10 januari 2013

Malaysia: Ordet "Allah" tabu för icke-muslimer

Sultanen i den malaysiska delstaten Selangor har förbjudit icke-muslimer i regionen att använda ordet "Allah". Han betecknar gudsnamnet som "heligt" och reserverat för de som bekänner sig islam. Drygt hälften av befolkningen är muslimer.

Tvisten har pågått i ett par år. Den muslimska elakheten är att det inte finns något annat ord för Gud än Allah. Bibeln kan alltså inte översättas till lokala språk. 

Här i väst går det däremot för sig att översätta. Koranens "Allah" blir "Gud". Det är dumt eftersom båda gudsnamnen till skillnad från malaysiska finns på våra språk, och båda har bestämda betydelser. Dumt är förresten ett allt för milt ord. Muslimer och deras medlöpare vill gärna sudda ut gränserna mellan de goda och de onda makterna. Allah är raka motsatsen till Bibelns gud.

Allah är Muhammeds ställföreträdare och inte tvärtom. När Muhammed säger att en man får ha fyra fruar (sura 4:3), men att Allah meddelat att profeten får ha ännu fler (sura 33:50), är det tydligt att Allah är Muhammeds alter ego, hans andra jag. Utan tvivel något helt annat än den judiskt-kristna gudsbegreppet.

De tio budorden används inte allmänt inom islam och Muhammed kränkte de flesta av dem. Någon gyllene regel finns inte heller. Inget tal om att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Okunskapen om kristendomen är stor nuförtiden, så det är lätt att tuta i folk att kristendom är lika stygg som islam.

Våld, jihad och terror är knutet till islams doktrin. Det är något som vår styrande elit förnekar, samtidigt som de propagerar för att vi ska förebrå oss själva. Vi ska bete oss som misshandelsoffer som inte vågar säga ifrån utan vänder vreden mot sig själva. Vi ska hjärntvättas med att vi har en kollektiv skuld för historiska synder som kolonialismen och Förintelsen. Det är därför TV år ut och år in visar program om Hitler.

14 Kommentarer:

Anonym sa...

Knute,
De visar detta om Hitler år efter år men utan att beröra kärnpunkten. Människor som styrs av en ideologi är mycket farligare än människor som är enskilt onda, t.ex. seriemördare. Ideologin förvandlar nämligen ondskan till något gott i förövarnas ögon och kan få hela folk att begå handlingar som de annars inte skulle begå.
Hitlers nazistparti styrdes av en ideologi och den ideologin hade de inte hittat på själva utan inspirerats av Darwins teori om att olika människoraser var olika långt framskridna, varvid (i nazisternas ögon) de högst utvecklade raserna hade en historisk plikt att utrota de mindre framskridna - till mänsklighetens fromma.
Så här skrev Darwin 1871: "I en framtid, som inte ligger alltför långt borta i sekel mätt, kommer mänsklighetens civiliserade raser nästan säkert att utrota och byta ut de vilda raserna över hela världen." ("The Descent of Man", 1:201.). Tio år senare (1881) varnade han i ett brev till W. Graham för att underskatta det "naturliga urvalets" effektivitet när det gäller att föra mänskligheten framåt: "De mera civiliserade s.k. kaukasiska raserna har slagit den turkiska fullständigt i kampen för tillvaron. Om man ser på världen inte så långt in i framtiden, så kommer ett oändligt antal lägre raser att ha likviderats av de mer civiliserade raserna över hela världen." (Francis Darwin: "Charles Darwin: His Life Told in an Autobiographical Chapter, and in a Selected Seriers of His Published letters (London, John Murray, 1902: sid. 64.)
Men just detta om darwinismens delaktighet i 1900-talets alla fasor vill man inte beröra eftersom detta skulle försvaga deras kamp mot "religionen" (läs kristendomen) som allt onts ursprung.
/SB

Errbe sa...

Jag rekommenderar läsning av en bok som Hitler lär ha tagit djupt intryck av, vilket bekräftas av hans agerande:

Gustave le Bon: THE CROWD, A Study of the Popular Mind

Det franska originalet kom ut 1895 ! ! !

Det behandlar mass-psykologin.

Han exemplifierar hur "massan" kan få vem som helst att utföra sensationellt heroiska handlingar lika väl som sensationellt barbariska handlingar. Som del i en folkmassa tappar de flesta tankeförmågan och styrs enbart av sina känslor av hänförelse.

Se på publiken vid pop-konserter. Se på Hitlers publik vid hans stora tal. Se på Obamas anhängare på konventet.

Berit sa...

