26 juni 2019

USA kommer att använda "överväldigande kraft" om Iran attackerar, säger Trump


President Donald Trump hotar Iran med kraftfull vedergällning för alla former av angrepp på USA sedan Islamic Republic uteslutit samtal för att hantera problemen mellan de två nationerna.

"Alla angrepp från Iran på någonting amerikanskt kommer att mötas med stor och överväldigande kraft", sa Trump tisdags i en tweet. "På vissa områden betyder det fullständig utplåning."

Iran har sagt att vägen till en diplomatisk lösning med USA hade stängts efter att Trump-administrationen infört sanktioner mot den högste ledaren och andra höga tjänstemän, sedan en amerikansk drone skjutits ner.

Irans president Hassan Rouhani sade att Trump-administrationen lider av "mental efterblivenhet”.  En mer exakt översättning från Farsi skulle dock vara: "Amerikanerna har blivit förvirrade och de gör konstiga saker. Saker som ingen klok person i  politikens historia har gjort.  White House har en psykisk störning. "

"Irans mycket okunniga och förolämpande uttalande,  visar bara att de inte förstår verkligheten," tweetade Trump.

"De meningslösa sanktionerna mot den iranska ledaren och landets högsta diplomat innebär att den diplomatiska vägen har stängts.  Trump-regeringen är i färd med att förstöra alla etablerade internationella mekanismer för att upprätthålla global fred och säkerhet,”sade utrikesministeriets talesman Abbas Mousavi,

Det  är osannolikt att de nya sanktionerna kommer att få en betydande inverkan på ett land som redan befinner sig i lågkonjunktur på grund av stränga amerikanska sanktioner av oljesektorn,  vilket i stor utsträckning utestängt dem från det globala finansiella systemet.
USA har sanktionerat mer än 80% av Irans ekonomi, enligt statssekreteraren Michael Pompeo, som är i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten denna vecka för att skapa en front mot Iran.

Under tiden …ta en titt på den här bilden.

25 juni 2019

FBI är illa ute


I dessa dagar kan bara en pappskalle lita på vad man brukade kalla "världens mest fantastiska brottsbekämpande instans”.

 FBI är under fingranskning och det ser inte bra ut för dem.  Raddan av personer som nyligen har lämnat,  eller avskedats från FBI är lång och blir bara längre.
Som  alla vet är FBI under utredning för sin praxis under och före Mueller-undersökningen, övervakad av AG William Barr. 
Barr utsåg John Durham, US.-advokat i Connecticut, att leda utredningen, men är fortfarande direkt involverad i det hela.  Durham undersöker också CIA och som det verkar,  även State Department.

 Någon kommer att tala sanning så småningom och då kommer alla - åtminstone alla som är villiga att se -  att äntligen fatta. 

New York Times och Washington Post kommer att göra sitt bästa för att förvirra och komma med undanflykter  men de kan inte hålla fortet hur länge som helst.   Det verkar redan som The Times ägnar sig åt  i CYA.(cover your ass)

Kristna länder deporterar muslimer

Några exempel från Cairns News, North Queensland.

Japan har alltid nekat muslimer att leva permanent i landet  och muslimer kan inte äga fastigheter eller någon typ av affärsverksamhet och man har förbjudits all dyrkan av islam.

Ett stort antal muslimer deporterades från Norge som ett sätt att bekämpa brott.  Efter att dessa muslimska brottslingar har utvisats har brottsligheten minskat med en svindlande 72%.

En kinesisk domstol sätter 22 muslimska imamer i fängelse i 16-20 år,  för att de spridit hat och man har  avrättat arton jihadister.

Den polska “Defence League” utfärdar en varning till muslimer. 16 stater har alla infört lagstiftning för att förbjuda Sharialagen.

Holländska parlamentsledamöter begärde att alla moskéer i Nederländerna skulle rivas.  En ledamot av det nederländska parlamentet sade: "Vi vill städa bort Islam i Nederländerna.”

Skadestånd till homosexuella


Fusk-indianen Elizabeth Warren har tagit kultur-marxistiska fjäskandet till en ny extrem.

 I det överbelamrade fältet av Democrat-hoppfulla är det inte tillräckligt att lova att ge andras pengar till de som har en politisk riktig pigmentering, eftersom  alla människor har förfäder som förtryckts -  men det räcker inte för att få uppmärksamhet längre. Så Warren skriker att hon kommer att ge ersättning/skadestånd  till sexuellt avvikande personer.

