04 augusti 2013

Lärorikt från Ungern

I Ungern kan man få uppehållstillstånd genom att köpa en femårig obligation på minst 250.000 euro samt betala en rejäl avgift. En mycket bra idé, som naturligtvis inte har någon chans i Sverige. Vi föredrar att ta emot människor som kostar skattebetalarna 250.000 €!

Den nya lagen har den fördelen för magyarerna att den lockar nyttiga eller åtminstone investeringsvilliga invandrare till landet. Samtidigt underlättas finansieringen av den ungerska statsskulden. Inte heller lockas invandrare som väntar sig att bli försörjda av samhället. Socialbidragen är betydligt lägre i Ungern än i till exempel grannlandet Österrike.

2 Kommentarer:

Knute sa...

22 249 får invandrad trebarnsmor

Uppgifterna om hur mycket en invandrarfamilj kan få från svenska skattebetalare bekräftas igen, denna gången av Försäkringskassan:

Etableringsersättning 6 776 kr
Etableringstillägg 3 000 kr
Barnbidrag 3 754 kr
Underhållsstöd 3 819 kr
Bostadsbidrag 4 900 kr

= 22 249 kr per månad och detta är inte skattepliktig inkomst.

Grattis svenska skattebetalare.

http://kentekeroth.se/2013/08/04/22-249-far-invandrad-trebarnsmor/

Knute sa...

Andel personer 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar:

Svenskfödda: 15.2%

Flykting- och anhöriginvandrare: 40.9%

http://www.tino.us/2013/08/flykting-och-anhoriginvandringens-ekonomi/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.