31 december 2007

Islam och demokrati

Jag har tidigare skrivit om hur populär Osama bin Laden är i Pakistan. Att 46 procent av befolkningen skulle föredra honom som ledare framför Musharrafs 38 procent och endast 9 procent röstade för Bush, som tror att pakistanierna verkligen vill ha demokrati.

Man kan fråga sig om demokrati är förenligt med islam?

Iraniern Amir Taheri anser inte att det är möjligt eftersom demokrati grundas på en fundamental princip om jämlikhet och ända fram till 1890 fanns det inte ens ett ord för demokrati i något av de språk som talas i muslimska länder.

Jämlikhet är ett omöjligt ord eftersom icke-troende inte är lika mycket värda som troende.
Även bland de som är "folk av boken", judar, kristna och muslimer står muslimerna över alla andra.

Muslimer kan mycket väl behandla icke-troende vänligt och artigt men aldrig som jämlikar.

Demokrati betyder att makten ska ligga hos folket men enligt islam tillhör all makt Gud. Lagar och regler har redan fastslagits av Gud. Islam indelar mänsklig aktiviteter i fem olika kategorier alltifrån det som är tillåtet till det som är syndigt och det lämnar inte mycket utrymme för tolkningar eller etiska aspekter.

Att säga att islam inte är möjligt i ett demokratiskt samhälle är emellertid inte nedvärderande, tvärtom skulle många muslimer se det som en komplimang.
De anser att deras idé om att styras av Gud är överlägsen idén om ett folkstyre.

Ayatollah Khomeini kallade demokrati för en form av prostitution eftersom den som får flest röster vinner den makt som egentligen tillhör Gud.

Många muslimska stora män har varnat sitt folk att det egentliga hotet mot Islam inte kommer från från amerikanska tanks och vapen utan från idén om demokrati och folkstyre.

Taheri, som själv är muslim, menar att under de senaste 1400 åren har muslimer ibland lyckats skapa framgångsrika samhällen utan demokrati; något som får stå för hans räkning. Han säger också att misslyckade eller lågpresterande muslimska nationer i dag inte är sådana därför att de är muslimska utan därför att de styrs av sekulariserade diktatorer.

Många muslimer anser att den minsta lilla kritik av Islam är ett bevis på islamofobi.

Lika tokigt är det med det uppenbara fjäsk man ser för islam, där det hävdas att allt som är bra under solen kommer från islam. De tror att de gör muslimer en tjänst vilket är helt fel.

Att undanta islam från kritisk granskning är skadligt för islam och muslimer och i slutändan farligt för hela världen. Det finns 57 nationer i Organisation of the Islamic Conference (OIC) och inte en enda är en demokrati.

Vi får inte tillåta den multikulturella och politiskt korrekta inställningen att "allt-är-lika-bra-som allting-annat" hindra oss från att se skillnader och även oförenligheter.

Muslimer får inte inbillas att de både kan äta kakan och ha den kvar. Muslimer kan bygga upp framgångsrika samhällen om de lär sig att se islam som en personlig tro och inte en politisk ideologi som vill monopolisera hela det samhälle de lever i.
De kan inte diktera varje aspekt av det allmänna livet. Islam är inte förenligt med demokrati.

Platt fall för islamisk moralism

Kvinnor som blivit gravida vid en våldtäkt måste omedelbart göra abort, tillkännager sunnimuslimernas främsta lärosäte, al-Azharuniversitet i Kairo. Skälet ska vara bevarande av samhällets stabilitet. SvD

Borde abort inte vara frivilligt? Nej, "samhällets stabilitet" kräver det. Vilken ynkedom att (som vanligt) ge sig på kvinnorna och tvinga dem att göra abort, i stället för att motarbeta våldtäkterna. Kristen och islamisk moral är verkligen varandras motsatser.

För att inte förnärma någon, så menar jag naturligtvis inte vanliga fredliga muslimer när jag påstår att islamisternas respekt för människolivet är lika med noll. Vid mordförsöket på Benazir Bhutto i oktober använde man en liten baby som man fäst en bomb vid.

Hela Mellanöstern kokar av islamism. I Egypten finns Muslimska Brödraskapet som tar över allt mer av det politiska livet. Mein Kampf och Zions Vise är bästsäljare liksom videofilmer om bloddrickande judar.

Israel utsätts för ständiga attacker från araberna, men sällan eller aldrig tar nyhetsbyråerna upp varför den israeliska armén måste slå tillbaka. Media låter sig manipuleras av islamisterna. SvD

Nyligen träffades alla terroristledarna inklusive Ahmadinejad i Saudiarabien för att lägga fram en koordinerad Masterplan. Och mycket riktigt, Usama bin Ladin dyker strax fram med budskapet att nu är tiden inne att krossa Israel.

Ett par saker återstår dock innan det brakar loss, Mubarak måste vältas från tronen i Egypten, liksom Musharraf i Pakistan. Hizbollah och Syrien måste ta kontroll över Libanon, och Iran få klar sin atombomb.

