10 juni 2013

Coup d'Etat"Jag är  amerikansk medborgare,  född fri. Och jag säger till min regering, ni  har glömt er plats"


Ju mer jag läser om detta, desto värre inser jag att det är.  En person i underrättelsetjänsten har nu berättat om ett topphemligt projekt  kallat PRISM. Personen i fråga var så illa berörd av vad hon/han såg varje dag,  att man gav Washington Post en PowerPoint-presentation och tidningen skrev om det.

Praktiskt taget varje större företag inblandade i digital användning i Amerika,  tvingas ge Obama-regimen tillgång till sina servers och alla data som finns på dem ... all e-post, texter, tweets, telefonsamtal, online försäljning, fotografier, allt som görs via Apple, Microsoft eller Google-servers, som NSA har möjlighet att titta på i verklig tid.
 Washington Post citerade sin källa som säger, "Det var så läskigt. De kan titta på oss när vi skriver."

 Samtidigt hör vi ideligen från politikerhåll:"Det är ingenting att oroa sig för. Vad ni än ser och tror är  överdrivet."
"Och vad de än gör är det för vårt bästa och vi ska vara tacksamma att regeringen är kapabel att ta hand om oss."

Republicans börjar vakna och se faran men de vill inte medge att den statskupp som utspelas inför våra ögon är problem för dem enbart därför att det utförs av "fel"människor.
Med ursäkten att det är för nationens säkerhet skulle de ha gjort samma sak. Kom ihåg att det var Bush som införde Patriot Act vilket gav myndigheter tillgång till privata data.

Statskuppen som sker här sker inte med öppet våld på det sätt som vi förknippar med ordet.   Militären är inte inblandad.
Vi kan förmodligen inte hitta dokument som direkt förknippar Obama med det som pågar. Men Obama anställde de människor som utförde allt snokande. De gör sin plikt eftersom de vet vad Obama förväntar sig av dem och de vill tillfredsställa honom.
Det var samma sak med Hitler. Han skrev heller aldrig ner vad han ville att folk skulle göra med judarna. Hans underhuggare utförde det,  därför att Hitler klart och tydligt uttryckt vad han önskade. Allt de behövde göra var att lyssna.

Det som sker i USA just nu är en statskupp, inte en våldsam sådan, men ändå ett övertagande av en regering, och det görs av Obamas administration.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Och det svenska politikerpatrasket med sitt FRA gnuggar händerna och tycker allt är i sin bästa ordning. Här hemma är befolkningen så degenererad att dom inte bryr sig och reagerar knappast mot övergreppen. Amerikanen har inte fått sina 2700 sidor "obamascare" nerdragna över huvudet, ännu tack och lov.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.