08 februari 2013

En kidnappad nation

         

"Sequestration" är den term som används och som beskriver hur man genomför obligatoriska nedskärningar i den federala budgeten, om kostnaden för att driva landet överskrider antingen ett godtyckligt belopp eller bruttointäkter under verksamhetsåret.
Enkelt uttryckt är sequester att man genomför automatiska, generella nedskärningar för att undvika ett årligt budgetunderskott.
(jag fuskar lite i spanska ibland och där betyder "secuestrar", kidnappa)

Enbart hotet är tänkt som så avskräckande och obehagligt,  att de stridande grupperna på  Capitol Hill förväntas sluta fred. Under sommaren 2011 låtsades man ta statsskulden på allvar så WhiteHouse och kongressens republikaner skapade något man kallade ett budgetkontrollutskott, (Budget Control Act) och utsåg en tvåparti "super kommitté" som skulle hitta 1.2 trillioner dollar,  som man kunde skära ner  över en tioårsperiod.  Superkommittén misslyckades vilket gör att vi nu hotas med automatiska nedskärningar med ca. 1 trillion vad gäller inhemska program samt militära.

Detta har föregåtts av hot om att "stänga hela regeringen", hetsiga diskussioner om höjning av lånetaket och bråket om det fiskala stupet - samtliga konstruerade kriser -  men bakom skådespelet lurar de viktiga frågorna, -  hur stor ska regeringen tillåtas vara  - och det är de inblandade politikerna oense om .
 Alla håller med om att Sequester, som ska träda i kraft 1 mars och innebär nedskärningar i den federala budgeten med 965 miljarder över 10 år, är fruktansvärt dålig politik men det är inte på långa vägar den katastrof som politiker vill göra det till.  Man hotar med att statligt anställda blir arbetslösa, förskolor måste stängas, nationalparker likaså, barn kommer att svälta ihjäl, nedmontering av militären och förlamande effekt på vår nations säkerhet.
"Nedskärning"  i Washington betyder inte verklig minskning utan enbart en procentuell nedskärning av en planerad, automatisk årlig höjning.

Även om Sequester går igenom, kommer den federala regeringen att spendera 2.14 trillioner mer år 2022 än de gör i dag.
Om vi kommer att spendera mer på inhemska program år 2022 än vad vi gör idag, kommer vi fortfarande att se små knubbiga barn.  De obligatoriska pensionsprogrammen som är den snabbast växande delen  av den inhemska budgeten berörs knappast.  De kommer att fortsätta att öka i samma astronomiska takt som tidigare. 
För 2013 skulle en Sequester bromsa tillväxten i federala utgifterna  med bara $ 85 miljarder från en planerad budget på $ 3,55 trillioner - en minskning på mindre än 2,4 procent.  När man sedan vet att den federala regeringen lånar 85 miljarder dollar var tjugoåttonde dag är det svårt att se vad de ojar sig över.
Skådespelet vi ser handlar om att de inblandade politikerna vill försäkra sig om att bli omvalda. Obama behöver inte bry sig om val längre - han kan visa sitt rätta marxistiska jag nu - vilket går ut på att höja skatterna, eliminera den fria marknaden och lamslå USAs ekonomi så snabbt som möjligt.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.