"Klimatet" är således inte det enda hotet inför det nya året. När folk krigar struntar de i CO2, i synnerhet Irans Ahmadinejad gör det, han tror att de sista tiderna är nära. Inför förvånade åhörare i FN:s generalförsamling uppmanade han Mahdi att återkomma snarast, alltså den tolvte imamen. Efteråt förklarade han att han i det ögonblicket fått en aura av ljus ovanför sitt huvud där han stod i talarstolen.


Det finns dock ljuspunkter. En sunnimuslimsk shejk i Irak säger: "Vi ska fortsätta jaga al-Qaida. Vi har inga andra fiender. Amerikanerna är inte våra fiender längre. Våra styrkor ska inrikta sig uteslutande på al-Qaida. Vi ska jaga dem tills vi blir av med det sista elementet." Dagen

30 december 2007

Invandringen inte miljövänlig!


I resursslösande samhällen som Sverige, Tyskland, Frankrike och resten av EU plus Kanada och USA samt Australien innebär mass-invandringen att det ekologiska systemet utsätts för än större påfrestningar än vad som redan är fallet och att den motverkar de klimatmål man satt upp. Som bekant har den fattiga delen av världen en mycket mindre skuld i miljöförstöringen än de rika länderna. Faktum är att fattigdom är miljövänligare än välstånd.

I Storbritannien beräknas nettoinvandringen för 2007 till 240 000. Statistiker förutspår att invandringen kommer att svara för 70 procent av befolkningsökningen under de närmaste tjugo åren. Man räknar med att 2051 kommer Storbritannien - med en yta motsvarande halva Sveriges - att ha en befolkning på 77 miljoner.

Redan i dag med 60 miljoner innebär det stora ekologiska påfrestningar. Speciellt i tätbefolkade områden där man, om trenden håller i sig, kommer att tvingas bygga hus och vägar på de sista grönområdena.

Ser man sambandet massinvandring och miljö i ett större perspektiv, inser man att västvärldens skuld till nedsmutsning och global uppvärmning kommer att öka i takt med massinvandringen! Miljöpartisterna borde alltså vara lika angelägna som Sverigedemokraterna om att stoppa eller åtminstone drastiskt minska den.

En gammal "sanning" som visat sig osann är att välstånd leder till mindre familjer, eftersom fattiga skaffar barn för sin framtida försörjning. I USA finns bevis som tyder på motsatsen: latinos skaffar fler barn än i hemländerna för att de har råd med det i USA. Om de fattiga stannar i u-länderna föder de färre barn.

Det finns minst 11 miljoner illegala invandrare i dagens USA. 57 procent är mexikanare. Detta bidrar till att göra USA:s spansktalande befolkning (hispanics) till landets största minoritet med sina 14,3 procent. Afro-amerikanerna utgör 12 procent! Mellan juli 2004 och 2005 utgjorde latinos (hispanics) 49 procent av befolkningsökningen!

Naturligtvis får denna befolkningsökning konsekvenser för miljön.

Man kan inte hantera miljöfrågorna utan att diskutera invandringen, som står för den huvudsakliga befolkingsökningen i Sverige och övriga västvärlden.

Christian Science Monitor
Common Dreams
Daily Telegraph
BBC
National Statistics

Hjälp, vilken slösaktig u-hjälp!

Sverige har gett Tanzania 29 miljarder i bistånd. Vad hände med pengarna?

Bland annat byggdes ett pappersbruk som skulle ge skolbarnen läroböcker. Det knusslades inte, skriver Aftonbladet. Varje utländsk konsult skulle ha sin egen jeep, 200 stycken. Under de fem år fabriken var igång nådde produktionen aldrig över 30 procent. Sverige gav redan Tanzania 15 000 ton svenskt papper vilket gjorde det svårt att sälja det lilla man producerade.

Pappersfabriken ligger mitt ute i skogen, vägen dit är inte asfalterad.

"En fransk firma fick jobbet att bygga vägen. De hade ett eget flygplan stående här. Varje fredag eftermiddag flög de till Dar es-Salaam för att festa. När de kom tillbaka måndag eftermiddag var de fortfarande bakfulla. I praktiken jobbade de bara drygt tre dagar i veckan. Firman asfalterade en mindre bit, där monsunregnen annars tagit med sig vägen. Sen drog de. De fick nästan fullt betalt men gjorde bara 20 procent av jobbet."

Efter att pliktskyldigt använt 700 miljoner stängde Sida penningkranen. Fabriken såldes till trävarujätten RAI från Kenya för en dollar.

Men Sida ger sig inte: Biståndet till Tanzania ger resultat!
Afrika ska få ännu mer.

