02 december 2020

En Dominion anställd: "Jag såg det med egna ögon"

 En IT-arbetare , utbildad och anställd av Dominion Voting Systems, som arbetade med rösträkningen i Detroit den 3 november,  hävdade på tisdagen att hon såg personal som olagligt skannade buntar med 50 valsedlar för Joe Biden om och om igen för att skapa fler röster. 

"Det jag bevittnade vid TCF-centret var helt enkelt bedrägeri alla de 27 timmarna jag var där", sa hon. "Det fanns massor av valsedlar som kördes genom registreringsmaskinerna flera gånger och räknades åtta till tio gånger. 

Lyssna till hennes vittnesmål inför Michigan state Senate Oversight Committee: 

 

 Georgia Secretary of State Brad Raffensperger, en republikan, tillkännagav på måndagen att delstaten Georgia har inlett 250 utredningar av "trovärdiga påståenden om olaglig röstning och brott mot statens valslag."

 Mer än två tredjedelar av nationen säger att det är rättvist för president Donald Trump att be om en omräkning i kritiska stater, enligt en ny opinionsundersökning från Newsmax / McLaughlin & Associates. 

Sextiofem procent av sannolika väljarna stödde Trumps begäran där röstmarginalerna i valet var 1% eller närmare, vilket gäller stater som Georgia, Pennsylvania, Wisconsin och Arizona.

01 december 2020

Det är ruter i henne

 Advokat Sidney Powell uppträdde på Lou Dobbs show i går kväll för att diskutera utredningarna om valbedrägerierna 2020 och hon skrädde inte orden: 

 "Det påverkar grunden i vår demokratiska republik.  Det kan inte tillåtas passera och uppriktigt sagt är jag på väg att tro att hela FBI och hela justitieministeriet måste spolas ur med Clorox och brandslangar!" 

30 november 2020

Det gäller att skapa beteendeförändringar

 Den brittiska regeringen använder militär underrättelseverksamhet för att utöva psykologisk påtryckning mot den brittiska allmänheten för att övertyga dem om att vaccineras sig mot Covid. 


Sunday Times  (betalsida) rapporterade att den brittiska armén har mobiliserat 77: e Brigadens Defence Cultural Specialist Unit för att övervaka och motarbeta "online-propaganda mot vacciner" och skapa ”beteendeförändring.”
Times rapport beskriver inte exakt hur man kommer att slå tillbaka mot innehåll som varnar för vaccin, eller ens vilken typ av kritik som man kommer att rikta sig emot. En talesman för försvarsministeriet sade att brigadens ansträngningar "inte riktas mot den brittiska befolkningen", men enligt uppgift inkluderar dess strategi  "att samla in bevis på missinformation om vaccinet från fientliga stater, inklusive Ryssland."

Som vi vet har hela begreppet ”rysk missinformation” avslöjats som ett bluff.

Att beordra militär underrättelsetjänst att genomföra en psykologisk operation mot den inhemska befolkningen borde vara skrämmande oavsett sammanhang och inom ramen för detta vaccin borde skräcken bli än värre.

Många har antytt att detta vaccin motsvarar någon form av biologisk krigföring mot befolkningen. Naturligtvis vet vi inte det, för vi vet ingenting. Vi vet ingenting, för vi får inte diskutera det, och om vi försöker diskutera det blir vi uppenbarligen påhoppade av militärens underrättelsetjänst och det kommer säkert inte bara att hända i UK. 

Vad vi vet är detta: coronavirus är inte och har aldrig varit ett allvarligt hot. Regeringen har konsekvent ljugit om viruset. Vi har väldigt lite korrekt information om viruset, men det vi faktiskt vet är att det totala antalet dödsfall år 2020 inte är uppseendeväckande högre jämfört med det totala antalet dödsfall under något annat år, vilket innebär att människor som dör av denna sjukdom skulle ha dött av något annat. Detta faktum har nyligen publicerats av Johns Hopkins University.

Vad det betyder är att alla dessa åtgärder som påstås begränsa spridningen av viruset egentligen inte handlade om att begränsa spridningen av viruset. Åtgärderna var en del av ett helt orelaterat program som rör en Global Regeringsagenda.


Vad minns vi henne för?

 

 Trots att hon tycker att Amerika är ett rasistiskt land har Michelle Obama röstats fram som den mest beundrade kvinnan.  Det kallas dygd-signalering.
    Jag minns att Lady Bird hade sitt  projekt om att försköna offentliga platser och Nancy Reagan kämpade ett Krig mot Droger.  Laura Bush framhöll vikten av bibliotek och museer, och Hillary Clinton försökte ta över sjukvården (Hillary Care).  Rosalyn Carter arbetade för att förbättra psykisk vård och för att hjälpa fattiga barn, men jag försöker erinra mig vad fru Obama var känd för, som placerade henne på omslaget till så många modetidningar. Var det fetma hos barn? 

Kommer hon att bli ihågkommen för alla skolluncher som kastades i soptunnan?

Någon skillnad?

 

29 november 2020

En Osäker Framtid

   Det finns fortfarande hopp om att Trump kan kamma hem spelet om han kan hindra Biden från att få 270  röster.  Det skulle placera beslutet i The House of Representatives där varje stat skulle få en röst och Trump skulle vinna på samma sätt som presidentvalet ägde rum 1824*. 

Pennsylvania bekräftade Biden som vinnare och sedan underkände en statlig domare guvernörens beslut.  Rättegångar mot Georgia, Michigan och Wisconsin kan kanske hindra Biden från att få 270 och  lämna över problemet till representanthuset.
Det är helt klart att vad som än händer kommer det att bli bråk och våldsamheter. 

Om Trump kan behålla presidentposten eller Republikanerna kan behålla Senaten kommer "The Great Reset" (se nedan) att bromsas. Om Biden får makten kan han använda "verkställande order" för att framtvinga "lockdowns"  och köra över Congress.
I teorin kunde Trump också ha använt sig av det och stoppat "lockdowns" men det skulle ha använts mot honom och Dems. hävdade att han inte hade den makten. Men om Biden skulle de säga att han har det.

*John Quincy Adams defeated Andrew Jackson in 1824 by garnering more electoral votes through the House of Representatives, even though Jackson originally received more popular and electoral votes.

Skrämmande Framtid i den Nya Världen

 World Economic Forum (WEF) har nyss publicerat (oktober 2020) en så kallad vitbok med titeln “Resetting the Future of Work Agenda – in a Post-Covid World”. 

Det 31-sidiga dokumentet är en ritning över hur man "fullgör" införandet av "Covid-19 - The Great Reset" (juli 2020), av Klaus Schwab, grundare och chef (sedan grundandet av WEF 1974) och hans medarbetare Thierry Malleret. 

 De kallar ”Återställa framtiden” för en vitbok, vilket betyder att det inte är en slutlig version. Det är ett slags utkast, en skiss, för att mäta människors reaktioner. Det framstår verkligen som en beskrivning från en bödel.  Inte många kommer att läser den - har ingen vetskap om dess existens. Om de gjorde det, skulle de ta till vapen och bekämpa den senaste totalitära planen, som WEF erbjuder världen. 

 Det lovar en fruktansvärd framtid för cirka 80% av den (överlevande) befolkningen. George Orwells "1984" framstår som en oskyldig fantasi jämfört med vad WEF har planerat för mänskligheten. 

 

Authored by Peter Koenig via GlobalResearch.ca,

Dominions System beskriver hur lätt det är att komma in på deras webbplats ...