Anledningen till att vi har IRS istället för att regeringen bara trycker pengar och beskattar oss uteslutande via inflation -  är att byråkrater använder skattelagar för att omfördela välstånd i samhället.
Warren förklarar att hon kommer att omfördela rikedom till homosexuella genom Refund Equality Act,  lagen om återbetalning för  jämställdhet. Det kommer att fungera retroaktivt, för att ge homosexuella ekonomiska fördelar.

Detta är inte ett skämt från The Onion utan på riktigt:

"Den federala regeringen tvingade lagligt gifta par av samma kön i Massachusetts att registrera sig som individer och betala mer i skatter under nästan ett decennium," sa Warren i ett uttalande. "Vi måste stoppa denna  diskriminering och göra det rätt - Kongressen bör omedelbart tillämpa lagen om återbetalning för jämställdhet."

Begreppet homosexuellt "äktenskap" betraktades till stor del som ett smaklöst skämt på nationell nivå tills fem social-ingenjörer i Supreme Court införde Obergefell v. Hodges beslut 2015.

Det uppskatts att Warrens förslag skulle resultera i en utbetalning på 57 miljoner dollar till homosexuella.
Vem vet vad de kommer att belöna med våra pengar nästa gång ?

24 juni 2019

“Skicka ungkarlar, och kom tungt beväpnad”

I förra veckan protesterade Republicans i Oregon genom att lämna Capitol och på så sätt hindra Democrats att rösta på ett lagförslag om begränsning av utsläpp av “växthusgaser”.

För att kunna rösta måste man ha ett quorum dvs. ett visst antal senatorer närvarande.
Oregon-dems. har en 18 till 12 supermajoritet men kan inte införa lagen utan minst två republicans närvarande. Efter flera dagar av intensiv debatt mellan de två sidorna, var elva GOP-medlemmar ömsesidigt överens om att bojkotta omröstningen.

Guvernören Kate Brown (D) svarade genom att beordra statspolisen att gripa de republikanska senatorerna och föra dem tillbaka till Capitol för att rösta.

"Senatens republicans har beslutat att överge sin plikt att betjäna sina uppdragsgivare genom att gå sin väg. Senatdems. har begärt hjälp från Oregon State Police att återföra kollegorna för att avsluta det arbete de åtagit sig för invånarna i Oregon. “ sade Kate Brown.

För att undvika våldsamheter lämnade vissa senatorer tom. staten.  En av dem. Brian Boquist, hotade även med att skjuta om polisen försökte genomföra guvernörens order.


En Militia-grupp har också deklarerat att de kommer att skydda senatorerna "till varje pris", vilket gjorde att Oregon State Senate  stängde under lördagen. 

Den nya Cap-and-Trade-lagen går ut på att “uppmuntra” företag att minska sitt behov av fossila bränslen: Staten skulle minska utsläppen till 45% under 1990 års nivåer år 2035 och 80% under 1990 års nivåer år 2050.

De som försöker stoppa lagen säger att det skulle förvärra den växande klyfta mellan de socialistiska städerna i staten och landsbygdsområdena. Planen skulle öka kostnaden för bränsle, skada småföretag, transportföretag och skogsindustrin.

Liksom så många andra stater är Oregon uppdelad i två geografiskt åtskilda politiska områden: de socialistiska, democrat-styrda städerna i Willamette Valley och resten av staten, vars väljare är konservativa eller libertarianer. 
Medan ca 47% av befolkningen i Oregon bor i Portlands storstadsområde har staten en landsbygdsbefolkning med allmänt konservativ syn på statsskatter.

23 juni 2019

Vänsteraktivisterna bor hos sina föräldrar


En studie i Berlin av demonstranter visar att 92% av dem bor hemma hos mamma och pappa och en av tre är arbetslös.
  
    Av de som arresterats för politiskt motiverade brott var 84 procent män.
     Majoriteten, 72 procent, var mellan 18 och 29 år.
     Av brott mot personer var fyra av fem fall brott mot poliser

från Daily Mail

“ Jag ber inte om er röst”

Före detta VP Joe Biden och f.d. borgmästare Pete Buttigieg har båda kampanjproblem med svarta väljare. 
   Under detta rally möts Buttigieg av protester från Black Lives Matter-förespråkare, och han läser  sitt svar från ett förberett manus, där han upplyser  BLM-aktivisterna att han inte ber om deras röst.

Det faller inte i god jord.

Årets Föräldrar