16 augusti 2014

Gräsligheter

Inbördeskriget fortsätter att rasa i Syrien mellan Assad-regimen och ett sortiment av islamistiska rebellgrupper som stöds av Obama-administrationen, sunni-arab-diktatorer och europeiska makter.

Uppgifter på hur många som dödats hittills är osäkra men man tror att det rör sig om minst 200 tusen och 9 miljoner människor har “omflyttats”.
De förföljda syriska kristna har försökt hålla sig utanför konflikten - men rapporter tyder på att situationen försämrats snabbt, med över 1200 dokumenterade mord hittills. Nästan 500.000 har tvingats fly från sina hem för att undkomma det eskalerande våldet och den hänsynslösa förföljelsen . De verkliga siffrorna är förmodligen ännu värre.


Vi vet att Islamiska Staten I Syrien  (IS) av sin gud befallts att utrota "otrogna". Det gör de också i extatiskt triumferande. Denna videon visar hur. Varning!!!Titta inte, om du är rädd att ta illa vid dig.

Detta sker alltså i nådens år 2014.  Ni som studerat historien vet att profeten själv svingade svärdet, när 600 judar avrättades i Medina. Här följer alltså alla det exempel den "perfekta människan" visat, men med modernare mekanik.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.