04 september 2020

CDC roffar åt sig makt


 Centers for Disease Control (CDC) agerar på eget initiativ och har meddelat att inga hyresgäster får vräkas före årets slut.
Detta är otrolig.  En byrå som inte har något att göra med fastighetsförvaltning, inteckningar, bankverksamhet eller någon annan fiskal myndighet,  har på egen hand beslutat att fastighetsägare inte får vräka någon som vägrar att betala hyra.

Detta är att roffa åt sig makt på ett aldrig tidigare skådat sätt.  CDC har aldrig beviljats någon auktoritet att fatta ett sådant beslut.  Om det får kvarstå, kommer privat egendom inte längre att vara säker i USA.  Det kommer att betyda att varje byrå,  som har tillräckligt med arrogans för att tycka att de kan bestämma om ekonomisk politik,  kommer att kunna kontrollera vad amerikanen gör med sin egendom.

Jag hoppas att detta kommer att ifrågasättas i domstolarna. Jag hoppas att en domstol kommer att upphäva det. Men tills en domstol inte gör det på regional nivå och sedan genom ett överklagande, kommer fastighetsägare inte att kunna kräva betalning.  Det finns ingen tvekan om att olika hyresgrupper kommer att meddela sina medlemmar om CDC: s beslut.

Alla hyresgäster som åberopar CDC: s uttalande som ett sätt att motivera sin vägran att betala hyra,  kommer inte att vräkas av en lokal domstol. Den lokala domstolen kommer att vänta tills en federal domstol avgör om detta uttalande stöds av en högre domstol.  Det kommer att pågå mycket längre än till slutet av  2020.

För att kunna vräka någon måste fastighetsägaren betala en advokat och planera domstolstid och det kommer sannolikt att kosta mer pengar än vad hyran är värd. Då kommer det nya året att ta över CDC: s uppskov och det blir ännu större förluster och fler ruinerade fastighetsägare.

Trump-administrationens handling är sannolikt olaglig,  motiveras inte av den aktuella krisen och kommer att få allvarliga ekonomiska konsekvenser på lång sikt.


1 Kommentarer:

elina sa...

Här föreslås statlig hyresfond där de som inte prioriterar hyran kan få pengar. Blir säkert något sådant.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.