26 augusti 2013

Kan Syrien vara början till WWIII ?

 av Alan Caruba, (i översättning)

      

Vem kommer ihåg att ett av skälen till att amerikanerna godkände invasionerna av Irak, var det faktum att Saddam Hussein hade använt giftgas för att döda kurder?

Nu får vi höra att Bashar al-Assad, Syriens starke man, har använt giftgas för att besegra rebellerna som försökt störta honom, men attacken dödade civila och det trots nyheterna om att Assad  har haft stadig framgång över rebellerna.

Kriget har varit en slakt av uppskattningsvis 100.000 syrier. Varför använda giftgas i detta läge?

Amerika drogs in i Vietnamkriget pga. det falska påståendet att krafter i norr hade skjutit på amerikanska örlogsfartyg, men senare framgick det att attacken var obetydlig och knappast utgjorde en anledning till det enorma engagemang som ledde till det långa kriget - ett krig som USA förlorade. Lyndon B. Johnson drog in nationen i detta krig, med vad som allmänt kunde ha varit - i bästa fall - en överdrift av händelsen.

Invasion 2003 av Irak, medan Amerika fortfarande var engagerad i Afghanistan, var ännu ett olycksaligt beslutet. I själva verket kan man hävda att efter att ha drivit al-Qaida ut ur Afghanistan efter 9/11, fanns det ingen anledning för amerikansk militär att stanna kvar. USA började dra sig ur Irak under 2011 och landet har återvänt till kaos medan sunni-shiitiska konflikten fortsätter.

Var giftgas-attacken en "falsk flagg" avsett att dra in USA i ytterligare ett krig i Mellanöstern?

Finns det någon anledning att tro att USA: s militära inblandning i Syrien skulle få ett bättre resultat än Irak eller Afghanistan?

Naturligtvis kommer observatörer att spekulera om vem som kan ha inlett attacken, men säkerligen kan man utesluta Ryssland och Iran, som är allierade med Assad. Israelerna har ingen anledning att vilja se ett utökat krig i Syrien. Israel har haft en de facto-fred med fader-och-son diktatorerna Assad sedan 1967 års krig.

Turkiet, Jordanien och Libanon, skulle vilja se ett snabbt slut på det syriska inbördeskriget eftersom alla försöker hantera den humanitär katastrof som omfattar över en miljon flyktingar som har flytt konflikten, så det finns ingen anledning att tillskriva dem en falsk flagg-operation.

Skulle ett sortiment av rebeller-syriska frihetskämpar -  utökade med al-Qaida grupper- använda giftgas för att dra in USA och västvärlden i konflikten? Svaret på det är ja.

Den mest slående egenskapen hos Obama-administrationen har varit dess underlåtenhet att göra goda bedömningar vad gäller Mellanöstern annat än att "leda bakifrån." Mycket av det kan skyllas på de utrikespolitiska rådgivare som samlats runt dem.   De som sitter på höga positioner i nationella säkerhetsrådet och i CIA, har en mycket islam-vänlig attityd som fick dem att tro att USA skulle kunna främja demokrati i en region som inte har någon demokratisk historia att bygga på. Den senast tillsatta, den nya FN-ambassadören saknas och ingen tycks veta var hon är.

Faktum är att amerikanska presidenter har gjort dåliga bedömningar när det gäller krig sedan LBJ. Uppenbarligen har besluten från Bush41 och Bush43 inte mötts med framgång, lika tydligt som att amerikanerna inte vill se våra militära åtaganden i ytterligare en  konflikt i Mellanöstern.

Obamas beslut att stödja avpolleteringen av Mubarak, den förre egyptiske diktatorn, ledde till en kort mandatperiod för en ledare av Muslimska brödraskapet, som i sin tur ledde till massiva demonstrationer mot honom och han avlägsnandes av den egyptiska militären. Vid den tidpunkten led nationen en ekonomisk kollaps och hundratusentals människor stod inför svältdöden. Endast humanitärt stöd från Saudiarabien har förhindrat detta. USA har fortsatt att vela över stöd till den egyptiska militären som har varit en pålitlig allierad i årtionden.

Även Turkiet som har haft en sekulär regering valde en islamist som har blivit påverkad av händelserna. Premiärminister Recep Tayyip Erdogan gick från att vara Obamas vän och partner till en offensiv antisemit som hävdar att Israel låg bakom Syriens inbördeskrig. Obama har konsekvent felbedömt vem som ska stödjas  i regionen.

När detta skrivs, har viktiga amerikanska tillgångar flyttas närmare Syrien och amerikansk militär har inrättat en befälsbefattning i Jordanien i händelse att ett ingripande anses nödvändigt.

