23 september 2014

60-talets Hippies lever upp igen


Det är underhållande att lyssna till detta med tanke på att “grön energi” förstör miljön och att Tyskland, som sågs som ledare för jippot, nu överger idén och återvänder till billigare energikällor.


Gröngölingarna vill ha solenergi och vindkraftproduktion, men inte i sin egen bakgård 
Fattiga människor ska inte betala för den energi de behöver.
Företag förstör miljön och förgiftar Mongoliet när de borrar för råmaterial som behövs för magneter för vindkraftverk.
Kossornas pruttande är ett problem som kräver statligt ingripanden.
 Folk borde gå tillsammans, höja rösterna och bli inspirerad ... till vad verkar inte ha betydelse.
Vi behöver förnyelsebar energi inom ramen för ett socialistiskt samhälle, även om de socialistiska samhällena nu överger förnyelsebar energi .
 Företag bör inte tillåtas att följa galna idéer, förutom sådana som Solyndra förstås.
 Kommunistpartiet är för stort för att misslyckas.
 Olja och kol är dåligt ... oh, vänta, vi visste det redan.
 Vi har för mycket grejer. 

Marknaden i Europa sinar vad gäller “gröna energikällor,” Vindkraft och solenergi kan helt enkelt inte konkurrera med billigare bränslen som olja. Regeringarna har tvingats erbjuda enorma subventioner via skatter på energiräkningarna.
Sedan 2010 har den gröna energiskatten i Tyskland mer än tredubblats. Bara i år räknar tyska regeringen med att spendera $ 33 miljarder i subventioner.
Den brittiska regeringen hoppas kunna generera 15 procent av sin energi från förnyelsebara energikällor år 2020.  Tyvärr kommer detta att öka konsumenternas elräkningar med ca $ 200 per år.
Spanien likaså har tvingats överge liknande energi- initiativ  sedan regeringen förlorat $ 41 miljarder på gröna subventioner.

Men i stället för att hörsamma varningarna från misslyckad grön-energipolitik i Europa, verkar USA fast besluten att gå på i ullstrumporna på hemmaplan.

Warren Buffett erkände nyligen , "Vi får skattelättnader om vi bygger massor av vindkraftverk. Det är den enda anledningen att bygga dem. Det skulle inte gå utan skattelättnader. "


Nämnde jag att vindkraftverken har specialtillstånd att döda örnar ?

3 Kommentarer:

Anonym sa...

I stället för vindkraftsvanvettet så borde man åter börja utveckla kärnkraft här i väst. I Ryssland, Kina och Indien tror man inte på godanattsagor som vindkraft och solenergi i större skala för man vet att sådana intermittenta kraftkällor måste ha stabil reglerkraft från vatten och kärnkraftverk. I Tyskland har man kolkraft som reglerkraft med kända skador för miljön. I Ryssland kör man BN-800 på prov, det ser lovande ut och i Indien ska man tillsammans med Ryssland utveckla Torium-reaktorer som även kan säljas till länder som man inte vill ska ha möjlighet till kärnvapenframställning. Ett annat ryskt projekt som hånats här i väst är den med flytande kärnkraftverk som kan parkeras i hamnar och förse t ex länder som drabbats av naturkatastrofer eller u-länder med el och avsaltat vatten. 2016 ska det första exemplaret vara färdigt för användning!

Benny

Berit sa...

Olja kommer aldrig att ta slut. Ingen kommer någonsin att använda den sista droppen. När någonting blir olönsamt att utvinna/framställa konkurreras det ut av andra energikällor om den fria marknaden tillåts att agera som en fri marknad utan subventioner från regeringar.

Berit sa...

Även utan den så kallade globala uppvärmnings-krisen anses kol oacceptabelt av många aktivister på grund av föroreningar - svaveloxider, kväveoxider och kvicksilver. Många aktivister ignorerar det faktum att föroreningarna i praktiken nu kontrolleras till en rimlig kostnad och att ansträngningar görs för att minska utsläppen av kvicksilver ytterligare.
Detta bränsle är på frammarsch i Kina, Indien och även här. Kol-användningn kan utökas i dag, inte bara för elektricitet, utan också för gas och flytande bränslen.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.