09 februari 2016

En klok och modig arabisk muslim säger sanningen
Min översättning till svenska

Ibrahim Al-Buleihi:
När vi vill studera en religiös fråga, går vi tillbaka till vårt arv. Men när vi vill studera något världsligt, såsom varför vi är bakåtsträvare, medan andra är framgångsrika, måste vi söka efter svar på annat håll, inte i vårt arv.
 (Var är på annat håll?)

Ibrahim Al-Buleihi
 Utan tvivel i Väst.
(I Väst, inte i Öst?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Östra bara efterliknar (Väst). Ta Japan, till exempel - om det inte varit för deras öppenhet för den västerländska kulturen, skulle de också ha förblivit bakåtsträvare.  Arabisk individualism  har utplånats i detta samhälle ...
(Vad menar du med utplånad individualism?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Han [araben] är oförmögen till självständigt tänkande, och därför avvisar han alltid det som avvisas av samhället, och accepterar det som accepteras av samhället.
(Så "laganda" råder?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Det är andan hos en hjord, inte ett lag. Det är inställningen av en flockmedlem som inte kan frigöra sig från fångenskap i den rådande kulturen. Allt som samhället anser vara bra, anser den enskilde vara bra. Han är oförmögen till självständigt tänkande och att dra nytta av andras kulturer. Han är oförmögen att kliva ut ur formen som ålagts honom sedan barndomen .
(Borde den arabiska individen vara upprorisk, till exempel?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Inte upprorisk, men han borde söka sanningen. Han får inte utplåna sig själv och försvinna i hjorden.
(Du kritiserar araberna och berömmer Israel. Tycker du att araberna ska följa den israeliska modellen?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Nej, Israel skapade inte sig själv. Det är en utlöpare av Väst. De är en utlöpare av den västerländska kulturen. Det är därför jag jämförde Israel med Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Jag vill klargöra en mycket viktig punkt.
(Ursäkta mig, men jag har en fråga. Anser du att det är bra eller dåligt, att vissa länder är utlöpare av den västerländska kulturen ?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Det är en bra sak.
(Så vi bör också vara utlöpare från Väst?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Nej, men vi bör dra nytta av deras rika erfarenhet. Det är västvärlden som producerat allt detta välstånd. Till denna dag, är vi en börda för Väst. Även Japan medger att om de inte dragit fördel av västvärlden, skulle de inte ha utvecklats.
(Välstånd av vad?)

Ibrahim Al-Buleihi:
I allt. I normer, friheter och människans värdighet, liksom i utvecklingen av vetenskap, teknik och liv. Tror du att livet i dag är detsamma som det var för tio år sedan? Denna enorma förändring har producerats av Västvärlden . Vem annars producerade det?
(Men bör inte begreppen - såsom mänskliga rättigheter - ses som en ackumulerad prestation, i vilken alla samhällen spelat en roll?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Det är inte en ackumulerad prestation.
(Det har endast uppnåtts tack vare Västvärlden ?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Otvivelaktigt. Tyranny är ett enormt hinder, vilket gör framsteg omöjligt.
(Anser du att denna teori gäller Irak efter Saddam Hussein, som du beskriver som …)

Ibrahim Al-Buleihi:
Irak har inte tillåtits att uppnå stabilitet. Hela världen har ingripit i dess angelägenheter, som vi har sett.
(Västvärlden , som du prisar så mycket, ingriper i Irak.)

Ibrahim Al-Buleihi:
Nej, Väst ingrep i Japans angelägenheter också, och lyckades rädda Japan från tyranni. Idag betraktas Japan som en modell för demokrati, frihet och alla de fördelar som västvärlden har producerat.
(Du har sagt att under erövringarna vid tillkomsten av islam, kom araberna ut ur öknarna för att erövra, inte för att lära sig. Vad menade du med det?)

