06 augusti 2013

Fransk-socialistisk teori: Dåliga hus och arbetslöshet gör muslimer våldsamma...

Francois Hollande med några av sina kärnväljare.

Från BBC News via Nicolai Sennels:

“Den franska regeringen har presenterat ett nytt lagförslag från president Francois Hollande för att hjälpa landets eftersatta förorter, skådeplatsen för oroligheter de senaste åren.

5 miljarder euro i direkta statliga investeringar ska injiceras nästa år till projekt för att skapa arbetstillfällen och förbättra boendet.”

Ur programmet "Tro, hopp och rånare" som Sveriges Television visade för några år sedan:

"Varför tror du det är så hög kriminalitet i Malmö?" tillfrågas en före detta butiksrånare som numera är socialarbetare. "För att det är så stora klasskillnader."

Snyft och snack och bortförklaringar, nej det beror på uppfostran. En fattig men hederlig familj med kristna värderingar fostrar inga rånare. Det kriminella beteendet kommer hemifrån, från kulturen. Att råna en icke-muslim är inget brott enligt Koranen.

Tågolyckan vid stationen Brétigny-sur-Orge 2,5 mil söder om Paris visar på den mentalitet som regerar i de franska förorterna. Kusliga scener utspelades när skadade och döda passagerare utsattes för plundringsförsök under kaoset. Det är troligt att sabotage var orsaken till att tåget spårade ur. Någon hade tagit bort de bultar som håller skenorna på plats. Kanske någon terrorist läser det här och får en idé? Bäst att ta bilen i fortsättningen. Samhörigheten inom våra västerländska samhällen är försvunnen.

7 Kommentarer:

Knute sa...

Fangeflukt av hundrevis av al-Qaida-medlemmer

Det har vært tre opp­sikts­vek­kende store fan­ge­røm­nin­ger fra fengs­ler i Libya, Irak og Pakis­tan den siste tiden, og i alle tre til­fel­ler har et stort antall al-Qaida-medlemmer rømt.

Dette skjedde sam­ti­dig som det ble kunn­gjort at Nasir al-Wuhayshi, leder av al-Qaida i den ara­biske halvøy, AQIM, er utnevnt til nest­kom­man­de­rende i al-Qaida.

Det var kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom Zay­min al-Zawahiri og al-Wuhayshi som førte til at USA stengte 21 ambas­sa­der og kon­su­la­ter ver­den over.

http://www.document.no/2013/08/fangeflukt-av-hundrevis-av-al-qaida-medlemmer/

Knute sa...

Vest­lige isla­mis­ter vender til­bage fra de ara­biske lande med krigs­er­fa­rin­ger. Alt dette vil i frem­ti­den blive en stor trus­sel mod den vest­lige verden.

http://www.document.no/2013/08/islamisme-kommer-fra-islam/

Anonym sa...

Man behöver bara titta på hur folk betedde sig efter orkanen Katrina och kärnkraftsolyckan i Japan. Japanerna stod snällt i kön och väntade på förnödenheter, medan man plundrade i New Orleans.

Knute sa...

“Odla ditt klasshat”

Vänsterkampanj bakom våg av attentat i Eskilstuna och Västerås

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5609578

http://snaphanen.dk/2013/08/06/peter-whittle-og-debatten-i-england/

Arlav sa...

Har vi inte, liksom, hört exakt samma argumentering i Sverige fast då gällde det upploppen i Husby?
Fortfarande undras, varför har vi inte dessa problem t ex i inre Norrland, där finns både "dåliga hus och arbetslöshet"?
Vari kan den stora skillnaden ligga???

Anonym sa...

Många begrepp som frihet, solidaritet, rättvisa och andra här ej uppräknade(om de ö.h.t. används) har numera förlorat sin mening. Termen "Kultur" är bara ett till i mängden. Bättre vore, om man i stället för detta luddiga uttryck skulle använda ord som attityder eller livsstilar, då man beskriver kriminella handlingar i islams namn.

Knute sa...

“Utbildning och goda egenskaper, umgängesformer och språk, äktenskap och familj, religion och moral, betyder kolossalt mycket för att utveckla den invändigt kontrollerande och karaktärsfasta människotypen, något som särskilt har utmärkt Västlänningar. De icke korrumperade, samvetsfulla människorna är ett historiskt undantag, en västlig raritet. Detta beror på århundraden av kristen religion, moral och kultur. Detta fundament har varit så självklart under lång, lång tid, att man har kunnat bortse ifrån det. Religion är något invandrarna kommer med, något som den Inre missionen i Jylland fortfarande har, tror många. Men så bortser man från att vår allmänna religion är en slags civiliserad kristendom, utan något tvång att gå i kyrkan, som själv är en produkt av många århundrades kamp och beslut, men att det andliga nu har förflyttat sig över till det politiska och knutits till mänskliga rättigheter och U-landsbistånd. Avlatshandeln har aldrig varit större än den är i dag, då den offentliga personen tvingas till försäkring av sin frälsning genom botgång och godhetsförklaringar.
Vad som sker när vi som i dag uppenbart skär bort våra egna rötter är som att utföra ett samhällsexperiment."

Henrik Gade Jensen

http://varstundisverige.blogspot.se/2013/08/sveriges-vag-mot-avgrunden.html

http://www.b.dk/kronikker/frihedens-frugter

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.