17 februari 2013

Inga riktiga pengar

Senast jag var  i Stockholm irriterade det mig en aning att det var så komplicerat att hitta en bank där jag verkligen kunde ta ut "riktiga pengar" och att det var omöjligt att åka buss, tunnelbana och tåg och betala kontant.
Någon talade om för mig att Sverige strävar efter att bli ett fullständigt kontantlöst samhälle och är  bland de ledande i världen.

         

"Follow the money" är alltid en god tumregel, så också i detta fall. Vilka är det som vill att alla våra transaktioner ska ske elektroniskt och varför?

De stora bankerna vill ha ett kontantlöst samhälle eftersom det är mycket mer lönsamt för dem.
De tjänar miljarder dollar i avgifter och vinster från plastkort,  men när människor använder kontanter tjänar de inte någonting.
Så uppenbarligen är det bankerna och de stora kreditkortsföretagen som trycker på för ett kontantlöst samhälle.

I Sverige verkar de också stödjas av regeringsbyråkrater, kändisar och fackföreningar vilket är förståeligt eftersom kontantlösa samhället ger regeringar större kontroll. Regeringarna skulle kunna spåra nästan alla transaktioner och skulle också kunna övervaka efterlevnaden av skattelagstiftningen på ett mycket enklare sätt.

Fördelarna man presenterar är att det skulle minska antalet rån, skattefusk och tillverkningskostnaden för sedlar och mynt.
Dessa fördelar måste ses i förhållande till den påverkan det har på småföretagare.
Kriminalitet minskar nödvändigtvis inte, den tar bara en annan form. Rån tex. kommer att ske genom att "hackers" bryter sig in i bankkonton. Att kolla transaktioner varje dag blir ett ännu mer tidsödande "måste" för alla.

Ett kontantlöst samhälle kommer säkert att uppmana till att många spenderar mer än de har (så som man gör redan nu med kreditkort) men det kommer också att åstadkomma att man spenderar mindre. Avgifter för elektroniska överföringar - antingen indirekt - (affären betalar)  -  eller direkt ( vi betalar) betyder hur som helst att vi betalar mer för varor och tjänster.

Intrånget i våra privatliv genom att allt vi gör finns dokumenterat kommer också att avhålla människor från vissa inköp och donationer de inte öppet vill stå för.
Vad kommer att hända med de fördelaktiga transaktioner man ibland kan göra genom att bara betala kontant?

Om man eliminerar alla kontanter kommer samhället att återgå till byteshandel?
Ett kontantlöst samhälle innebär att alla måste ha ett bankkonto eftersom det blir enda möjligheten att hålla koll på transaktioner. Jag kan se att det blir problem för vissa personer! Ett samhälle som gör sig av med kontanter tar ifrån oss flexibilitet och valmöjligheter.

Om man förstår de faktorer som anges ovan, blir det också lättare att förstå varför användningen av kontanter blir alltmer demoniserad. Regeringar runt om i världen ser i allt högre grad på användningen av kontanter som någonting negativt. I själva verket anses det nu som en "misstänkt aktivitet", enligt den amerikanska regeringen, att i vissa fall betala med kontanter och det måste rapporteras till myndigheterna.

8 Kommentarer:

Anonym sa...

Om kontanterna försvinner kommer byteshandeln att drastiskt minska eftersom pengar är ett bytesmedel. Det finns andra bytesmedel än färggranna statliga papperslappar. Guld, silver, ädla stenar, alkohol. kryddor o.s.v. Att fiatpengarna kommer att bli värdelösa är nog inte omöjlig och då vill inte ens bankerna ha dessa i sin äga. Men det kommer också att leda till undergång för vår civilisation.

Knegarn

Berit sa...

Staten gör sitt bästa för att tvinga fram lagar om att alla transaktioner involverande ädla metaller måste rapporteras.
Jag tror tvärtom att byteshandel, tjänster och gentjänster kommer att öka därför att penningvärdet sjunker så snabbt . Som det är nu står det Feds, fritt att trycka och prångla ut sedlar och orsaka mer och mer inflation.
Anledningen till att vi sett priset på guld, silver och andra ädla metaller skjuta i höjden är för att människor söker möjligheter att bevara värdet på sitt sparkapital och att skydda sig mot inflation och värdeminskningar av aktier.

Varför tror du att det är negativt för vår civilisation om vi hittar bytesmedel som folk litar på mer än de av staten "garanterade" pengarna?

Anonym sa...

Knegarn
Snart blir det som i Tyskland, man får komma med en skottkärra med sedlar för att köpa en flaska mjölk. Men tyskarna är framsynta, de har tagit hem sitt guld från banker i New York och Paris.
Men frågan är varför de haft sitt guld där? Beror detta på att det var ett sätt att garantera pappersdollarns och papperseurons värde? I så fall drar det ihop sig nu.
/SB

Berit sa...

SB, under det kalla kriget placerade Tyskland sitt guld i USA (och London, tror jag ) av rädsla för att ryssarna skulle invadera genom Fulda Gap och lägga beslag på det. Nu fruktar man inte ryssarna så mycket, men tar hem sitt guld av rädsla för att det inte kanske inte finns där så länge till. Man befarar nämligen att det finns flera ägare som gör anspråk på samma mängd guld.

Anonym sa...

Jag har läst i amerikanska böcker redan på 80 talet att man ska skaffa silvermynt ifall valutan kollapsar

Lasse Gitarr sa...

Att metallpriserna stigit beror såvitt jag vet på Kina och deras enorma uppköp av metaller för sin industri och tekniska produktion.
Det kontantlösa samhället närmar sig med stormsteg.
Guldet kan nog komma att mista sitt värde till skillnad mot järn och rent vatten.

Berit sa...

Priset på guld som vi ser reflekterar "pappersguld" - certifikat som visar ägande men fungerar mer som en aktie och som jag inte skulle bry mig om att investera i.
Riktigt guld har i alla tider varit det människor litat på.
Alla nationer ( världsbanker) strävar just nu efter att nedvärdera sin egen valuta så att det egna landets varor blir enklare att exportera.
Järn finns det mycket av som man kan utvinna och priset speglar tillgång och efterfrågan. Det har diskuterats en del om vatten, det försvinner ju inte och att rena det vid behov är ett tekniskt problem.


Är det bara jag som störs över den kontroll som myndigheter har över allt vad vi gör, var vi är, vad vi äter... om vi enbart gör affärer med plastkort?

Berit sa...

Här är en intressant video och förklaring till varför priset på guld och silver är manipulerat. Man köper och säljer guld certifikat i stället för riktigt guld och det troliga är att det är mer pappersguld i omlopp än det finns täckning för.

http://lewrockwell.com/orig13/hunter-greg11.1.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.