17 augusti 2017

Den styrande klassen i USA

Fler och fler av våra sk. "tjänstemän" (Politiker, akademiker…) skickar sina barn till privata skolor, använder statligt betalda fordon, har murar runt sina hus,  omger sig med beväpnade vakter, ignorerar lagar och etik som vi andra förväntas följa, undviker skatter, samlar privat rikedom tack vare sitt inflytande inom politiken och lever liv som är helt annorlunda än våra.

De framhåller ständigt att de hyser medkänsla, men inte genom att leva medkännande liv eller ens genom att hjälpa de fattiga att uppnå bättre liv, utan bara  genom att förställa sig och strö lämpliga ord omkring sig. 
De social “hjälp-program”de skapar fortsätter bara att öka skillnaden mellan de som arbetar och de som inte arbetar. De tar våra skattepengar och skapar fler problem än de löser.

Dessa privilegierade människor framstår som arroganta och egenkära, men de är fortfarande beroende av allmänhetens röster för att bli valda.  För att övertyga väljarna, sig själva och varandra, att de har ärliga avsikter och är trovärdiga, framträder de i politiska debatter för att bevisa sin”medkänsla".

De drar igång kampanjer för att utöka försäkringsskydd för "de oförsäkrade". De öppnar våra gränser utan urskillning,  både för dem som kommer att berika vår kultur och de som kommer att utarma den. De beviljar subventioner för alla former av asocialt och kontraproduktivt beteende;  lågräntefinansiering och skatteförmåner för värdelösa universitetsstudier, som inte resulterar i mycket mer än "party-liv” och grogrund för politisk oro;  socialbidrag  som uppmuntrar till “Familjer utan Fäder” och som fortsätter så genom generationer.


Inga vita Democrats

Rasmotsättningarna i USA blir bara värre


Det började med Symone Sanders, framstående medlem av The Diversity, (Mångfald)   Tidigare i Bernie Sanders kampanj,  för närvarande en partistrateg för Democratic Party och kommentator på CNN:
     "Enligt min åsikt behöver vi inte vita människor som ledare i Democratic Party just nu.
Democratic Party är mångsidigt och det bör återspeglas i vårt ledarskap och i hela personalen från högsta nivå,  från vice ordförande till sekreterarna,  hela vägen ner till de personer som arbetar på DNC-kontoret” "

Det var en av de sällsynta stunder när en aktivist avslöjade vad de verkligen står för.


Klimatförutsägelser

Kan någon visa på en klimatförutsägelse som någonsin slagit in?

Efter orkanen Katrina 2005 fick vi veta att det skulle bli fler och mäktigare orkaner i framtiden. 
I stället har vi haft mer än elva år där orkaner har varit milda och näst intill obefintliga. 
      Vi fick höra att den treåriga torkan i Kalifornien orsakades av människor, fossila bränslen och CO2, men det slutade med rekordartade mängder av snö och nederbörd.
     På Grönland blir isen tjockare. Har CO2 beslutat att sluta uppvärmningen av Grönland?
Det har sagts att haven skulle ha dött för länge sedan,  isen i Arktis skulle försvinna redan på 1920-talet, och kuststäderna har försvunnit åtminstone två gånger. 
Missade jag när allt detta hände?

American Thinker

16 augusti 2017

Bolsjeviker för social rättvisa


Bland de många kampanjer som drivits av Amerikas “Bolsjeviker för social rättvisa” under de senaste åren har varit en mot mobbning.
Skattepengar i miljarder har spenderats för att skapa en helt ny anti-mobbnings byråkrati. Samtidigt är de "amerikanska bolsjevikerna för social rättvisa", världens största mobbare!
Låt en känd konservativ eller libertarian-talare dyka upp på ett av deras universitet och han kommer att fullständigt överröstas med F-bomber, knuffas, kallas rasist /sexist / homofob,  bli terroriserad med bilar och byggnader som sätts i brand som i Berkeley, eller helt enkelt avlyst.

 En konservativ student blev nyligen överfallen av en mob av svartklädda, bolsjevikiska typer vid Ithaca College, bara för att han hade på sig en keps från Young America Foundation.