Det gäller ju att till varje pris göra av med en procent om året av Sveriges inkomster:

"En kompis till mig sade att anledningen till SIDAs slöseri är att organisationen måste göra av med 100 miljoner kr om dagen, därför kastar SIDA pengar på allt, det spelar ingen roll vad det är bara pengarna går åt. Ju mer som slukas i svarta hål desto bättre." Östra Ölands fria horisont

29 december 2007

Erövrarmoskéer


Bilden
är från en moské i Köpenhamn.

"De amoraliska individer som påstår att saudiska shariastraff (piskning, hand- och halsavhuggning) inte angår dem, borde varje gång de fyller sina bilar med bensin tänka på hur de finansierar sådan orättfärdighet," skriver norska Human Rights Service.

Är en moské en religiös byggnad eller en domstolslokal för rättskipning enligt sharialagen? Eller rentav en kommandocentral för islamisk terror? Islams värderingar står i strid med vårt samhälles frihet och demokrati, borde vi då inte kunna förhindra att det byggs moskéer?

Jacob Mchangama, lektor i människorättslagstiftning och folkrätt vid Köpenhamns Universitet, säger:

”Man kan inte genom en lokalplan eller på annat sätt förhindra uppförandet av en moské baserad på en subjektiv och generell värdering av islam. Religionsfriheten och likhet för lagen är bärande principer i varje västligt rättssamhälle inklusive Danmark.

Vill man förhindra, att religiösa byggnader uppförs, kräver det därför en objektiv och saklig motivering, såsom att byggnaden eller den aktivitet, som kommer att utövas därifrån strider mod sedlighet, offentlig ordning eller vill hota andras liv och rättigheter.
Bara om man helt konkret kan demonstrera, att den personkrets eller förening, som står bakom ett moskébyggeri kommer att bringa dessa hänsyn i fara, kan man motsätta sig en privatfinansierad moské, som uppfyller de vanliga kraven i lokalplaner m.m.”

Anna Lyttiger kommenterar: "Mchangama har jo helt ret - det er bare det lille aber dabei, at ideologien islam som sådan strider mod offentlig orden, sædelighed og truer andres liv og rettigheder. Det er såmænd indbygget i Koran, Sunnah og Hadith."

Vad är religionsfrihet? Om jag har mycket pengar och är mycket påstridig, då kan jag få lov att bygga hur många gigantiska erövrarmoskéer som helst, bara jag ligger lågt med mitt syfte att välta den västliga civilisationen över ända. Fram till år 2002 hade Saudiarabien finansierat 1500 moskéer och 2000 andra islamiska center i Väst, till en kostnad av 45 miljarder dollar. Sedan dess har byggandet ökat i takt med stigande oljepriser. I brist på fantasi men med gott om fanatism satsar man på moskébyggen i stället för angelägna saker som forskning och näringsliv.

Europa har stått emot islam i 1400 år. Europas självmord är inte oundvikligt - det finns många lösningar. Det faktum att det inte finns några ledare villiga att göra det som måste göras är problemet. 


Beslöjade mordhot på Youtube; Våldtäktsland bygger moské i Göteborg

 

Jag tillhör fredshögern


Vänstermänniskor vill förstås blunda för det, eftersom det är så praktiskt att avfärda oss som kritiserar mångkulturen som "bombhöger". Men faktum är att vi är splittrade i just frågan om krig och fred.

Något som irriterar mig är att svenska USA-vänner (till vilka jag räknar mig) som en man (nästan) är villiga att överse med att president Bush är en lika opatriotisk president som Clinton var. Jag anför som bevis hans stöd för amnesti för minst 12 miljoner illegala invandrare och hans försök att nå en djupare integrering mellan USA, Kanada och Mexiko. Ett slags nordamerikanskt EU (North American Union).

Min ståndpunkt om Irakkriget sammanfaller med den konservative Daily Mail-krönikören Peter Hitchens (bror till socialisten och Irakkrigshöken Christopher Hitchens):

"Det finns inget konservativt med krig. Under det senaste seklet har det varit en förkunnare av och tjänarinna åt socialism och statlig kontroll. Det är en ursäkt för censur, organiserat ljugande, reglering och taxering. Det är den beskäftiga människans och angivarens paradis. Det skadar familjeliv och kyrka. Kort sagt är det en allierad till allt som kan sammanfattas i det fula ordet 'framsteg' [. . .]

Min tillgivenhet för USA och dess folk, min villighet att försvara det mot illasinnade fiender, finns dokumenterat på många ställen. Och jag trodde verkligen (och tror fortfarande) på de pro-NATO-åsikter jag intog under Kalla kriget, om hur avskräckning kunde skapa fred, emedan svaghet skulle leda till krig. På den tiden kallade vänstervridna mig hemska saker. Trots det anklagas jag nu för anti-Amerikanism och till och med förräderi för att jag är emot detta krig."

Lew Rockwell

Denna absurda bild är jag alltför bekant med.

Vad kostar invandringen?

Igår på nyheterna rapporterades att man räknat ut den totala mängden koldioxid, som tillverkningen och transporterna av vattenflaskor släpper ut i atmosfären.

