13 januari 2015

Det amerikanska bankkapitalet bekostade Karl Marx’ skrivande


Varifrån fick Karl Marx sitt ekonomiska understöd när han skrev Kommunistiska Manifestet och Kapitalet, som han höll på med i 20-25 år? Det har länge hävdats att han understöddes av pengar från Friedrich Engels konfektionsfabrik i England. Och detta är den officiella versionen - ivrigt understödd av hängivna kommunister som gärna vill se en Karl Marx som levde påvert och offrade sig för mänskligheten. Det har dock varit känt i minst 30 år - men en uppgift som förtrycks av de akademiska marxisterna - att Karl Marx faktiskt fick betydande ekonomiskt understöd av delar av det amerikanska bankkapitalet.  

Kuriren Jean Lafitte

Nyckelpersonen i denna penningöverföring heter Jean Lafitte från Louisiana, som var pirat och spion för Spanien. På 1820-talet gick han under jorden och verkade istället som hemlig kurir för det amerikanska bankkapitalet. Det finns två böcker skrivna om honom: ”Jean Lafitte, the Gentleman Rover” och ”The Journal of Jean Lafitte” (av Stanley Clisby Arthur). I ”The Journal of Jean Lafitte” berättar han om det hemliga upplägget, hur de arbetade, hur många och vilka de var, vilka de träffade osv. Och för den 24 april 1848 står det bl. a. följande: ”Jag mötte . . . herr Karl Marx, herr Frederic Engels . . . Ingen kände till de faktiska förhållandena till mitt uppdrag i Europa, jag öppnade ett konto i en bank i Paris, ett kreditkonto att fritt disponera för att finansiera två unga män, herr Marx och herr Engels för att hjälpa till att åstadkomma en revolution för världens arbetarklass. De jobbar just nu på det.”

Jean Lafitte var alltså hemlig agent för de amerikanska bankintressen som arrangerade finansiering av Kommunistiska manifestet. I ”The Journal . . .” finner man bl. a. prominenta namn som Peabody, som var agent för Rothschild.

Hemligt bankkonto och tidsplan

Medan Jean Lafitte var i Bryssel skrev han ett långt brev till sin vän i St. Louis, Missouri, . . ., om finansieringen av Marx. (daterat 29 september, 1847):

    ”Jag lämnar Bryssel för att åka till Paris, om tre eller fyra veckor åker jag till Amsterdam, för att sedan återvända till Amerika. Jag har haft flera samtal med herrarna Marx och Engels, men har vägrat att delta i konferenser med de andra debattörerna som skriver ihop manifestet, därför att jag inte vill bli igenkänd av de andra männen.
    Herr Engels reser med mig till Paris så att jag långt i förväg kan utarbeta en tidsplan för finansieringen av herr Marx och honom för att gå vidare med sina manuskript [om] ”Kapital och Arbete”. Från första början tycktes det mig som om de två unga männen (då 29 och 27 år, min anm.) i sig är begåvade och utrustade med, det tror jag fullt och fast, den högsta intelligens och att de förtjänar detta [omdöme] förklaras av den statistiska efterforskningen i upptäckten om ”Kapitalets kategori”, värde, pris och profit.

Målsättningen är att krossa medelklassen

Varför stöttades Marx av den amerikanska bankeliten? Därför att de ville utrota medelklassen och arbetade för elitens totala överhet. När medelklassen är utrotad finns det bara två klasser kvar: överhet och slavar och ingen kan förändra sin egen livssituation. Man kommer att födas in i sin klass och stanna där. Det är möjligt att Marx och Engels hade andra tankar i huvudet, men bankkapitalet visste nog vad de satsade pengar på. Mycket riktigt lyckades de också med detta i Ryssland genom den amerikanske bankiren Jakob Schiffs 20 miljoner dollar stöd till Lenin och bolsjevikerna. I Sovjet fanns det under kommunismen bara två klasser - nomenklaturan och arbetsdjuren. Och detta är på väg att fullbordas också i USA.

Tack SB!

2 Kommentarer:

Anonym sa...

De flesta människorna förstår inte den fundamentala skillnaden mellan industri- och bankkapital. Industrikapital är KAPITALISM och står för allt det som utmärker ett kapitalistiskt samhälle - frihet, välstånd och innovation. Industrikapitalisten LEVERERAR. Typexempel är Henry Ford som producerade T-forden eller Steve Jobs som producerat iMac, iPhone och iPad etc. De har en idé, skapar en produktionsanläggning (börjar ibland i garaget, som MacIntosh och amazon.com), anställer folk och får ut en produkt + profit, som gör att de kan växa.
Bankkapitalet gör ingenting av detta. Bankkapitalet ger ingenting tillbaka, den bara stjäl - av människorna (genom inflation), av skattebetalarna och av industrikapitalet. Bankkapitalet är SOCIALISM. Den är en parasitär utväxt på kapitalismens kropp, som suger blodet ur denna. Först och främst symboliskt i form av pengar men kanske ännu viktigare i bokstavlig mening genom att driva fram krigen i världen. I historieprofessorn Carroll Quigleys bok "Tragedy and Hope" från 1967 framgår detta tydligt i originaldokument.
Dessa hemliga sällskap i vilka bank- och finanskapital utgör kärnan visade sig stå bakom alla stora krig i världen. Och orsaken är glasklar: Bankkapitalet får stor makt genom att låna ut papperspengar (som trycks upp från luft) till regeringar i samband med krig. Lånen till regeringar är finanselitens viktigaste sätt att växa och skaffa sig makt. Då är inte heller steget långt till att finanseliten försöker SKAPA långvariga krig. Fast detta naturligtvis i hemlighet - "verka men inte synas", "leading from behind" etc. Just detta visades i Carroll Quigleys bok.
Genom att förstå skillnaden mellan industri- och bankkapital förstår man varför de globala finanskapitalisterna i mycket stor utsträckning är socialister, som stöttar socialistiska revolutioner i världen. Och också självklart stöttade Marx och Engels.
De står för att DISTRIBUERA välfärden och rikedomarna till de fattiga i världen - medelklassens rikedomar. Den egna rikedomen, nu 17 TRILLIONER dollar, ingår dock inte i det som skall fördelas. Det skall de behålla för sig själva. Dubbelmoral är bara förnamnet.
/SB

Anonym sa...

Hur många människor känner till att morden på tsarfamiljen i Ryssland beordrades av den amerikanske finanskapitalisten i New York, Jakob Schiff och inte av Lenin?
http://www.henrymakow.com/jacob_schiff_ordered_murder_of.html

Hur många känner till att samme man från New York orsakade Rysslands nederlag i det rysk-japanska kriget 1905, som banade väg för de första ryska revolterna 1905 genom att ställa upp på Japans sida ekonomiskt ?
http://strangeside.com/russo-japanese-war-financed-by-jacob-schiff/

Och hur många känner till att Jakob Schiff finansierade både Trotskys (=mensjevik) och Lenins (=bolsjevik) revolution i Ryssland 1917.

Finanskapitalisterna har således betydande ekonomiska muskler som de inte tvekar att använda mot friheten i världen, delvis beroende på deras sympatier för envälde och delvis beroende på att det ingenting kostar för dem att göra detta eftersom de fått sina pengar genom att trycka upp dessa från tunn luft.

/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.