17 januari 2014

Varför inte vara mera ärliga?

Pensionsmyndigheten skriver

Den allmänna pensionen sänks 2014

I detta kuvert kan du se hur din pension förändrats sedan förra året.
För dig som har tillägspension minskar den med 2,7 procent jämfört med år 2013.

Orsaken är att pensionssystemet följer den samhällsekonomiska utvecklingen. De pengar som betalas in i systemet måste långsiktigt räcka till de pensioner som betalas ut. Därför finns en balansering som träder i kraft när pensionssystemets skulder överstiger tillgångarna. Så är det nu, och därför sänks tillägspensionen för 2014.

För dig som får hela eller en större del av din pension utbetald som garantipension minskar pensionen inte lika mycket. Det beror på att garantipensionen följer prisbasbeloppet som bestäms av prisutvecklingen i samhället och alltså inte berörs av balanseringen. Prisbasbeloppet har minskat med 0,2 procent för 2014.

Har du änkepension så påverkas den inte av balanseringen utan sänks i de flesta fall med 1,1 procent för 2014.. Om din änkepension är samordnad med din ålderspension,  kan änkepensionen minska med 2,7 procent. Avvikelser förekommer på grund av specialregler i vissa fall.

Samtidigt har riksdagen beslutat att sänka skatten för pensionärer, vilket innebär att minskningen av din pension efter skatt bliver något lägre.

(…..)

Vänliga hälsningar
Pensionsmyndigheten

------------------------------------------------------------------------------------

Spydpigen menar:

Varför inte vara mera ärliga?

"Orsaken är att pensionssystemet följer den samhällsekonomiska utvecklingen. De pengar som betalas in i systemet måste långsiktigt räcka till de pensioner som betalas ut. Därför finns en balansering som träder i kraft när pensionssystemets skulder överstiger tillgångarna. Så är det nu, och därför sänks tillägspensionen för 2014."

Varför inte säga det som det är? Att det godtrogna och naiva landet Sverige har öppnat gränserna för alla världens folk och det kostar pengar! Därför får du mindre pension. Lite mindre sänkning i början, större sänkning sedan!

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Det är så många människor som inte kopplar detta. Många är fast i solidaritetstänkandet. Ingen tycks förstå att det kostar pengar att vara solidarisk. En syrisk läkare som nyss anlänt till Norge bad att vi i stället skulle ge pengarna till närområdet. Till flyktingläger i t ex Libanon. På det sättet kan vi hjälpa många fler. Detta rapporterar inte svenska medier om. För regeringen och riksdagen har helt andra planer med "sin solidaritet". Så för dem är det bra om folk lever i sin villfarelse. Och tror att det bara är genom att ta flyktingar till Sverige som vi kan vara solidariska.

Angela

Anonym sa...

Ärlighet är en egenskap som inte funnits hos svenska politiker på minst 40 år och det är nog inte att vara pessimistisk om man antar att de fortsätter att ljuga. Politiker tycker andra skall vara frikostiga och bjuda alla världens fattiga till Sverige. Vad avstår de själva ifrån?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.