Aftonbladet

Om det är möjligt, borde man även kunna räkna ut den totala kostnaden för invandringen.

Kurt Lundgren

Ännu ett invandringsrelaterat problem

De är inte kloka, säger polisen. Ungdomar som riktar raketer mot folk. En äldre dam de gjort det mot ramlade i en rulltrappa.

TV4

Detta är alltså tacken för alla pengar vi spenderar på att hjälpa och ge asylsökande och deras anhöriga en fristad.

I pappersupplagan av dagens DN berättas om en brevbärare som blivit beskjuten. Han hörde innan ungdomar ropa "låt oss döda honom".

Rapporteringen är etniskt neutral, men av tidigare mediarapportering och av ortsangivelsen Hovsjö, så kan vi mellan raderna läsa att det handlar om invandrarungdomar som skjuter på folk med nyårsraketer - precis som det är invandrarungdomar som kastar sten på bussar i Rosengård, attackerar brandmän, etc.

Frågan är bara varför ett så viktigt samhällsproblem blir tabu i massmediernas rapportering. Påminns om Alexandra Pascalidou som satt i publiken i ett tv-program i vilket en polisman intervjuades om ungdomsrånen. När polismannen sade att gärningsmännen huvudsakligen är unga invandrarkillar, upphävde La Pascalidou en protest. Den uppgiften var irrelevant, menade hon. Att den var sann spelade mindre roll.

Påminns också om vad George Bush f.d. talskrivare David Frum skrev om sin tid på Wall Street Journal och hur det fick honom att ändra uppfattning i invandringsfrågan: nämligen att han kunde inte studera ett socialt problem utan att upptäcka att det förvärrades av invandringen så att det blev olösligt.

En ovanlig ståndpunkt hos en neokonservativ. Steve Sailer på VDARE har träffande sammanfattat neokonservatismen med "invadera världen, invitera världen".

Terroristisk fyrverkerireklamLagom till nyårsafton: Holländska Konsumentverkets video om fyrverkerier. I filmen uppträder Befrielsearmén Mot Frihet, en parodi på en terrororganisation.

Se den
HÄR.

Hodjas Blog: Fummelfingrede Fyrværkere fornærmer Fredens Religion ; Gates of Vienna: Lighting the Jihad Fuse ; SvD ; Sydsvenskan ; HD

Mera fyrverkerier: 6,5 ton sprängämnen fanns i påsar som uppgavs innehålla EU-bistånd i form av socker till den Hamaskontrollerade Gazaremsan.

SvD ; SvD: Terrorskräck stoppar nyårsfyrverkeri

Vansinnig utrikespolitik


Bara några timmar efter att Benazir Bhutto återvände till Pakistan i oktober blev hon utsatt för mordförsök.
Den f.d. premiärministern (2 ggr.) undgick med nöd och näppe att sprängas när man försökte lämna över en liten baby som man fäst en bomb vid.

Två månader senare slutade hennes liv och karriär i ett nytt, denna gång framgångsrikt, attentat.

Med tanke på hur enkelt det tycks vara att genomföra attentat som detta kan man fråga sig hur framgångsrik Bush-regeringens ansträngningar har varit när det gäller att demokratisera nationer med en muslimsk majoritet?

I sitt tal från Crawford Texas undvek Bush att nämna att en militant al-Qaidagrupp som kallar sig Lashkar-e-Jhangvi har tagit på sig mordet.
Med andra ord, den islamiska grupp som hävdar religiösa motiv för sin jihad mot västerländsk civilisation kan inte nämnas vid namn av ledaren för den "fria världen".

Förväntar sig Bush att kunna trumma upp ännu mer moraliskt stöd och pengar till sitt "krig mot terrorism" när han inte ens tillåter sig att uttala fiendens namn?

Pakistans president har utsatts för en enorm press under flera månader för att "demokratisera" sitt land och överlåta direkt kontroll av sin militär. Erfarenheten visar att om man framhärdar i en sådan politik kan det lika ofta leda till att det inte befrämjar den egna nationens bästa intresse.

En undersökning av CNN visar att 46 procent av befolkningen i Pakistan stöder Osama bin Laden.
George Bush, som försöker införa någon sorts demokrati i den islamiska världen eller åtminstone en lättare form av sharia, stöds med nio (9) procent.

Det verkar som det återstår mycket arbete innan man kan påstå att USAs politik befrämjar det egna landets bästa intressen.

"Det finns ett Pakistan i vår fantasi. Den borgerliga demokrati som förespråkas av domare, advokater och aktivister för mänskliga rättigheter, som använder sig av "lagboken" som en klubba för att slå ner ett militärt uppror.
I den fantasin är Bhutto, en attraktiv, amerikautbildad socialist vars framstående familj gjorde gemensam sak med Sovjet och vars ämbetstid var fylld med korruption, som en pånyttfödelse av James Madison.

Sedan finns det verkliga Pakistan, en fiende till både USA och Västvärlden.

