02 oktober 2022

Hur mycket energi kommer världen att behöva?

 

Innan Biden tog makten lovade han att "sätta stopp för fossila bränslen." Hela ekonomin ska drivas på vind- och solenergi. Det är grunden för hans krig mot inhemsk energiproduktion och för den enorma mängd pengar som Democrats har spenderat stegvis på att införa Green New Deal. 

Allt är en lögn och bedrägeri. Vind och sol är inte praktiskt genomförbara ersättningar. Så gott som all vår energi fortsätter att komma från fossila bränslen, trots all propaganda och subventioner. Utan olja, gas och kol skulle vi uppleva en absolut ekonomisk kollaps och de flesta av oss skulle dö av svält. 

01 oktober 2022

Bidens 19 månader som President

 Nästa vecka kommer det att vara mer än ett och ett halvt år sedan Joe Biden blev president,  januari. 20, 2021. Vi bör alla fråga:  "Har jag det bättre än för 19 månader sedan?

Nya Zeeland: Babykistor i mängder

 


 
Dramatisk ökning av barnbegravningar: hjärnblödningar, "blodproppar", myokardit

Begravningsdirektör: 95%-100% av de människor som gått bort hade COVID-injektioner två veckor före sin död. Begravningsentreprenörer uppmanas att inte prata om det.

Enligt vittnesmål från begravningsentreprenörer som vill vara anonyma dör många barn inom några månader efter att ha injicerats med mRNA-jabbarna. Informationen som ges till författaren till denna Twitter-tråd av begravningsdirektörer korrelerar med de officiella uppgifterna som visar toppar i dödligheten i alla åldrar i kraftigt injicerade länder.  Det finns också vittnesmål från olika visselblåsare inom begravningsbranschen som bekräftar en  betydande ökning av antalet döda sedan jab-lanseringen började. 

Dramatisk ökning av barns begravningar: Små kistor beställda i bulk. Begravningsentreprenörer uppmanas att hålla tyst.

Från Snaphanen
 

Nu ska New York Förbjuda Riktiga Bilar

 New Yorks guvernör Kathy Hochul har meddelat att statliga tillsynsmyndigheter ska göra nödvändiga ändringar för att kräva att alla nya personbilar, pickuper och SUVs, som säljs i delstaten,  ska ha nollutsläpp senast 2035.

Ordern kommer ungefär en månad efter att Kalifornien röstade för att förbjuda försäljning av nya bensindrivna fordon med början 2035, vilket skapar ett prejudikat för andra vänsterstater.

Elfordon kostar i genomsnitt $19 000 mer än riktiga bilar, även med de subventioner som tvingar normala människor att hjälpa till att betala för dem. Priserna stiger i takt med subventionerna.

Elbilar är mycket dyrare att underhålla och försäkra. Deras batteriprestanda reduceras avsevärt av varmt eller kallt väder. De kan börja brinna  helt utan synbar anledning. Elströmmen, som behövs för att driva dem, är inte alltid tillgänglig.   Den elektricitet som kan erhållas, genereras främst genom förbränning av fossila bränslen, vilket enligt elbilarnas skapare motverkar deras enda syfte.

Målet med att förbjuda prisvärda, pålitliga transporter är att förändra Klimatet.  Alla som ärligt tror att elbilar kommer att ha någon märkbar effekt på klimatet är "kognitivt funktionshindrade".

Att medvetet göra transporter mindre effektiva är ett exempel på varför vår levnadsstandard stadigt sjunker under Democrat- styre.

Forskare har undersökt blod från vaccinerade personer


Hur länge kommer denna galenskap att fortsätta?

Av Karsten Pultz. (översättning från Snaphanen)

2 studier från Tyskland respektive Italien visar allvarliga problem med blodet hos de personer som har fått de experimentella mRNA-vaccinerna. Jag har redan kommenterat den tyska studien. Här är lite om den italienska studien:

Italienska forskare har studerat blodet från personer som har fått antingen Pfizers eller Modernas mRNA-injektioner. Det fanns 1006 personer i studien, och 948 av dessa (94%) hade synliga förändringar i blodet: vidhäftningen av röda blodkroppar och närvaron av oidentifierade partiklar som varierar i form och storlek - dvs. fenomen som överensstämmer med resultaten från den tyska arbetsgruppen.


Mörkfältsmikroskopi

Forskarna använde mörkfältsmikroskopi - en metod som kan användas för att bedöma en persons hälsotillstånd genom att helt enkelt titta på komponenterna i blodet och se om något ser onormalt ut. Det är inget komplicerat biokemiskt med studien; man tittar helt enkelt på blodet för att se om det ser normalt ut, vilket det inte gjorde hos 94% av de som var med i studien.

Det bör tilläggas att mörkfältsmikroskopi är en lågteknologisk metod som kan avslöja sjukdomar på ett sätt som alla lekmän lätt kan förstå. Jag rekommenderar därför att du tittar igenom rapporten för att se svart på vitt (bokstavligen) vad detta världsomspännande medicinska experiment gör med människors blod.

