15 november 2013

Obamas 20 citat om kristendomen

Dessa uttalanden av Obama, som går ut på att förringa kristendomen och likställa den med allt möjligt, till och med ateism och göra sig lustig över den, låter i min översättning som följer:

#1 "Vad vi en gång än har varit, så är vi inte längre en kristen nation."

#2 "Vi anser oss inte längre vara en kristen nation."

#3 "Vilka ställen i Skriften bör vi ha som vägledning för vår offentliga politik? Bör vi följa tredje Mosebok som antyder att det är OK med slaveri och att äta skaldjur är en avskyvärdhet? Eller kan vi nöja oss med Femte Moseboken som föreslår stening av ditt barn om detta avviker från tron?"

#4 "Också de som hävdar Bibelns ofelbarhet skiljer mellan olika påbud i Skriften och känner att vissa passager - säg Tio Guds Bud eller en tro på Kristus gudomlighet - är centrala för Kristen tro, medan andra är mera kulturspecifika och kan ändras för att passa det moderna livet."

#5 "Det amerikanska folket förstår detta intuitivt, vilket förklarar varför katolikerna tillämpar födelsekontroll och några av dem som motsätter sig äktenskap mellan homosexuella motsätter sig ett konstitutionellt tillägg för att förbjuda detta. Religiöst ledarskap behöver inte godkänna sådan visdom när de ger råd till sina skaror, men de bör erkänna denna visdom i sin politik."

#6 Från Obamas bok The Audacity of Hope: "Jag går inte med på att staten förnekar amerikanska medborgare en medborgerlig union som ger lika rättigheter när det gäller sådana grundläggande saker som sjukhusbesök eller sjukförsäkring av det enkla skälet att människorna de älskar har samma kön - inte heller är jag villig att acceptera en läsning av Bibeln som anser en dunkel rad i romarbrevet mera bestämmande för vad som anses vara kristendom än Bergspredikan."

#7 Obamas svar när han tillfrågades om sin definition på synd: "Sådant som inte ligger i linje med mina värderingar."

#8 "Om allt som krävdes var att någon förkunnade att han tror på Jesus Kristus och att han dog för mina synder, och att detta var allt, så skulle människor inte behöva gå i kyrkan, eller hur?

#9 "Detta är någonting som jag är säker på att jag har haft rejäla debatter med mina kristna kollegor om. Jag anser att det vanskliga med varje religion, och detta innefattar kristendomen, är att det på något plan finns en fodran att sprida budskapet och skaffa anhängare. Det finns en tro, alldeles säkert i vissa forum, att människor som inte har tagit till sig Jesus Kristus som sin personlige frälsare, att de kommer till helvetet."

#10 "Jag tycker att det är svårt att tro att min gud skulle förpassa fyra femtedelar av världen till helvetet. Jag kan inte föreställa mig att min gud skulle tillåta något litet Hindu-barn i Indien, som aldrig har något samröre med den kristna tron, att på något sätt brinna i all evighet. Det är helt enkelt inte en del av min religiösa föreställning."

#11 "Jag inbillar mig inte att jag har någon kunskap om vad som händer efter att jag dör. Men jag känner väldigt bestämt att huruvida belöningen kommer här och nu eller i det som kommer efter detta, så är inriktningen på det som jag tror på och värderar en bra sak."

#12 "Jag har sagt detta förut och jag vet att det reser frågor i sinnet hos vissa evangelister. Jag tror inte att min mor, som aldrig formellt omfattade kristendomen så vitt jag vet. . . jag tror inte hon kom till helvetet."

#13 "De som motsätter sig aborter kan inte bara åberopa Guds vilja - de måste förklara varför abort våldför sig på några regler som är tillgängliga för människor från alla trosriktningar."

#14 När det gäller hans stöd för samkönade äktenskap: "Om människor anser det kontroversiellt så hänvisar jag dem till Bergspredikan."

#15 "Man kom in i dessa små städer i Pennsylvania och som många mindre städer i Mellanvästern så har jobben försvunnit sedan 25 år nu och ingenting har ersatt dessa. Och de föll under Clinton administrationen och Bush administrationen och varje efterföljande administration har sagt att på något sätt så kommer dessa samhällen att hämta sig och det har de inte gjort. Och det är då inte förvånande att de blir bittra, de klamrar sig fast vid vapen eller religion eller antipati mot människor som inte liknar dem eller anti-immigrations känslor eller anti-handels känslor som ett sätt att förklara sina frustrationer.

#16 "I vårt hem stod Bibeln, Koranen och Bhagavad Gita på hyllan tillsammans med böcker om grekisk och nordisk och afrikansk mytologi."

#17 "På Påsk eller Juldagen kunde min mor dra mig till kyrkan på samma sätt som hon drog mig till buddhist-templet, kinesiska nyårs-firandet, Shinto-altaret och antika Hawaiianska begravningsplatser."

#18 "vi har judar, muslimer, hinduer, ateister, agnostiker, buddhister och deras egen väg till nåd sådant som vi måste vörda och respektera lika mycket som vår egen."

#19 "Alla har vi ett ansvar att arbeta för den dag då israelernas och palestiniernas mödrar kan se sina barn växa upp utan fruktan; när de tre stora trosriktningars Heliga Land är den fredliga plats som God avsåg med den; när Jerusalem är ett säkert och permanent hem för judar och kristna och muslimer och en plats där Abrahams alla barn fredligt kan blanda sig med varandra som i berättelsen om Isra - (applåder) - som i berättelsen om Isra, då Moses, Jesus och Mohammed, frid vare med dem, gick samman i bön. (Applåder.)"