Det verkliga Pakistan är grogrund för ett islamiskt heligt krig där nästan hälften av befolkningen tycker att det enda som skulle vara värre än en västerländsk demokrati är möjligheten av en låtsas-demokrati ledd av en kvinna. En kvinna vars far, President Zulfiquar Ali Bhutto, blivit stämplad som en fiende till islam av inflytelserika muslimska ledare under tidigt 1970-tal.

Allmänna val har inte reformerat Hamas i Gaza eller Hezbollah i Libanon. Det kommer inte heller att reformera en plats där Osama bin Laden vinner en omröstning i popularitet och där de påtänkta reformatorerna blir bombade och ihjälskjutna."

Karriärsugna byråkrater inom Statsdepartementet håller USAs utrikespolitik som gisslan med en vansinnig politiskt korrekt politik och de rådgivare som hävdar en sund politik i den egna nationens bästa intresse, som John Bolton, blir fösta åt sidan.


Sydsvenskan ; SvD ; SvD ; SvD ; SvD ; Sydsvenskan ; SvD

28 december 2007

"Heliga" självmordsmördare


För muslimer är uttrycket jihadist en hedersbeteckning, på linje med "Herrens stridsman" eller "helig krigare".

Att besmycka terrorister med blomsterdoftande religiösa försköningar, tycker jag tryggt att man kan överlåta till islamofascisterna själva - men det skulle inte undra mig, om medievänstern tar upp uttrycket jihadist, så att man i folkpropagandan slipper förknippa det söta islam med terrorism. Därmed följer man också huvudregeln om att allting helst ska kallas något annat än det är.

"Vad ska vi kalla de människor som vill döda oss? Låt oss kalla dem jihadister," skriver Timothy Garton Ash i Dagens Nyheter. Han upplyser att han har fått sitt förslag till nytt språkbruk godkänt hos den högsta muslimska sakkunskapen. Det kan man förstå.

Kalla terrorister terrorister och islamofascister islamofascister. Om man inte tycker om ordet fascism kan man ju nöja sig med islamism. Den som själv är islamofascist får naturligtvis kalla sina vänner för jihadister - alltså beundransvärda människor som ihärdigt strävar efter att nå de mål deras religion har satt för dem.

Garton Ash vill gärna bli av med ordet fascism, då det ju är en skamfläck på hans kära islam, och därför falsk-analyserar han fascismen i syfte att demonstrera att detta obehagliga ord inte längre bör användas på den söta religionen.

Nåväl, Francofascister marscherar i långa stövlar och svärmar för det förflutna - men ohederligt utelämnar han den mest centrala negativa aspekten hos begreppet fascism, som det används i dag, nämligen att under fascism är staten allt och individen intet. Vilket precis träffar vad fullt utvecklad islam är: Det totala undertryckandet av människan i guds namn och i statens namn.

DN , EKP , Freedom and reason

POSTAD AV NILS
Översatt från danska

Skillnaden på folk och folk

Angående stängningen av tunnelbanestationen i Rinkeby har SvD idag en andra-ledare med rubriken "Ligisterna får inte ta makten".
Glädjande klarspråk. "Drottningen av halal-hippies", Mona Sahlin, skulle aldrig använt termen "ligister". Givetvis är brödtexten mer politiskt korrekt och talar om bristande insatser från ordningsmaktens sida som svek mot de som lever i ett så kallat "utanförskap": "Ska utanförskapet bekämpas med trovärdighet har vi inte råd med sådana svek."

Påminns om när Frankrike under några veckor för två år sedan hemsöktes av mordbränder och gatukravaller som krävde en oskyldig fransmans liv.

Han hette Jean-Jacques Le Chenadec.

Dåvarande inrikesministern Nicolas Sarkozy kallade mordbrännarna och mördarna för "slödder". För det fick han kritik borta i Sverige, där Barbro Hedvall i DN kallade honom
"hänsynslös".
Inte ett ord om den mördade fransmannen!

Fyra månader efter att Fadime Sahindal mördats av sin far den 21 januari 2002, mördades tvåbarnspappan och taxichauffören Jarmo Pistool av två ryska asylsökande. Ett av många offer för vår asylpolitik. Det är knappast en hemlighet att över tjugo procent av de asylsökande från forna Sovjet är kriminella, men denna omständighet har inte lett till någon skärpning av asylpolitiken. Vad säger att det bara kommer kriminella från öst? Kanske samma andel asylsökande från andra väderstreck också är kriminella?

Emedan Fadime sörjdes av hela det officiella Sverige, så var det tyst om Jarmo. Förkrossad av mordet på Fadime framträdde Halal-hippiesarnas drottning tårögd och samhällskritisk i TV ("vi har svikit invandrartjejerna"), men fällde hon en tår för Jarmo?