Stickande röda blodkroppar

De röda blodkropparna transporterar syre till musklerna, och det säger sig självt att en onormal hopklumpning av dessa (dvs. blodkropparna) har en betydelse - återigen, en punkt vi inte behöver en doktorsexamen i medicin för att förstå.

Jag minns att tre personer i min umgängeskrets led av enorm trötthet i flera månader efter injektionerna. Kan det vara så att de röda blodkropparna klumpas ihop istället för att fördelas jämnt, vilket är normalt? Se bilden med de så kallade rouleaux-formationerna hos vaccinerade personer (rouleaux betyder rullar - det vill säga precis som mynt kan staplas och packas i rullar).

I början av vaccinkampanjen kom rapporter från oberoende läkare utomlands,  att det i många fall plötsligt hade blivit svårt att ta ett blodprov, eftersom blodet från flera personer inte flödade normalt.

Det finns saker som är fel


Det är oerhört konstigt att jag ska bli kränkt å de vaccinerades vägnar. Jag kan inte bry mig mindre när jag inte tog sprutan själv. Till det finns bara att säga att det finns saker som är fel, oavsett vem offret är. Och det är därför jag fortsätter att ta upp ämnet, även om det kanske står oss upp i halsen.

Det är fel att locka, pressa och hota människor att ta en experimentell medicinsk behandling. Det är inte bara oetiskt, det är också kriminellt eftersom det bryter mot Nürnbergkoden - en internationellt antagen lag som förbjuder sådana saker. Nu ser vi konsekvenserna av att politiker och hälso-byråkrater väljer att strunta i etik och internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter.

Etiskt oförsvarbart

Förutom ovanstående studier är en tredje från USA lika kritisk till detta världsomspännande experiment. En rubrik på Gateway Pundit lyder:

"Etiskt oförsvarligt" - Forskare från Harvard och Johns Hopkins fann att  COVID-19-vacciner var 98 gånger värre än viruset

Den ovannämnda tyska studien, utförd av 60 läkare och forskare, börjar med: Covid-19-vaccinationsprogram måste stoppas omedelbart. Till dem som fortfarande tror att vaccinskeptiker är konspirationsteoretiker kan jag bara säga: Se bilderna och läs forskarnas kommentarer!

Jag undrar hur länge detta vansinne ska få fortsätta. Jag undrar när dessa saker kommer att ta sig in i de statligt finansierade medierna.

Läs också SBs Information om Vaccin

Lördagsgodis

 

30 september 2022

"Låt inte en katastrof gå till spillo"

 

Democrats/liberaler tror att de kan ÄNDRA VÄDET. De tror att om vi ger dem tillräckligt med pengar kan de klistra fast dem på molnen och ändra Moder Natur. 

 De tror att de ÄR GUD. 

Tucker sa det bäst i går kväll i sin monolog: 

 "Kan vi inte bara ha en naturkatastrof som vi accepterar som naturlig? Det är därför de kallas naturkatastrofer, eftersom vi inte orsakade dem. De är produkter av naturen. Gud är ansvarig. Vi är inte Gud." 

  Men du måste verkligen tro att du inte är Gud för att erkänna det, och de tror att de är Gud," sa Carlson. 

   "De tror att de har ansvar för vädret. De kan helt enkelt inte låta människor dö och deras död ses för vad det är, vilket är en tragedi som kräver vördnad, inte ställningstagande, inget av deras dumma politiska tal.  Men de kan aldrig kontrollera sig själva.” 

Bill Gates styr Världen


 

 Den 14 september 2022 publicerade Politico en specialrapport baserad på fyra dussin intervjuer med amerikanska och europeiska tjänstemän och globala hälsospecialister, som medger att Bill Gates driver den globala covid-responsen.

    Fyra hälsoorganisationer – Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) och Wellcome Trust – tog snabbt ledningen av den globala reaktionen på pandemin, och även om alla fyra hävdar att de är oberoende organisationer, är de alla faktiskt grundade och/eller finansierade av Gates. 

 Under de tidigaste dagarna av utbrottet påbörjade Gates Foundation, GAVI, CEPI och Wellcome Trust en samordnad insats för att identifiera vaccintillverkare, finansiera tester, läkemedelsbehandlingar och mRNA-sprutor och utveckla en global distributionsplan i samarbete med Världshälsoorganisationen . Men de lyckades inte uppfylla sina egna mål på alla fronter.

 Gates är inte kvalificerad att ge hälsorekommendationer, och han har aldrig blivit vald att representera allmänheten. 

 Gates har använt sin rikedom, inflytande och rena klurighet för att försätta honom i en position där han kan diktera global hälsopolitik för sin egen ekonomiska fördel.

 Idén att Bill Gates utövar ett otillbörligt inflytande över global hälsa har konsekvent förnekats och avfärdats som en galen konspirationsteori. Men som med så många andra saker visar sig denna konspirationsteorin nu vara ett konspirations-faktum. 

Via Mercola