"Han exemplifierar hur "massan" kan få vem som helst att utföra sensationellt heroiska handlingar lika väl som sensationellt barbariska handlingar. Som del i en folkmassa tappar de flesta tankeförmågan och styrs enbart av sina känslor av hänförelse."

Intressant läsning också Errbe, är Doctor Stanley Milgrams experiment där han visar hur det var möjligt att miljontals medbrottslingar under nazi-tiden bara följde order, trots att dessa order bröt mot deras djupaste moraliska övertygelser.
Deltagarna i testet följde order och utförde sadistiska experiment på sina medmänniskor genom att utsätta dem för el-shocker.
Amerikanarna har varit utsatta för Milgram-test alltsedan 9/11.
Efter godkännandet av Patriot Act, fortsätter regeringen att kräva att medborgarna utsätts för allt kraftigare "el-shocker" i säkerhetens namn.

Anonym sa...

Errbe och Berit
Det som ni båda skriver om är säkert sant. Men det berör endast vilka metoder Hitler använde sig av för att få med sig massorna, inte hur han själv kom att tro på själva idén att tyska folket behövde så stort 'Lebensraum'.
1868 skrev Ernst Haeckel, hängiven darwinist och en av 1900-talets mest kända vetenskapsmän:
". . . det är omöjligt att inplantera mänsklig bildning där den nödvändiga grunden för detta, mänsklig hjärnutveckling, saknas . . .
De [infödingarna] har knappt höjt sig själva över de lägsta övergångsstadierna från anthropoida apor till apmänniskor. . .
Om man skall dra en skarp gräns, så måste man dra den mellan de allra högst utvecklade civiliserade folken å ena sidan och de grövsta primitiva folken å andra sidan och förena de senare med djuren . . .
skillnaden mellan de lägsta människorna och de högsta aporna är mindre än skillnaderna mellan de lägsta och högsta människorna." ("The Natural History of Creation" sid. 547, 549 och 555.).
Man häpnar när man läser att en berömd vetenskapsman kan uttrycka sig på det sättet. Men han var inte ensam. Synsättet tillhörde den tidsanda, som Hitler växte upp under.
1933 sade Hitler i ett tal: "Klyftan mellan den lägsta varelse som fortfarande kan kallas människa och våra högsta raser är större än mellan den lägsta formen av människa och den högsta apan." Adolf Hitlers Tal, April 1922-Augusti 1939 (Oxford, 1942), I:464. Detta måste han ha fått från Ernst Haeckels bok från 1868.
Hitler förbryllar. Trots hundratals böcker i ämnet har man inte kommit gåtan närmare. För att göra det måste vi, tror jag, komma ifrån att diskutera den individuella ondskan, Hitlers personlighet och uppväxt och komma in på ideologin. Det var den som orsakade allting, även om den individuella ondskan också spelar en stor roll. Men varifrån kom idéerna? Idag är detta extra viktigt att reda ut. Obama drivs också av en ideologi och i den ideologin ingår det att ett antal miljoner amerikaner måste avrättas, som en avhoppare från terroristgruppen "Weather Undergrown" berättar på en UoyTube-fil. I alla fall ansåg man det i slutet av 60-talet då Obamas mamma och Bill Ayers var med i gruppen.
/SB

Knute sa...

Centern: Fyra fruar är okej.

Inte nog med att Centerpartiet i likhet med Miljöpartiet vill släppa invandringen helt fri, man vill också i likhet med dem tillåta månggifte.

Även Moderaterna vill gå i pedofetens ledband:

"I samband med torsdagens diskussion om centern förslag om månggifte tog programledaren upp frågan om 'även kvinnor får ha flera män'.

Inför riksdagsvalet 210 intervjuade Sveriges Radios reporter Peter Olsson den moderate riksdagsmannen Abdirisak Waberi, som i sin egenskap som rektor för den muslimska friskolan Rödmosseskolan bl a hävdat att 'flickor måste finna sig i att bli en av fyra fruar'.

På Peter Olssons fråga om 'en kvinna får ha fyra män?' svarade Waberi ett kategoriskt 'nej' och förklarade att 'en man har tillräckligt mycket kärlek i sig för att ha fyra fruar men en kvinna har inte tillräckligt med kärlek i sig för att fyra män. Har en man fyra fruar måste han kunna ge lika mycket kärlek åt alla fyra samt kunna försörja dem. Dessutom kan kvinnor inte ha fyra män för då vet de inte vem som är far till barnen'.

Då Peter Olsson påpekade att 'faderskap kan kontrolleras genom DNA –prov' hävdade Waberi att 'vi kan inte göra om Koranen på grund av att vi fått DNA'.