#20 "Jag tror att det finns många vägar som leder till samma plats och det är en tro att det finns en högre makt, en tro att vi är förenade som ett folk."

/SB

7 Kommentarer:

Knute sa...

"Den här mannen Obama ljuger om precis allt. Ta det tredje citatet. Vilken religion är känd för att stena människor som har begått olika förmenta brott? Islam naturligtvis. Men Islam kritiserar han inte utan antyder att detta är någonting som förekommer inom kristendomen som ju också stödjer sig på Gamla Testamentet.

Hur pass vanligt var det då att man stenade människor inom judendomen? Inte vanligt alls. Det är nämligen så att om man skall få stena människor för ett brott så måste den som kastar stenen själv vara utan synd. Om inte, så kommer den som stenar (och inte själv är utan synd) att själv dödas. Så har Moses uttryckt det. Detta visste Jesus och när judarna ville stena äktenskapsbryterskan i Nya Testamentet böjde sig Jesus lugnt ner och ritade i sanden och uttalade de klassiska orden: "den som är utan synd kastar första stenen". Eftersom alla omgivande visste att de inte var utan felsteg (och att också Gud kände till detta) och att alla som stod runt visste om allas olika felsteg, så var det ingen som vågade kasta den första stenen - de droppade av en och en."

/SB

Läs också Obamas 20 citat om islam och SB:s avslöjanden av lögnaktigheterna:

http://everykindapeople.blogspot.se/2013/11/i-dag-ar-det-veterans-day-i-usa.html?showComment=1384496598977

Knute sa...

"Ta andra delar av detta citat - det om slaveriet. Vilka var det som fångade in alla de slavar i Afrika, som sedan köptes av slavhandlare och transporterades till Amerika? Svar: Muslimer. Och vilka är det som än idag bedriver slavhandel i Afrika, t.ex. i Sudan ? Svar: Muslimer. Men Islam kritiseras inte av Obama i denna fråga.

Vi skall också minnas att i det grekiskt-romerska samhället var 6 av 7 människor slavar, som ägdes och kunde dödas när och hur som helst av den som ägde dem.

Hur förhöll sig de kristna till detta? De frisläppte sina egna och friköpte andras slavar. Och Paulus ord om detta har blivit klassiska: 'Här är varken jude eller grek, man eller kvinna, fri eller slav. Alla ären I ett i Jesus Kristus.'

Men detta nämner inte Obama i sin iver att smutskasta kristendomen och upphöja och hylla Islam."

/SB

http://everykindapeople.blogspot.com/2013/11/i-dag-ar-det-veterans-day-i-usa.html?showComment=1384434821483#c716371678446402515

Anonym sa...

Samma sak med tredje delen i detta stycke - det om skaldjur. Han förlöjligar 3:dje Moseboken och naturligtvis kristendomen genom att påstå att judar och kristna skulle hålla det för avskyvärt att äta skaldjur - en passage i Bibeln som ingen någonsin hört talas om, om den nu finns. Han anger nämligen inte varifrån han hämtat det. Hursomhelst verkar detta inte vara någonting som judar eller kristna tar så allvarligt.
Däremot hånar han inte muslimernas avsky för griskött, som går alldeles utmärkt att äta över hela världen. Det skulle väl i så fall vara så mycket mera att göra sig lustig över. Detta vet vi i alla fall är sant.
/SB

Steve sa...

”An American Expat in SE Asia” [Indonesien] skrev 2008-2011 om Obama, med huvudintresset på hans muslimska anknytning.
- Namnet Hussein är muslimskt; kristna föräldrar skulle aldrig tänka på det; och både hans far och styvfar är muslimer.
- I Indonesien ses Obama därför som muslim – vilket han enligt traditionell muslimsk syn faktiskt är. (Hans politik - och citaten ovan - talar inte mot det.)
- Expat har tre ’sidor’ med gamla bloggtexter om O!
- WND har mer (8 aug 2012) om presidentens uppväxt i Indonesien. (Läs med viss försiktighet.)

Knute sa...

Brave Burmese Mahayana Buddhists protest OIC

"Hundreds of Buddhists marched through the streets of Myanmar’s biggest city on Tuesday to protest an upcoming visit by a high-level delegation from the world’s biggest Islamic political bloc.

Some of those who marched in Yangon carried banners saying “Get out!” and “Stop interfering in our internal affairs!”

http://abcnews.go.com/International/wireStory/buddhists-myanmar-protest-oics-upcoming-visit-20859554

https://groups.google.com/forum/#!topic/10-news/52Wl3IOep0A

Knute sa...

Den nya svenska ärkebiskopen sprider falska profeters villoläror om ett katastrofalt varmare klimat orsakat av människans utsläpp av koldioxid.

http://www.dagen.se/opinion/debatt/jackel-n-maste-valja-klimatvag/

Anonym sa...

Knute
Hela raddan är ett sammelsurium av ateistiska och islamistiska fördomar om kristendom. Men så satt han också i 20 år och lyssnade på den förment kristne hat-predikanten Jeremiah Wright, som tyckte att "Nation of Islams" ledare Farrakhan hade många bra sidor.
Jag vet inte hur Obama kan hävda att han är kristen. Visserligen gick han under några år i katolsk skola i Indonesien. Man får förmoda att detta berodde på att hans ateistiska mamma ("var aldrig 'formellt' kristen") insåg att han måste få lära sig räkna, läsa och skriva och att man i muslimska skolor i Indonesien inte var så duktig på att lära ut det.
Det är väl detta mischmasch som skapat denna multireligiösa relativistiska inställning: alla religioner är lika bra vare sig de går ut på att bevara och hjälpa sina medmänniskor (=kristendomen) eller om de går ut på att hugga huvudet av dem (=Islam).
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.