Antagligen inte. Ty det är skillnad på folk och folk! Aldrig blir det mer tydligt än i fråga om de oskrivna lagarna för när man får kalla saker vid deras rätta namn. Hade Sarkozy kallat ett gäng fotbollshuliganer eller nynazister för "slödder", så hade Barbro Hedvall applåderat. Men nu rörde det sig om förmenta offer för fransk strukturell rasism. Och då blev sanningen "hänsynlös" i stället för de verkligt hänsynslösa.

"Mördaren tillbaka i Sundsvall"

Gallia Watch

27 december 2007

"Ungdomar" trivs jättebra i Malmö


Två män satte in en stor fyrverkeripjäs i en hiss i Rosengård igår kväll. När de hade tänt fyr på pjäsen skickade de upp hissen i bostadshuset utan att själva följa med.

Fyrverkeriet exploderade – lyckligtvis innan någon annan hade hunnit öppna hissdörrarna. Hissen blev brännskadad i taket och rökfylld, och enligt räddningstjänsten var risken stor för att branden hade spridit sig i huset om elden hade tagit sig i hissen.

Senare på kvällen kunde polisen gripa två misstänkta pyromaner, 61 och 44 år gamla.

Ja, vad gör man inte för att känna sig hemma, som i Absurdistan.

Sydsvenskan ; HD ; Grue granskar PK-propagandan

Vi får väl anpassa oss till "ungdomarna" och förbjuda nyårsraketer. Synd på en trevlig tradition men ingen önskar väl att det ska börja likna Gaza?

”Pojkar som uppfostras till att var utåtreagerande, självhävdande, ’berättigade’ och icke-förlåtande - vilket tillsammans ger kort stubin - har verkligt dåliga odds i integrationen, när inte heller deras skolkunskaper kan ge dem respekt. Samtidigt är pojkarna mycket materialistiska och tycker inte om att ha lite pengar. Jag har diskuterat denna farliga cocktail åtskilliga gånger med här boende palestinska mödrar, men de önskar denna socialkaraktär i sina söner. Det ser ut som att den andra sidan av myntet är kriminalitet och våld.”

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog, via Snaphanen

En gemensam nämnare


Mordet på Benazir Bhutto ger mig samma obehagskänsla som attacken på Amerika den 11 september 2001. Vad blir följderna? Pakistan är inte vilket land som helst.
Det har kärnvapen. Mardrömsscenariot är nu - precis som efter 11 september - att jihadister inom militären i Pakistan gör statskupp och kommer i besittning av dem. Inte kanske som en följd av makt och skicklig planering, men i vakuumet av politisk instabilitet och oro.

En spontan association till skotten i Rawalpindi är skotten i Sarajevo.

En spontan fråga jag ställer mig är om detta har med islam att göra. Må vara en perverterad form av islam, men ändå. Varför tycks den här sortens våld och besinningslöshet vanligare i muslimska länder? Varför är det muslimska separatister som står för så mycket våld? I Ryssland, Tjetjenien, i Georgiens Adzjarien och Abchazien, på Balkan, i Thailand och Filippinerna och förmodligen andra platser som jag just nu inte kommer ihåg. Ja, tag sedan jihadisterna i det blodiga algeriska inbördeskriget. Ej folkmordet i Sudan att förglömma. Ja, och bomberna i London och Madrid, och den belgiska polisens gripande av en jihadist-grupp. Plus liknande gripanden i Tyskland och Danmark. Jag har svårt att tro på en jihadist-sammansvärjning så mäktig, att den kan ta över världens länder. . . jo, förresten, genom invandring och genom att tvinga värdländerna att falla undan för muslimska krav på särbehandling.

Det kan därför åter vara på plats att varna för fortsatt muslimsk massinvandring till väst med tanke på de problem som den redan skapat och som den, av allt att döma, kommer att fortsätta att skapa.

Läste en intressant artikel i DN i morse av Timothy Garton Ash:
"Låt oss kalla dem jihadister"

Sydsvenskan ; SvD ; SvD ; SvD ; SvD ; Sydsvenskan ; SvD

Scientologisk islam i Pakistan


Pakistans västvänliga oppositionsledare Benazir Bhutto är död. Hon var Pakistans premiärminister 1988–90 och 1993–96, den första kvinnliga ledaren för en muslimsk nation i modern historia.

Hon dödades i en självmordsattack av en muslimsk fundamentalist. Al Qaida tar på sig mordet. Återigen bekräftas islams farlighet.

Al Qaida tar på sig mordet på Bhutto
Islamisternas krig mot muslimska kvinnor

Ska vi förbjuda islam? Från Hodjas blog:

Tyskland krävde nyligen ett förbud av Scientologikyrkan, med motivet att den överträder grundlagen och utgör en fara för det demokratiska systemet.

"Scientologin verkar på grundval av massivt förtryck, likt en totalitär organisation som vill bryta folkets vilja, vilket är precis varför vi måste bekämpa den," sa Ralf Stegner, inrikesminister i Schleswig-Holstein.

