28 juli 2015

Skandinaver är de tidigaste européerna

Forskare har sekvenserat DNA från en människa som levde för 37.000 år sedan. Resultaten visar att dagens skandinaver är de närmast levande släktingarna till de första människorna i Europa. Skandinaver är närmare släkt med Kostenki-mannen än någon annan nu levande befolkning.

Våra förfäder kom förmodligen via Kaukasus, kanske för 45.000 år sedan. En möjlig anledning till att de tog denna väg var att det inte fanns några neandertalmänniskor i detta område, alltså inga konkurrenter om resurserna. Senare hittade man andra vägar in i Europa.

8 Kommentarer:

Christer sa...

Är Reinfeldt informerad?

Anonym sa...

http://sciencenordic.com/scandinavians-are-earliest-europeans

kallepelleville sa...

Jamen så fint då kan vi avskriva lappdjävlarna som "ursprungsbefolkning" med krav på halva Sverige! Linneus visste: Lapparne äro från öster invandrade!

Knute sa...

Kallepelleville, jag gillar inte det nedsättande uttryck du använde om samerna. Det räcker gott att kalla dem lappar om du inte vill vara politiskt korrekt.

Knute sa...

Skandinavien låg under is när Kostenki-mannen levde. Hur det sen gick till när det befolkades kan man tvista om. "Skandinavernas förfäder är de tidigaste européerna" hade varit en bättre titel.

Knute sa...

En dag kanske genetiken kan klarlägga de första européernas väg från Kostenki till Skandinavien. Tog de vägen längs längs inlandsisens södra kant till Frankrike och Spanien där de berömda grottmålningarna finns? Och sedan följde de den smältande isen norrut? Eller en mer direkt väg via Donau in i Centraleuropa?

Knute sa...

I believe that most of our cultural heritage as Westerners -- including the ultimate foundations of science and democracy -- can be traced back to the self-reliant, inventive folk who tested themselves against the rigors of the Ice Age steppes and found they could thrive even in the harshest of circumstances. If we can reconceive of the proto-Indo-Europeans not as conquering warriors and empire-builders, not as earthbound tillers of the soil, and not as uncouth barbarians needing to be civilized by outside impositions of regularity and discipline, but rather as imaginative, creative, magical thinkers, we may find a fitting model by which to renew ourselves and our society.

http://www.panshin.com/trogholm/wonder/indoeuropean/indoeuropean1.html

Knute sa...

The Sudden Appearance of Cro-Magnon

The fact is, the Cro-Magnon man was, compared to the other “anatomically modern humans” around him, practically a superman. They were skilled hunters, toolmakers and artists famous for the cave art at places such as Lascaux, Chauvet, and Altamira. They had a high cranium, a broad and upright face, and cranial capacity “about the same as modern humans” (can we say larger?), but less than that of Neanderthals. The males were as tall as 6 feet.

They appeared in Europe in the upper Pleistocene, about 40,000 years ago and “their geographic origin is still unknown”. Further, we might wish to make note of the range of this culture that suddenly dropped in on Europe: from Spain to the Ural Mountains that are at the border of Central Asia. The fundamental problem still remains: a new kind of man appeared on the planet, seemingly from nowhere, and he was smart, artistic, and however he got here, he landed in a lot of places simultaneously.

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_life32.htm

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.