30 november 2012

Islam är Problemet


Ann Barnhart:

"Vi har inga problem att se verkligheten när det gäller nazismen, eller nödvändigheten att utrota den från jordens yta, eftersom vi kallar den för vad den exakt är: Ett totalitärt politiskt system.
Men eftersom vi har blivit hjärntvättade och tränade av Vänstern att avsky vår egen judisk-kristna kultur,  avvisa kritiskt tänkande och omfamna islam som en konstitutionellt skyddad religion, vägrar vi att erkänna det enkla faktum att det kommer aldrig att bli fred förrän islam har utrotats från jordens yta. Vi säger till oss själva att 'demokrati' är svaret och att om vi bara underlättar för befolkningen att rösta i muslimska länder, kommer allt att bli bra och hela världen kommer att omfamnas av ifred, regnbågar, godis och unicorn-pruttar. Eftersom alla 'religioner' är lika bra och alla som säger annat är trångsynta och intoleranta hatare..."

5 Kommentarer:

Jacobssons tankar sa...

En god vän sa till mig i början av 90-talet "Nu är kriget mellan socialism och kapitalism avslutat och kapitalismen segrade, nu kommer nästa stora strid, den mellan kristendomen och islam. Problemet är, sa han, att världen inte inser vilket problem islam är och vad det står för". Varför blundar exempelvis Reinfeldt för den fara som islam utgör? Förstår han inte att det samma islam i Saudi som det är i Rosengården? Eller tror han att islam i sverige är som socialdemokraterna, urvattnad totalitär lära. Men då blir han blåst, för islam kan aldrig bli urvattnad.

Anonym sa...

Det fanns en tid då människan hade daglig kontakt med Gud, på det sätt som många nordamerikanska indianer ibland talar om som den "Store Anden". Vissa människor kunde då tydligt känna och höra den mjuka viskningen, som tycktes komma från hjärtat. När man följde den rösten, sitt eget samvete, löpte allting till det bästa. Detta sätt att leva har kallats att "Äta av Livets Träd" (Liv=Ande), i vilket man helt frivilligt följer de råd som man på ett intuitivt sätt uppfattar, eftersom man känner på sig att de är goda och vill en väl.
Sedan kom en tid då människan inte längre ville lyssna på rösten från hjärtat utan ville bestämma allting själv endast utifrån sitt eget förnuft och sin egen hjärna. Detta har symboliskt beskrivits i berättelsen om Adam och Eva och deras olydnad i vilken de "Åt från Kunskapens Träd" (dvs. att skära av sig från den andliga världen och bara förlita sig på sin hjärnas förmåga). Eftersom Gud inte ville göra våld på människans fria vilja tvingades han acceptera detta. Då följde en lång tid av svåra misstag för människans vidkommande som beskrivs som "Syndafallet" (att synda är att begå misstag). Dessa misstag innefattade alla de bestialiteter mot mänskligt liv som begicks under tusentals år i det 1. Babyloniska riket, 2. det Assyriska riket, 3. det Persiska riket, 4. det Grekiska riket (Alexander den Store), 5. det Romerska riket och 6. det Islamistiska riket (som kommer i två faser, före och efter kalifatets fall 1923). Det innefattade också en mängd sexuella perversiteter som djursex, pedofili, samt människooffer, spädbarnsmord och aborter i mycket stor omfattning.
För att människan skulle klara sig igenom denna svåra men självvalda väg lämnade Gud till mänskligheten en bok för vägledning, Bibeln, samt lät en hel del profeter födas, vilka fortfarande hade kontakt med och kunde berätta om det andliga livet och Gud. Efter en tid tappade man emellertid förmågan att förstå det dolda symboliska innehållet i Bibeln och började tolka endast dess bokstav. Prästerna började dessutom att missbruka sin maktställning och förjagade och dödade alla profeter.
Då kom kom Gud själv ned i Jesu person för att ge vägledning. Vad det betydde behöver jag inte beskriva. Jag kan bara påpeka att all modern vetenskap har skapats i det kristna Europa, av kristna människor.
Idag har människan med endast sitt förnuft kartlagt hela mikrokosmos och hela makrokosmos. Och vad ser hon? Hon ser Gud i allt detta. Idag är det många som med mig blir kristna på grund av vetenskapen.
Man kommer alltså till Gud vilken väg man än väljer, hjärtats väg eller hjärnans väg. Det är bara det att den ena vägen är en omväg som innebar oändligt mycket mera lidande. Väl här kan vi nu åter börja "Äta av Livets Träd", dvs. återknyta till den andliga verkligheten och Gud.
Vi lever nu in "The End of Times", vilket innebär att det i och med Islams slutgiltiga nederlag och förintelse kommer att bli slut på hela denna period ("Syndafallet"), som Bibeln handlar om. Därefter vidtar en ny tid.
/SB

Ann-Marie sa...

Det enda som kommer att göra musslor nöjda är när dom har tagit över världen och vi alla har ändan i vädret x antal gånger om dagen. Är politikerna som släpper in eländet beredda på det?

Knute sa...

Snart är det jul, en viktig motvikt mot islams nedvärderande syn på kvinnor och muslimska pojkars brist på respekt för sina mödrar. Julen är en hyllning av modern och barnet.

Knute sa...

Want a tiny taste of Shariah Law? Then please watch this Islamic scholar's wisdom!

"Saying Merry Christmas is worst than fornication or killing someone"

http://www.youtube.com/watch?v=FFW3ZNC8sjw&feature=player_embedded

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.