Islam verkar också på grundval av massivt förtryck, likt en totalitär organisation som vill bryta folkets vilja, och försätta det i slaveri. Om någonting utgör en fara för det demokratiska systemet, är det islam!

Scientologins ledare säger att den är en religion, men tyska tjänstemän hävdar att den är en totalitär kommersiell sekt som försöker krossa människors individualitet.

Islams ledare säger också att islam är en religion, men i verkligheten är den en totalitär sekt som försöker krossa människors individualitet.

Ännu värre, den försöker få folk att underkasta sig genom hot och våld och sprider skräck genom världen. Jämförd med islam är scientologin ett harmlöst trossystem, fastän den utnyttjar sina anhängare.

Så varför bannlysa scientologin när islam är mycket farligare?I Pakistan bor fortfarande 2,6 miljoner hinduer, trots muslimernas växande hat. Liksom kopterna i Egypten utsätts de för mord, kidnappning och tvingad omvändelse till islam. Helt enligt Muhammeds lära.

Läs mer på Australian Islamist Monitor

Europas identitet

The Brussels Journal skriver om Europas negativa inställning till Amerika och att det inte är ett nytt fenomen.
Man blickar tillbaka i historien och drar fram exempel som kriget mellan Spanien och Amerika och stödet för Franco och man pekar på anti-amerikanska politiska rörelser i Tyskland och Frankrike.

I Europa, där den självutnämnda eliten är fullständigt förhäxad av det inbillade behovet av att "uppväga" USA, är motståndet-mot-Amerika den dominerande, officiella ideologin.

Det är ingen tillfällighet att det spektakulära uppsvinget i Anti-Amerikanism har uppstått på samma gång som EU bildades.
I sina försök att göra Europa till en super-nation, stark nog att utmana USA, använder man Anti-Amerikanismen för att framtvinga en sorts Europa-identitet.
Detta artificiella , nya europeiska medborgarskap, som kräver solidaritet med en opersonlig byråkratisk superstat med säte i Bryssel, har skapats enbart för att stå i opposition mot USA.
Att vara europé betyder ingenting annat än att vara emot Amerika.

Anti-Amerikanism driver också Europas fixering vid diplomatiska och ekonomiska "mjukis-alternativ" för att lösa världens problem. Europa avskyr Amerikas militära "hård-alternativ" eftersom det understryker USAs makt och överlägsenhet och avslöjar därmed fantasin bakom Europas ambitioner om att bli en supermakt.

Europa vet nämligen att de aldrig kommer att kunna utveckla vapen för att utmanövrera USA.
I stället försöker man ändra reglerna och koncentrerar sina ansträngningar på att skapa internationella lagar tillsammans med United Nations så att de kan tygla USAs makt.

För Europa betyder mångsidighet inte att lösa problemen i världen, allt man önskar är att kastrera Amerika.
När era politiker säger att Sverige inte har någon kultur att falla tillbaka på, inte några traditioner värda att bevara, vill man förkväva den känsla av nationalism som finns och därmed göra er redo för att bli goda européer som hatar Amerika.

The Brussels Journal

Sydsvenskan . . .

Surftips


Via länken inunder finner ni en initierad och intressant blogg om de amerikanska presidentkandidaterna, som ni kommer ha glädje av, om ni alls är intresserade av nästa års amerikanska presidentval!

USA-val

P.S. Lite extra-info om Mike Huckabees son:

Newsweek

26 december 2007

Är polisen tillräckligt multikulti-anpassad?


”Så har fyrverkerihelvetet börjat,” skriver Landskroniten. ”Varje år är det samma visa! Små gangsters som på sant intifadamanér terroriserar omgivningen.”

I början av året tvingades en skola i Landskrona nödstänga efter att en nyårsraket exploderat intill en lokalvårdare, som lyckligtvis klarade sig. På nära håll kan en sådan raket ta livet av vem som helst.

Politiker och journalister talar högtidligt om för oss att svenskar och invandrare måste anpassa sig till varandra. Jag håller med, vi måste anpassa vårt rättssystem så det bättre passar de muslimska invandrarna. De kommer ju från polisstater, så om vi vill råda bot på kriminaliteten måste vi införa hårdare tag. Här ett föredömligt exempel på hur polisen bör gå till väga:

Tre elever avfyrade en enda raket på en turkisk skola. Det gick 500 elever på skolan. Polisen kom dit och tog fingeravtryck på alla. De tre skyldiga satt häktade i en och en halv månad och dömdes till två års fängelse.

Den svenska polisledningen har missuppfattat vad det multikulturella samhället går ut på. Äkta multikulti kräver batonger och skräckinjagande uniformer, inte velourbyxor och pride-parader.

Varför är dessa ungdomar så vilda? Tar inte föräldrar ansvar? Förklaringen är att muslimska kvinnor ofta har svag auktoritet inför sina söner, som ofta är uppfostrade att se ner på kvinnor. Det vill säga att de ofta får en bristfällig uppfostran som ofta inskränker sig till att de får stryk av sina fäder.