 Konservativa och libertariska högskolestudenter förblir för det mestadels tysta av rädsla för att bli mobbade av sociala rättvise-bolsjeviker bland studentkåren och universitets-administrationen.
När de yttrar sig på ett helt civiliserat och vetenskapligt sätt riskerar de att anklagas för “mobbning” med sina "okänsliga" påpekanden och hotade med sanktioner från universitetet.
 Säkra rum har inrättats i dussintals universitet så att de sociala rättvise-bolsjevikerna kan gömma sina tomma huvuden i sanden, om någon med en mångsidig syn på saker och ting skulle yttra sig på deras skola.

 Thomas DiLorenzo

Citat

Abraham Lincoln:
“Varifrån kan vi förvänta oss att faran kommer? Ska några transatlantiska militära jättar komma vandrande på jorden och slå ner oss? Aldrig. Alla arméer i Europa och Asien ... kan inte med våld dricka från Ohiofloden eller göra en stig på Blue Ridge ens under tusen år.
Nej, om vi ska drabbas av förstörelse måste vi själva skapa det  och slutföra det.  Som en nation av fria män kommer vi att leva för evigt eller dö av självmord. "

Stephen Crane, The Red Badge of Courage:
“Det är inte bra att tvinga in män i hörnen; Vid sådana tillfällen kan de alla utveckla tänder och klor."

Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls:
"Är du kommunist?"
"Nej, jag är en anti-fascist"
"Under en lång tid?"
“Alltsedan jag förstått fascismen."

15 augusti 2017

Höger och Vänster


Det politiska våldet i Charlottesville i lördags var lika förutsägbart som det var meningslöst. En person dödades och dussintals skadades i de politiska och kulturella krig som är lika hett nu som det var på 60-talet.

Media hade inget intresse av att rapportera sanningen om vad som hade hände i Charlottesville.
De så kallade ”intervjuerna" gjordes med likasinnade för att producera det önskade propagandaresultatet: “Det var Trumps fel.

Det krävs minst två sidor för att skapa en konflikt. Inte en utan två.  Om man tittade på söndags-showerna fick man uppfattningen att det var bara en sida i Charlotteville.   Rapporteringen koncentrerade sig på KKK och neo-nazister från vilka grupper de än hörde hemma. Bara en sida.

Denna ständiga politisering av den amerikanska kulturen har utarmat all välvilja och uppmuntrar de värsta trenderna i samhället.  Antifa och “Den Alternativa Högern” framstår som primitiva och obalanserade, men båda grupperna drivs av politiska uppfattningar och anser att de kan tvinga sin politik på andra.  
 Den enda bestående lösningen på politiskt våld är att göra politiken mindre viktig.

Vi tillåter politik att invadera alla aspekter av vårt liv,  från religion och familjeliv till sex och sexualitet, från toaletter till fotbollsplaner till arbetsplatser. 

Det är lätt att fördöma Antifa och dess våldsamma vänsterretorik. Det är också lätt att nedvärdera och ta avstånd från Alternativ-Högern,  ny-nazister, white supremacists och fascister, men de är exempel på en ny politisk ålder.
Progressiva kräver permanent revolution; Konservativa svar genom att bli permanenta reaktionärer och medias partiskhet gör saker värre.  En "sida" blir övertygad om sin moraliska överlägsenhet, medan den andra blir övertygad om att fixa till problemet.-Newt Gingrich:
“Jag tycker att klyftan i landet just nu är djup och verklig.  Jag tror att folket till vänster har en radikalt annan syn på Amerikas framtid än traditionella amerikaner. Och jag tror att det finns ett litet element till höger - som har funnits där länge - och som verkligen är galen.
Och låt mig säga detta - som en historiker -  nazismen var en anti-kristen, totalitär, antisemitisk ondska. Någon som säger att han är en nynazist säger att han är redo för ondska. Och jag tror att vi har all rätt att bestämma att vi ska göra allt vi kan för att göra det omöjligt att få en effektiv naziströrelse i landet, precis som vi borde ha en effektiv anti-Ku Klux Klan-rörelse. “

Kom alltid ihåg att Nazist var förkortningen för Nationalsozialist - Nationell Socialism. Ett monster till Vänster och inte till Höger.

