26 september 2014

Vad kan vi vänta oss nu?


 Eric Holder avgår som justitieminister i USA, så snart en efterträdare har utsetts och bekräftats.
Det är synd att det inte hände tidigare.

Justitieminister är en position som länge hållits av personer vars första lojalitet har varit till presidenten som utsett dem,  snarare än till konstitutionen de svurit att försvara.
 Holder har varit den mest partipolitiska och raspolitiska justitieminister som landet någonsin haft. Hans mandatperiod har präglats av en aldrig sinande blandning av dubbelspel, inkompetens och undanflykter.  Hans raspolitik är från 1955 i stället för 2014, men vad kan man vänta sig när Al Sharpton varit hans rådgivare.

Hela hans mandattid har kantats av skandaler, jag minns inte alla.

Han krävde att rättegången mot Khalid Sheikh Mohammed och andra al-Qaidaledare skulle äga rum i centrala New York, vilket visade en oförmåga att förstå kriget mot terrorism.
Han anklagade amerikanerna för att vara en nation av ynkryggar vad gäller rasproblem, samtidigt som han vägrade att åtala Black Panther-medlemmar som hotade väljare i Philadelphia.
Han visade sitt dåliga omdöme när han skickade vapen till Mexiko och sedan hindrade kongressens försök att utreda - vilket ledde till den unika situationen att en sittande justitieminister visar uppsåtlig olydnad och brist på respekt för Kongressen.
Men värst av allt var inte Holder politiska ställningstaganden eller hans val av vem som ska åtalas - hans största brott var hans vägran att lyda konstitutionen.
Hans viktigaste uppgift är att tolka och tillämpa konstitution för den verkställande makten. Under Holders tid har Obama-administrationen vägrat att följa lagar, som faller inom ramen för “Take Care klausulen”, alltifrån Obamacare till invandring till välfärd.
Holder vet naturligtvis att  dessa beslut strider mot konstitutionen, men han höll tyst på grund av sitt partipolitiska stöd för Obama.

Det spekuleras att Holder avgår så att Obama ska kunna nominera honom till domare i The Supreme Court (Högsta Domstolen) För närvarande finns inga lediga platser, men fyra av de nio domarna är över 70.  Det är troligt att kommunisten Ruth Bader Ginsberg, som är 81 år gammal, är villig att  pensionera sig till förmån för Holder.

Det är svårt att tänka sig att Kongressen skulle godta Holder, speciellt om Republicans får majoritet i Senaten i november. Men Republicans kallas “Det Dumma Partiet” så det skulle mycket väl kunna ske.


2 Kommentarer:

Anonym sa...

Det är svårt att förstå den offantliga skada som Holder åstadkommit och då har Du överhuvudtaget inte nämnt IRS. Hitintills har jag inte sett en enda notis i de svenska socialistiska media men det hade vi inte förväntat oss heller? Holder är förmodligen den störste rasist landet upplevt!
SU

Ann-Marie sa...

@ Anonym: Men det räknas inte som rasism om det är riktat mot vita! Så är det bara nuförtiden. Vita ska helst lägga sig ner och dö....

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.