Abdirisak Waberi har som riksdagsman för Moderaterna givetvis hög trovärdighet. Detta har dessutom bekräftats av att partiets gruppledare i riksdagen Anna Kinberg Batra i SR P1 sagt att hon är 'stolt över att ha en praktiserande msulim i sin riksdagsgrupp'.

Inger-Siv Mattson

http://varstundisverige.blogspot.se/2013/01/vaccinationer-ica-waberi-och-tengby.html

Anonym sa...

Först avrättar de blodtörstiga, primitiva saudierna en 17-årig kvinna från Sri Lanka, som suttit fängslad i nästan 4 år utan att få träffa någon advokat. Hela världen har protesterat men det är knappt några stora rubriker i GP - dock NU är det viktigt att markera att EN kvinna får sitta med männen utanför sängkammaren.

Kan det ha att göra med att saudierna finansierar både moskeer i Göteborg? Vad tysta palestinierna, kurderna, araberna, turkarna är nu?

GPs tystnad bevittnar om vilka som har företräde - PKKs mördade kvinnor ansågs viktigare. Ingen blir gladare än jag den dagen de jävla smutsiga saudierna faller den ena efter den andra.

Shyan Sujeebun

Anonym sa...

Knute
Hela denna våldsideologi är bisarr till alla delar. Naturen har ordnat det så att det föds lika många män som kvinnor. Om nu en man kan ha fyra hustrur så kommer ju en fjärdedel av männen att i princip kunna lägga beslag på samtliga kvinnor. Vad skall de övriga 75 % av männen göra? Ha sex med varandra? Ja, det sker i mycket stor skala i dessa länder men är i lag belagt med dödsstraff. Fullkomligt ologiskt som allt annat i denna låtsasreligion.
/SB

Ann-Marie sa...

SB Hur är det i länder som Kina där det finns ett underskott av kvinnor eftersom flickfoster aborteras? Samma sak i t.ex. Indien etc. Snart nog kommer kvinnor att vara ett minne blott.....

Anonym sa...

Ann-Marie
Jag vet inte hur det är i Indien och Kina. Men det finns ju en potential för ett enormt kvinnounderskott när man börjar laborera med de naturliga processerna.
I det grekiskt-romerska samhället var det faktiskt ett enormt kvinnounderskott. Det var 30% respektive 40 % mer män i dessa samhällen. Kommer inte ihåg vilket som var vilket. Detta sammantaget med deras sexualmoral, den gifta kvinnan förvarades i ett särskilt rum i hemmet och fick inte gå ut utan manlig eskort (jfr. Islam), medan man hade älskarinnor och älskare plus lössläppt sex med prostituerade män och kvinnor om vartannat plus pedofili och djursex, och epidemier (t.ex. smittkoppor) gjorde att det blev en befolkningsminskning.
Vid utgrävningar av 600 högrestånds-hem i romarriket fann man att endast 1 % av familjerna hade mera än en flicka.
Det är naturligtvis möjligt att det kan komma att gå på samma sätt i Kina (där man bara får ha ett barn) och i Indien. Det behövs ju bara att den gravida kvinnan och maken i ett stort antal fall bestämmer sig för att abortera sitt första foster, om det är en flicka, så är vi snart där.
/SB

Anonym sa...

/SB
Att abortera efter kön händer även i Sverige.
Läste i Expressen tror jag att det var, om en kvinna som aborterade två bebisar för att det var fel kön. Vilket kön det var frågan om kommer jag inte ihåg.
//Arne

Ann-Marie sa...

Arne/ Det var nog flickor misstänker jag. Har läst om muslimska kvinnor som åker över till Danmark för att det är fel kön på fostret.

Ann-Marie sa...

SB och Arne: Länken är på engelska men kör en Google översättning..... https://en.wikipedia.org/wiki/Sex-selective_abortion

Anonym sa...

Ann-Marie
Det kan ju gå rätt fort också att få dessa skevheter mellan könen. Om 10% av blivande föräldrar beslutar sig att abortera ett foster för att detta är kvinnligt, så får man i den årskullen ett 25%-igt mansöverskott. Om däremot 25% av fostren aborteras på grund av kvinnligt kön, så får man ett 100%- mansöverskott (dvs. dubbelt så många pojkar som flickor) .i denna årskull. En 25%-ig abortfrekvens är ju just vad vi har i Sverige idag. Den enda skillnaden är att det slår ganska jämt mellan könen - än så länge.
/SB

Ann-Marie sa...

SB, tydligen försiggår eländet även i Sverige: http://www.d-intl.com/sv/articles/sweden/2013-01-17/flickor-aborteras-p-svenska-sjukhus och skattebetalarna betalar glatt för det dessutom!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.