02 augusti 2017

Klimatvetenskap


Många tror att de kan vinna klimatdebatten genom "vetenskap".
Debatten har inte handlat om vetenskap under lång tid.  “Larmarna” förlorade debatten för tio år sedan och har inte längre något intresse för vare sig debatt eller vetenskap.
“Klimat-alarmismen” hålls vid liv genom propaganda, censur, hot, vetenskapligt bedrägeri, dataprofilering, falsk statistik.

Etablissemanget skapade en miljö-klimat-religion efter att Rachel Carsons skrev sin bok, Silent Spring (1962).
De var också ute efter att skapa en världsregering där icke-valda byråkrater styr och ställer över nationsgränserna. Detta är inte nytt. En världsregering har varit ett mål alltsedan Nationernas Förbund 1919.

Det misslyckades, så de fortsatte att leta efter en enda politisk fråga som skulle motivera att man skapar en sann världsregering,  där massiv byråkrati har befogenhet att införa negativa sanktioner över nationsgränserna.
Löfte att stoppa krig för gott misslyckades två gånger: efter första världskriget och efter andra världskriget.  Förenta Nationerna har inte heller lyckats.

De försöker göra det med hjälp av terrorism, men terroristerna samarbetar inte. De kan uppenbarligen inte stoppas av FN som inte har någon vettig funktion att fylla. 

Globalisterna behöver fortfarande något som kan tilldra sig uppmärksamhet och som är skrämmande nog för att motivera skapandet av en världsstat.  Det är därför FN har varit så engagerad i att "bromsa den globala uppvärmningen",  men det har heller inte gått särskilt bra.  De har försökt sedan 1992, och det har inte fungerat.
Det finns inget globalt uppvärmningsavtal. Det finns ingen mekanism eller funktion som har någon makt.
Alla problem måste vara miljöproblem som bara kan lösas av Världsregeringen.  Detta är den grundläggande trosbekännelsen i miljö-religionen.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.