14 augusti 2017

Ändlösa krig gör ingen säkrare


"Folket vill naturligtvis inte ha krig ... Men det är landets ledare som bestämmer politiken och det är alltid lätt att dra folket med sig, oavsett om det är fråga om en demokrati, en fascistisk diktatur, ett parlament eller en kommunistisk diktatur. Oavsett rösträtten kan folket alltid förmås att lyda ledningens befallningar.  Det är mycket enkelt: Man behöver inte göra annat än att berätta för folket att det attackeras, att anklaga fredsälskarna för att sakna patriotism och att hävda att landet är i fara. Denna metod fungerar i varje land".
 Hermann Göring; German politician, Nazi Party ledare.

Människan är ett flockdjur och följer auktoriteter.  När absolut auktoritet uppstår, följer folket utan tvekan och offrar till och med sig själva och sina söners och döttrars liv i krig, utan att ifrågasätta vad regeringen gör.
 Regeringen håller våra liv och vår död i sina händer.
Så när regeringsmän och deras propaganda-avdelning börjar varna för överhängande fara från den ena eller den andra nationen luras folket att offra liv och blod för att bevisa att de är patrioter.
Krig är inte för patriotism och "demokrati", som propagandan vill att vi ska tro.  Krig är för att döda och förstöra.  Dvs massritualmord.
Många stora företag skördar otroliga vinster genom att unga män (lamm) dödas och det gäller alla sidor inblandade i kriget.
Att hävda patriotism är en effektiv” hävstång”  mot en befolkning som inte ser och förstår sin egen regerings förräderier.
 "Patriotism" genom historien har utgjort betäckning för mycket sorg och skada och vi kommer att se mer av det.

13 augusti 2017

Kaos i Charlotteville


Virginia är den nya Kalifornien där Vänster-agendan nu kokar över.
 I går såg vi hur en minoritetsgrupp försökte hålla en protest och resultatet blev kaos. En person dödades och många fler skadades.
Borgmästaren har förklarat undantagstillstånd och anklagar Trump för de motsättningar som har svept över USA - i 10 år.  Problemet med denna beskyllning är att de flesta protesterna har organiserats av Vänstergrupper som  demoniserar Trump. Och Hollywood har hällt bensin på brasan hela tiden…

Många protester börjar med vanliga människor på båda sidor och sedan fraktas anarkister, rebeller och destruktiva person in med bussar och helvetet brakar loss.
Vi har sett följderna av dessa upplopp under lång tid.  Fastigheter brinner och förstörelsen är enorm.  Vi ser det inte bara här i USA, utan också i Tyskland och resten av Europa. Det är organiserat,  men inte nödvändigtvis på det sätt de vill få oss att tro.

Rasupplopp blev vardagsmat under Obama-tiden och de drevs av högeffektiva och rika organisationer som betalar och utbildar sina upprorsmakare i hur man bäst ska agera och uppvigla.
En av de mer framträdande organisationerna är Moveon.org som förespråkar åtala av Trump, uppmanar till våld och organiserar slagsmål.

Charlottesvilles borgmästare Mike Signor, arbetade med Podesta i Hillary och Obamas kampanjer och var en ledande rådgivare för Center For American Progress (CFAP),  vilken är en Soros finansierade front för två systerorganisationer; Generation Progress och The Center for American Progress Action Fund.

Båda dessa grupper riktar sig specifikt till studenter inom progressiv och social politik, genom att främja aktivism. Generation Progress utnyttjar studentutbildningen för att främja propagandan i universiteten och högskolorna över hela USA.
För närvarande leds det  av David Halprin, en före detta talskrivare för Bill Clinton och han har också arbetat med Elizabeth Warren, Ralph Nader, Samantha Power, Tammy Baldwin, Obama, Pelosi, Daschle och många fler.

Målet med att dessa upplopp att skapa revolution, liknande vad som hänt i Ukraina, Syrien, Yemen, Venezuela, Libyen för att det ska leda till en kupp där militären tar över.

Soros förutsåg att det skulle bli upplopp, polisstat och klasskrig i Amerika. Det behövs ingen kristallkula när den som förutsäger också är den som skapar det.
Utbildade anstiftare och terrorister gillrar fällan och naiva människor faller i den och voila - vi har ett upplopp.
De verkliga anstiftarna försvinner i skuggorna och väntar på nya instruktioner, medan offren inte fattar vad som just hänt.

Olyckligtvis är det lättast att lura ungdomarna, eftersom de inte har lärt sig objektiv historia och istället tror att Kommunism betyder att  Staten  tar hand om alla så att de inte behöver lyfta ett finger.