Ibrahim Al-Buleihi:
Enligt min mening,trodde araberna under århundraden - och fortsätter att tro - att de har tillräcklig kunskap och visdom, och att de inte behöver lära sig något från andra, eftersom de framträdde på detta stadium av historien, för att erövra, inte för att lära sig, eller undervisa, inte för att studera ...
(Som guider, inte människor som söker vägledning av andra.)

Ibrahim Al-Buleihi:
Det är rätt. Denna illusion bland araberna kvarstår än i dag, trots att hela världen har förändrats. Världen har förändrats, men de tror fortfarande att det är deras plikt att lära andra, och det är en plikt för andra att lyssna till dem. Sanningen är att araberna har ingenting att erbjuda andra, men de fortsätter ... Denna fruktansvärda vanföreställning, denna tro på sin egen perfektion, tron att andra måste lära av dem, gör det omöjligt för dem att dra nytta av den moderna kulturen.

2 Kommentarer:

gäster sa...

Man kan undra om han fortfarande lever.

gäster sa...

Det pågår en islamisk erövring av Europa. Är den iscensatt av någon?

– Det har sagts att USA på ett skamligt sätt har manipulerat denna kris. Jag tror faktiskt inte att så har varit fallet. Jag tror att det var ett samarbete mellan Saudiarabien och Turkiet.

De flesta av dessa så kallade flyktingar är egentligen inte flyktingar, eftersom en flykting är någon som åker från det krigshärjade landet till det första land som erbjuder en trygg fristad. Många av dessa människor har tillbringat ett år eller två i Turkiet eller Libanon i flyktingläger.

När de åker därifrån för att ta sig till Europa, och de passerar fyra eller fem länder, är de uppenbarligen migranter, men det är värt att notera att Saudiarabien och de superrika gulfstaterna; Förenade Arabemiraten, Qatar och Kuwait, inte har tagit emot några syriska flyktingar. Inte en enda.

Samtidigt har dessa länder bidragit med riklig finansiering till olika islamiska välgörenhetsorganisationer som finansierar denna massmigration genom Turkiet, medan den turkiska regeringen bidrar med logistiken. Låt oss inte glömma att man från Adana, İncirlik, eller sydöstra Turkiet, måste ta sig 1 200 – 1 300 kilometer genom turkiskt territorium för att nå avresehamnarna i Smyrna, Bodrum, eller Çeşme.

Vore det inte för att Erdoğans regering direkt och systematiskt organiserade transporten för dessa människor och underlättade deras avfärd mot de grekiska öarna, så skulle det helt enkelt inte vara möjligt. Det är löjligt att låtsas som att denna migrantvåg inte har en stark islamisk prägel och det förklarar också varför Saudiarabien och Turkiet är så intresserade av att underlätta den.

Båda är i praktiken islamiska stater, även om Turkiet fortfarande har en till namnet sekulär konstitution, som härstammar från Mustafa Kemal Atatürk. Det är dock uppenbart att Recep Tayyip Erdoğan är en hängiven politisk islamist som har gjort sitt yttersta för att förändra det turkiska samhällets karaktär och samtidigt är extremt angelägen om att underlätta och påskynda den islamiska demografiska omvandlingen av Europa.

Här har vi redan en enorm muslimsk diaspora, uppskattad till minst 25 miljoner människor, som uppenbarligen inte integreras i sina värdsamhällen, och det är värt att notera att de beter sig på samma sätt överallt, oavsett vilket deras ursprungsland är.

Turkarna i Tyskland, algerierna i Frankrike, marockanerna i Holland och pakistanierna i England, alla beter sig på samma sätt. De skapar sina egna ghetton, där den lokala, infödda befolkningen inte längre är välkommen och dit polisen tvekar att bege sig.

Det finns över 700 sådana ”känsliga stadsområden” bara i Frankrike och denna process kommer att ersätta de infödda europeiska befolkningarna redan mot slutet av detta århundrade, genom de gamla europeiska nationernas demografiska kollaps. Denna process påskyndas nu hastigt.

http://www.nyatider.nu/trifkovic-om-europas-kris-och-hotet-fran-migrationen/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.