01 oktober 2015

Sitt inte med armarna i kors höga herrskap, sa Luther. Det kunde nästan varit sagt idag.

Nordens reformator och andlige fader Martin Luther skrev år 1528 boken "Vom Krige wieder die Türken" (Om kriget mot turkarna).

I våra dagar är situationen ännu mer alarmerande. Den gången lyckades muslimerna ockupera Balkan och Ungern, idag har de hunnit betydligt längre. Och liksom år 1528 blundar Europas höga herrskap för det överhängande hotet.

Så här skrev Luther:

"Jag har läst några avsnitt av Muhammeds Koran. Om jag får tid måste jag översätta den till tyska så alla får se vilken dålig, skamlig bok det är."

"Den som inte vill tro måste tvingas till det med svärdet. Svärdet prisas mycket i Koranen. Den handlar bara om Muhammed med sin lära om egna gärningar och i synnerhet om svärdet. Det är det viktigaste i den muslimska tron, i vilken all vederstygglighet, villfarelse och alla djävlar är samlade. Aldrig har något rike uppkommit och blivit så mäktigt genom mord och rov som muslimernas, och fortfarande mördar och rövar de dagligen. Det är nämligen befäst i deras lag som en god, Gud välbehaglig gärning att röva, mörda och förstöra, och de menar att de gör Gud en tjänst med det. Med mord och rov går det inte att ge akt på freden och vaka över den, något man tydligt ser hos krigare. Därför har muslimerna inte någon synnerlig aktning för jordbruk och odling."

"Islam ringaktar kvinnan och äktenskapet. Kvinnorna är så värdelösa och ringaktade i islam att de köps och säljs som boskap. I islam är äktenskapet nästan inget annat än det skamlösa förhållande som soldater lever i med sina väninnor. Muslimerna är ju nämligen krigare och måste uppföra sig som krigare. Mars och Venus vill vara tillsammans, säger diktarna."

"Om man säger att muslimerna inbördes är trofasta och vänliga och beflitar sig om sanningen, tror jag det gärna. Jag förmodar att de säkert också har flera goda egenskaper. Ingen människa är så dålig att han inte har något gott i sig. Mördare och rövare är långt mer trofasta och vänliga inbördes än grannar, ja än många kristna. För när Djävulen får de tre tingen lögn, mord och sexuell omoral som de rätta byggstenarna till Helvetets grundval, kan han finna sig i, ja hjälpa till med att vanlig kärlek och trohet byggs ovanpå som vackra ädelstenar."

"Men vad gör våra höga herrskap? De räknar det för ett rent skämt, fastän det är sant att vi har fått muslimerna på halsen. Även om de inte drar emot oss i år så är de hela tiden rustade och redo att angripa oss, som varken är rustade eller förberedda. Och under tiden förhandlar furstarna om hur de kan plåga Luther och evangeliet! Det är muslimerna som är det allt övervägande problemet, och det måste klaras."

Den fullständiga texten finns på danska här, engelskt utdrag här.

Martin Luther var mycket välutbildad, även i muhammedanernas skrifter, vilket bekräftade för honom att deras religion i själva verket var en världslig manifestation av ren ondska.

Däremot var hans inställning till judarna bedrövlig. Inte till att börja med, han skrev boken "Jesus Kristus var född jude" och att det var absurt att hata judar. Men sen blev han besviken när de inte ville konvertera till hans Bibeltrogna protestantism. De hade ju Gamla Testamentet gemensamt. Han hade inbillat sig att det var den katolska traditionen som hade stått i vägen för att de skulle bli kristna. Även judar borde fatta att han kommit på den stora sanningen, tyckte han. Så på grund av sitt stora ego blev han med tiden judehatare [se kommentarer].

I historiens ljus kan man se att Luther hade rätt i att det är islam som är det stora hotet, men hade fel om judendomen och än värre blev han därmed en inspiratör för nazisterna. Dessa läste förmodligen inte hans skrift om kriget mot turkarna, nej tvärtom gynnade de islam som de hade judehatet gemensamt med. Som Hitler sa, "Den muhammedanska religionen skulle ha passat oss mycket bättre än just kristendomen med dess slappa tolerans".

9 Kommentarer:

Biskop Kyrillos sa...

Mycket bra att du Knute lyfte fram dessa Lutherord.

Anonym sa...

Knute,
jag tror inte alls att Luther blev "judehatare" på grund av sitt "stora ego". Jag tror för övrigt inte alls att Luther hade ett stort ego, han var i själva verket en mycket modig man och hade mycket att förlora på sitt handlande. Märk hans stora insats förutom att han gick emot det mer än tusenåriga perverterade påveväldet: han översatte bibeln till tyska, så att ALLA MÄNNISKOR själva kunde läsa och tolka och inte längre var ett offer för prästväldet, som talade latin, ett språk som vanliga människor inte förstod. Men han läste inte bara Koranen. Han lärde sig också hebreiska och läste Talmud och Toran. Jag tror att det var då han blev förskräckt. Det står nämligen andra saker i dessa böcker än i GT. Och Rabbinerna av idag utgår inte från GT utan från babyloniska Talmud och Toran, efter vad jag förstår.
/SB

Knute sa...