 Judson Phillips,  The Washington Times, säger: "Det här är Obamas perfekta krig. Det är perfekt eftersom det inte finns några amerikanska intressena, ingen anledning för USA att vara med, och oavsett vem som vinner det syriska inbördeskriget, förlorar Amerika. "

Helt säkert är, att om han bestämmer sig för att blanda sig i eller hålla sig utanför, kommer det en tidpunkt när Obama-administrationen har förverkat alla anspråk på ledarskap i Mellanöstern och på andra håll runt om i världen. Vid denna punkt, är det sannolikt att det kommer att ses som Obamas största bidrag till historien.

För hundra år sedan år 1913, kunde varken européer eller amerikaner förutse att första världskriget skulle starta påföljande år. Situationen i Syrien stinker av samma osäkerhet och möjlighet.

10 Kommentarer:

Holohoaxx sa...

Alla dessa lögner och de som ljuger - ljugarna.
Skulle alla förstå de största lögnerna skulle psykologerna kunna börja jobba treskift 24/7/365.

Johan G sa...

Jag tror inte det är någon risk. Obama lär aldrig våga något som innebär risker eller obehag för honom själv, vilket innebär att han endast kommer använda drönare och höghöjdsbombning. Det begränsar engagemanget även om det förstås är oerhört cyniskt.

Anonym sa...

Dessa länkar är intressanta.
http://projectavalon.net/lang/en/anglo_saxon_mission_en.html

http://projectavalon.net/lang/sv/anglo_saxon_mission_interview_transcript_sv.html

http://projectavalon.net/lang/sv/norway_sv.html

http://projectavalon.net/lang/sv/norway_update_sv.html

http://projectavalon.net/lang/sv/norway_update_3_sv.html

Anonym sa...

Mycket intressanta länkar som alla borde läsa.

Du skulle också lagt ut en bild
av Bildhs fru Corazza där hon prisar Allah i Skavlans program.

Vad är det för politiker vi har i vårt arma land???

och deras fruar??
Elisabeth

Knute sa...

Obama backed Syrian “rebels” use nerve gas

Screen capture from the video shows rebel civilian forces placing a suspicious blue canister on top of a rocket-launching device

http://www.wnd.com/2013/08/video-shows-rebels-launching-gas-attack-in-syria/

Berit sa...


En ny Reuters / Ipsos opinionsundersökning visar att med den vetskap vi har idag är det nu endast 9 procent av de tillfrågade som vill att Obama-administrationen ska ingripa militärt i Syrien,

Olli Rein sa...

Vad menas med detta:Uppenbarligen har besluten från Bush41 och Bush43 inte mötts med framgång.

Berit sa...


Som jag tyder det menar författaren att de åtgärder som presidenterna Bush, far och son, vidtog inte har varit positiva för regionen

Berit sa...

...förmodligen också att deras beslut inte gagnat USA. Vad tror du?

Knute sa...

The Alawites are aware that they are fighting not only to keep control of the regime in their hands but also – and mainly – in order to keep their heads connected to their shoulders.

Assad’s Grandfather’s 1936 Letter Predicts Muslim Slaughter of Minorities, Praises Zionists:

"The spirit of fanaticism and narrow-mindedness, whose roots are deep in the heart of the Arab Muslims toward all those who are not Muslim, is the spirit that continually feeds the Islamic religion, and therefore there is no hope that the situation will change. If the Mandate is cancelled, the danger of death and destruction will be a threat upon the minorities in Syria, even if the cancellation [of the Mandate] will decree freedom of thought and freedom of religion.

Why, even today we see how the Muslim residents of Damascus force the Jews who live under their auspices to sign a document in which they are forbidden to send food to their Jewish brothers who are suffering from the disaster in Palestine [in the days of the great Arab rebellion], the situation of the Jews in Palestine being the strongest and most concrete proof of the importance of the religious problem among the Muslim Arabs toward anyone who does not belong to Islam.

Those good Jews, who have brought to the Muslim Arabs civilization and peace, and have spread wealth and prosperity to the land of Palestine, have not hurt anyone and have not taken anything by force, and nevertheless the Muslims have declared holy war against them and have not hesitated to slaughter their children and their women despite the fact that England is in Palestine and France is in Syria. Therefore a black future awaits the Jews and the other minorities if the Mandate is cancelled and Muslim Syria is unified with Muslim Palestine. This union is the ultimate goal of the Muslim Arabs."

http://tundratabloids.com/2013/09/letter-from-bashar-assads-grandfather-in-1936-to-french-government-warning-of-sunni-islamic-fanaticism-during-mandate-period.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.