fånga, om inte USA släppte alla jihadister på Guantanamo. Och ’blinde shejken’ Abdel Rahman som ju sitter på livstid i USA. - (Läser CIA osv tidningarna?)
- Den 11 september kom kommunikéer att man skulle demonstrera mot filmen om profeten vid USA-ambassaden (i Kairo) från kl 17.
- Någon säkerhetshöjning vid ambassaden blev det emellertid inte.
- Fast ambassaden kände förstås till planerna, och skyndade sig att ge ut en kommuniké -- mot den där otäcka filmen som drev med Profeten.
- I Benghazi den ”9/11” använde man tunga vapen, inklusive RPG, rocket-propelled grenades. Men det här hade libyska myndigheter -- och CIA -- inte en aning om?
- Hillary var efteråt helt oförstående. Hur kunde man anfalla USA:s konsulat? USA som hade gjort så mycket för att hjälpa Libyen!
- Ja, Barack Hussein själv har fördömt -- filmmakarna! Då förstår ni!
http://www.jpost.com/Features/InThespotlight/Article.aspx?id=285238

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.