Martin Luther var modig som följde sitt samvete. Visst hade han ett "ego" men det var inte "stort" på samma sätt som de uppblåsta makthavare som han trotsade. Jag borde valt en annan formulering. Hans beskrivning av hotet från islam är träffsäker och visionär och påminner om vad Winston Churchill i en senare tid sade. Eller påve Benedikt alias Joseph Ratzinger som härom året tvingades abdikera på grund av sin islamkritik. Det sades att han gick i pension på grund av åldersskäl. Tillåt mig tvivla, nej tidsandan krävde en politiskt korrekt krypto-kommunistisk påve med stort ego à la Obama, och det fick man.

Knute sa...

Tyskland mördade judar och fick muslimer i stället.

“Europe died in Auschwitz. We assassinated 6 million Jews in order to end up importing 20 million Muslims… In Auschwitz we burnt the culture, intelligence and power to create… As the result of relaxing borders… the absurd pretext of tolerance… we have 20 million Muslims (and millions more now), mostly illiterate and fanatical. We exchanged culture for fanaticism, the capacity to create wealth for the will to destroy, intelligence for superstition. We exchanged the pride of survival for the fanatical obsession to die, killing us and our children in the process. What a mistake we have made!”

http://gatesofvienna.net/2015/10/a-nightmare-reborn-part-2/

Det är oklart om siffran 20 miljoner syftar på Tysklands cirka 10 miljoner muslimer, eller Europas cirka 60 miljoner. Texten skrevs år 2010 av en anonym spansk poet.

Knute sa...

Oregon-mördare bad eleverna uppge religion.

En 20-åring dödade 13 och skadade 20 på ett college i Oregon torsdag kväll innan han själv dödades i eldstrid med polisen.

Ett vittne säger att mördaren sa till eleverna att ställa sig upp och uppge sin religion. Denna form av bekännelse används av bland annat somaliska al-Shabaab vid attacker i Kenya.

https://www.document.no/2015/10/oregon-drapsmann-ba-elevene-oppgi-religion/

I tidningsartikeln smygs detta in på ett par rader. Läsaren ska inte upplysas om att det var plötslig jihad.

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/10/01/officials-active-shooter-oregon-college/73153610/

Knute sa...

På tal om Luthers ord om att de höga herrarna inte tog hotet från turkarna på allvar: Samtidigt som österrikare, tjecker, polacker och ungrare försvarade sig, anföll fransmännen dem i ryggen. Västeuropa har aldrig begripit sig på Centraleuropa, och det blir alltmer tydligt under den pågående muslimska invasionen. I stället för att hjälpa ungrarna att försvara EU:s yttre gränser spyr Väst galla över dem.

Knute sa...

Öppna era hjärtan, uppmanade Reinfeldt det svenska folket i slutet av valkampanjen 2014. Några som tagit hans ord på största allvar är de många svenska kvinnor som årligen konverterar till islam.

Det finns en etablerad etnisk rangordning bland muslimer som ser ut så här:

Araber, och då i synnerhet de som kan hävda att de är ättlingar till Muhammed
Övriga folk i Mellanöstern (kurder, perser, turkar)
Asiater
Afrikaner
Europeiska och amerikanska konvertiter finns i den absoluta botten eftersom de saknar tillhörigheter som familj och klan. Islam är en utpräglad klanreligion och många suror bekräftar det.

http://www.d-intl.com/2015/09/28/kronika-darfor-konverterar-folk-till-islam/

Knute sa...

Det är bara en tidsfråga innan Svenska Kyrkan kommer börja anordna muslimsk fredagsbön

Muhammed var en krigsherre, som egenhändigt mördade hundratals fångar, tvångsgifte sig med förslavade kvinnor, hade sex med minderåriga och spred sin religion med svärdet i hand. Han skapade därmed en religion som därmed inte går att skilja från staten och det som vi i väst ser som den sekulära sfären.

Jesus var en profet som blev känd som en godhjärtad och omtänksam person som vårdade sin nästa. Han skapade en religion som i teorin ska vara skild från staten och därmed lade han grunden för dagens europeiska separation mellan kyrkan och den sekulära sfären.

En ärkebiskop i den Svenska Kyrkan som inte kan välja Jesus över Muhammed är således i min mening allvarligt förvirrad och tillika intellektuellt förvriden. Jackelens val av valspråket ”Gud är större”, vilket är en fullständigt medveten markering och flört med islam och deras ”Allahu Akbar”, indikerar hennes svajiga intellektuella och moraliska fotfäste.

De äldre kyrkobyggnaderna är ett viktigt inslag i vårt västerländska kulturarv, som även ateister och agnostiker kan värdera högt. Det som sker i dessa byggnader idag ska inte stå i strid med de värden som den västerländska kulturen bygger på. Det som predikas i moskéer i Sverige idag är definitivt inte i samstämmigt med dessa värderingar och detta vill jag inte se i en svensk kyrka som idag kanske ligger närmare Jesus mjuka värderingar än någonsin tidigare.

Landet där inte ens prästerna tror på rätt och fel!

https://monskrabbe.wordpress.com/2015/10/01/landet-dar-inte-ens-prasterna-tror-pa-ratt-och-fel/

Knute sa...

Protestantismen er halvvejen til nihilismen. Religionens ydre manifestationer taber i betydning, og den inderliggøres i stedet. I det indre lever den en tid videre som religiøs moral, indtil det religiøse forsvinder, og kun moralen bliver tilbage. På et tidspunkt forsvinder også moralen, og man får nihilismen. Nihilismens nutidige skikkelse er forbrugerismen. Selvom man ikke længere har nogen Gud, kan man stadig shoppe.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/det-post-heroiske-samfund-den-tyske-filosof-rudiger-safranski-frygter-forkaelede-europaeere

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.