17 augusti 2013

Allvarliga konsekvenser av inavel

Utdrag från en artikel av danske psykologen Nicolai Sennels

Bilden visar en 25-årig kvinna från det berömda chuas, "rått- folk" i Pakistan. Ett tillstånd som kallas microcephalics och orsakas av inavel. Barnen föds med små huvuden, stora utstående näsor och öron.

Muslimska kulturen utövar fortfarande inavel och har gjort så under större delen av 1400 år. Äktenskap mellan nära släktingar sanktionerades ursprungligen av profet Muhammed, som hade en mycket liberal syn på mäns sexuella relationer. Förutom sina många sexslavar, gifte han sig med flera kusiner, den frånskilda hustrun till sin egen adopterade son och sex år gamla Aisha, med vilken han hade sex när hon var nio år gammal

En grov uppskattning visar att nästan hälften av världens muslimer är inavlade, som en följd av att blodsförvanter ingår äktenskap.  I Pakistan är 70 procent av alla äktenskap  mellan kusiner - barn till syskon - och i Turkiet är det 25-30 procent.

Antalet äktenskap mellan nära släktingar är lägre bland muslimska invandrare i väst.
Bland pakistanier som bor i Danmark är antalet nere på 40 procent och 15 procent bland turkiska invandrare. Detta kan bero på att bestämmelserna om invandring gör det svårt att importera familjerelaterade brudar. En annan faktor kan vara bättre information om de risker som är förknippade med äktenskap mellan släktingar. På grund av bättre skydd för mänskliga rättigheter är det också svårare för traditionella muslimska familjer att tvinga sina barn att gifta sig inom familjen.

I  United Kingdom är minst 55 procent av pakistanierna emellertid gifta med en kusin och detta är tänkt att förklara varför brittiska pakistanska familjer löper minst 13 gånger större risk än den allmänna befolkningen att få barn med recessiva genetiska sjukdomar, som ofta resulterar i allvarliga genetiska sjukdomar.

Flera studier visar att i genomsnitt har barn från blodsförvanters äktenskap lägre intelligens än barn från äktenskap mellan icke-relaterade föräldrar. En studie från Bihar, Indien, visar att muslimska barn som bor i förortsområden, har en genomsnittlig IQ på 95, medan inavlade barn har en genomsnittlig IQ på 79,  vilket placerar dem i kategorin av människor med "låg intelligens" och med särskilda behov i skolan.  De har svårt att hantera enkla arbetsuppgifter och slutföra en grundläggande utbildning.

De kognitiva konsekvenserna av muslimsk inavel kan förklara varför icke-västerländska invandrare är mer än 300 procent mer benägna än infödda danskar att misslyckas med den danska arméns intelligenstest.  Det kan också vara en del av förklaringen till varför två tredjedelar av skolbarn med arabiska bakgrund är analfabeter efter 10 år i det danska skolsystemet.
 Sambandet mellan låg intelligens och en bristande förmåga att försörja sig själv är väl etablerat. Den extrema bristen på vetenskapliga och sociala insatser från den muslimska världen kan vara ett annat resultat av inavel. Medan 184 judar har fått Nobelpriset för sina vetenskapliga, sociala och konstnärliga bidrag till världen, har endast 10 muslimer fått den äran.

Kusinäktenskap ökar risken för dödfödsel och också cystisk fibros och spinal muskelatrofi.
Inavlade människor löper högre risk att utveckla psykiska sjukdomar som depression och schizofreni.  Äktenskap i muslimska familjer mellan blodsförvanter kan alltså förklara varför mer än 40 procent av patienterna i Danmarks Sct. Hans sjukhus för de kriminellt sinnessjuka och 70 procent av de intagna i danska ungdomsfängelser har invandrarbakgrund.

Konsekvenserna av blodsförvanters äktenskap kan också föra oss närmare en förståelse för islamisk terrorism. En studie visar att många självmordsbombare lider av depression.

Den begränsade förmåga att förstå, uppskatta och producera kunskap som en följd av låg IQ,  är förmodligen en del av förklaringen till varför muslimska länder producerar bara en tiondel av genomsnittet i världen när det gäller forskning. Under 2003 var världsgenomsnittet för produktion av vetenskapliga artiklar 137 per miljon invånare, medan genomsnittet bland 47 muslimska länder var bara 13.

Mycket mer från artikeln här.

6 Kommentarer:

Errbe sa...

Det beror nog inte bara på inavel. Religionen förbjuder kritik och ger Allah ansvaret för allt som händer.

All forskning och utveckling börjar med kritik av det bestående.

Om det ändå är Allah som ordnar allt, blockerar man nyfikenheten på sammanhangen liksom varje strävan att påverka dem. Allt blir ju ändå som det blir.

När uppfostran baseras på dessa dogmer, blir varje generation avvand med att försöka förbättra livet.

Notera att Koranen nämner krigsbyte som källan till rikedom 30-talet gånger men inte en enda gång träget arbete. Jesus talade om ansvaret att "förvalta sitt pund" och arbeta i trädgården.

Anonym sa...

Vilken snygging! Frontalloberna verkar helt inhiberade? Kan dom prata?

Pica pica sa...

Och dessa obildbara tar vi in en masse i Sverige och satsar extra skolresurser på utan resultat? Nicolai Sennels skriver också om detta och jag har sett dokumentären från England.

Så sorgligt för alla dessa barn som föds med både psykiska och fysiska handikapp. Är det de som ska jobba ihop till vår pension i framtiden?

Hur förändra en ideologi där fanatikerna vill leva som på 600-talet? Inser de inte själva hur snett ute de är? De har ju försökt i 57 länder utan annat än krig och elände. Varför importera det till Europa?

Väl här får de allt gratis och invaggas ytterligare i sin tro att de är överlägsna alla andra och bara kräver. Ödmjukhet finns inte i deras ordbok.

Knute sa...

54 % af de medfødt, svært handikappede i København er børn af mellemøstlige indvandrere (!)

http://snaphanen.dk/2013/10/01/faetter-kusine-aegteskaber-bor-forbydes/

Knute sa...

Sexual selection is subtle and operates on feelings not logic. So much for online dating services or matchmakers! Even more disastrous is the arranged marriage, where the mechanisms for forming unions based on love following matches based on evolutionary principles of complementarity’s benefits in terms of reproductive success, are negated. This may help explain, to a small degree, why Muslims, both men and women, are willing to die for an escape to paradise—their marriages are too miserable to continue with and there is no way out but death.

Anonym sa...

Alldeles riktigt ! Därför ska inte alls Västvärlden ta hit dessa. Hjälp dem i deras egna länder istället !

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.