30 maj 2015

Den största myten om ekologisk odling


Forskning visar att mat som märkts som ekologisk inte är mer näringsrik än konventionellt odlade grödor men använder de verkligen mindre bekämpningsmedel?

Senast jag handlade i en svensk mataffär fick jag den uppfattningen att svenskar liksom amerikaner har fallit för de två största myterna om ekologisk odling, nämligen att ekologiskt odlad mat är mer näringsrik - vilket den inte är - men framför allt att ekologiska odlare inte använder bekämpningsmedel.

Den utbredda uppfattningen är helt galen men en opinionsundersökning från 2010 visade att 69% av konsumenterna tror att det är sant. Bland dem som regelbundet köper ekologisk mat, är föreställningen ännu vanligare. En undersökning från Soil Association fann att så många som 95% av organiska konsumenter i Storbritannien köper ekologiskt för att ”undvika bekämpningsmedel."

    I själva verket använder ekologiska bönder bekämpningsmedel. Den enda skillnaden är att de är "naturliga" i stället för "syntetiska”. Vid en hastig blick på etiketterna verkar det som de produkter de beskriver är från skilda världar, men de är de inte.  Ett bekämpningsmedel, oavsett om det är naturligt eller inte, är en kemikalie med syfte att döda insekter (skrämma bort djur, eller förstöra ogräs, eller mildra effekten av någon annan typ av skadedjur). Men tyvärr är "naturliga" bekämpningsmedel inte lika effektiva, så ekologiska jordbrukare använder faktiskt mer av dem!

    Dessutom vet vi faktiskt mindre om effekterna av "naturliga" bekämpningsmedel.
Konventionella "syntetiska" bekämpningsmedel är starkt reglerade och har varit det under en tid.
Vi vet att alla återstående rester av bekämpningsmedel som blir kvar på konventionella produkter inte är skadliga för konsumenterna.  Men, skriver lantmästare Steve Savage, "vi har fortfarande ingen riktig information om de mest sannolika bekämpningsmedelsrester som förekommer på ekologiska grödor och det är osannolikt att vi får någon."

Biggest myth

5 Kommentarer:

Martin sa...

Ok, ge ett exempel på ett "naturligt bekämpningsmedel" som ekologiska odlare använder?

Berit sa...

Martin, om du verkligen är intresserad kan du leta på nätet och hitta massor.

Tex. Rotenone, framställt från växter för bekämpning av insekter; det dödar fisk när det rinner ner i vattendrag och man har hittat samband med Parkinsons hos människor

Ekologiskt odlad spenat har flera gånger tagits från marknaden eftersom de gödslats med skit som naturligt innehåller bakterier som orsakar sjukdomar (EHEC) magkramper och diarré. Feber och kräkning kan också förekomma. Det ökar också marksalthalten.

Fisk-emulsion används och kräver en komplicerad teknisk process, som inbegriper kemikalier som fosforsyra, syntetisk urea, enzymer och medel som tar bort den värsta lukten Så "ekologisk" fiskemulsion är inte så ekologiskt trots allt.
Organiska riktlinjer tillåter användning av svaveldioxid för att döda gnagare. Men svaveldioxid anses allmänt som en giftig industriell luftförorening.

Berit sa...

I ursprungsartikeln, länken längst ner , Biggest myth, hänvisas det till många artikler och studier.

Errbe sa...

Du kunde också nämna att risken för riktigt giftigt innehåll kan vara större, ex.vis av svampar, som lever på spannmål. De är värre än det som icke-ekologiska bönder sprutar med och som håller svamparna säkert borta.

Anonym sa...

Syntetiska medel är inta bara reglerade, de är framförallt framställda på ett sätt som gör att man vet vad som är i dem. Naturliga medel är extrakt med en huvudingrediens, men därtill en soppa av ämnen som "hänger med".

Likadant är det med mediciner. Ta t.ex. A-syra (acetylsalicylsyra). Alternativet extrakt ur bark från pil/vide (Salix) är inte bara salicylsyra utan acetyl- (vilket gör den sämre för magen), den innehåller bl.a. garvämnen. Sen finns numera bättre än A-syra: ibuprofen, som har en kortare blödningspåverkan.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.