Lägg märke till att jag skrev ordet "ofta" fyra gånger för att inte bli beskylld för att generalisera.

Landskroniten ; HD ; SvD ; Sydsvenskan ; Grue granskar Pk-propagandan ; SvD

Lögn och statistik

Så här i slutet på året är det lätt att titta tillbaka på år som gått och vad vi lärt genom erfarenhet och förhoppningsvis sunt förnuft.
Medias uppgift är uppenbarligen inte att upplysa oss om verkligheten utan att skrämma oss så att de får tittare och läsare.
Därför blir det alltid förstasidenyheter av allt som man kan kalla KRIS. De må vara klimatet, uppgifter som rör hälsa, nya rön om något som omedelbart kommer att döda oss.... och allt presenteras utan vetenskapliga bevis.
Man klarar sig utan bevisföring och förklaring genom att säga: "Vetenskapliga rön visar......Vetenskapsmän varnar..."
Om man vill vara riktigt seriös låter man en vetenskapsman "presentera" en myt och en annan vetenskapsman "ifrågasätta".

Statistik är man rädd för och aktar sig för att publicera.
Statistik är inte om något är sant eller inte sant, det speglar bara betydelsen av experimentet. Det handlar om felmarginaler, om hur pålitligt och noggrant experimentet var. Det är om hur man kommer fram till en slutsats och en hypotes baserad på de bitar av information som varit tillgängliga.

Minns ni hysterin runt Y2K när alla datorer skulle stanna och därmed allt som var motordrivet i detta land? Försäljningen av små generatorer nådde rekordsiffror och folk lagrade konserver inför domedagen.
Jag kan dra mig till minnes en mängd andra "världshot", som all den cancer vi kommer att få från mobiltelefoner eller genom att dricka mjölk från kor som betar under kraftledningar.
Kommer ni ihåg Galna-ko-sjukan, SARS, fågelinfluensan, mördarbin och alla andra epidemier som omedelbart kommer att utplåna oss.

Dricker ni fortfarande två liter vatten om dagen och går omkring med en flaska i väskan? Vet ni att det senaste rönet nu är att det kan vara farligt för njurarna att dricka så mycket vatten. Fast man lär sig förstås var stadens alla toaletter finns
.

Medan jag ändå är inne på vetenskapliga rön vill jag bara tala om att enligt USAs Forest Service absorberar amerikanska skogar 17 procent av alla växthusgaser varje år. Det motsvarar utsläppen från 235 miljoner bilar under samma tid!


Ovanstående bild visar det direkta sambandet mellan CO2 utsläpp och amerikansk intelligenskvot och jag utgår ifrån att svensk IQ ligger nog på samma nivå som den amerikanska
.

Imamens dotter


En upprörande berättelse från ett England som snart inte går att känna igen:

En dotter till en brittisk imam rymde hemifrån som 16-årig efter att ha hört sin far organisera hennes arrangerade äktenskap.

En religiös seminarielärare tog sig an henne, och hon beslutade sig för att konvertera till den kristna tron.

Hennes far ankom till hennes hem med 40 män och hotade med att döda henne för att förråda islam.

"Jag såg min onkel och omkring 40 män komma stormande uppför gatan med yxor, hammare, knivar och påkar," sa hon.

"Min far ropade genom brevinkastet: 'Jag dödar dig,' medan de andra hamrade på fönstren och bankade på dörren.

"De ropade, 'Vi dödar dig,' och 'Förrädare.'

"Det var förfärande. Jag var övertygad om att jag skulle dö, men oväsendet upphörde plötsligt efter omkring 10 minuter och männen försvann plötsligt."

Fadern är varken arresterad eller förhörd av polisen. Flickan hotas ständigt och måste ofta byta bostad, ofta med bara ett par minuters varsel.

Beklämmande. Även i Sverige händer sånt här. Resurserna räcker helt enkelt inte till för att göra alla invandrande muslimer till laglydiga medborgare, och förklara att i det här landet får män inte slå sina fruar och barn, än mindre mörda dem. Hur många socialarbetare som helst skulle behövas som motvikt till imamernas utläggning av Koranens obarmhärtiga budskap.

Det är tillåtet för en kristen att bli muslim, men inte det omvända. Religionsfriheten missbrukas av islamisterna. Imamer utövar ett yrke som står i strid med grundlagen. En imam är både präst, domare, och verkställare av straffet, allt i samma person.

När man kritiserar islam får man ofta höra att de flesta muslimer är demokratiska och laglydiga. Må så vara, men det finns många extremister också. En brittisk undersökning visar att 36 procent av brittiska muslimer mellan 16 och 24 tycker att den som konverterar till en annan religion ska straffas med döden. Därför är det självbedrägeri att vifta bort varningar för islam.

En imam fick frågan om han kunde tänka sig att hans döttrar skulle gifta sig men en icke-muslim. Han skakade på huvudet och sa att med hans uppfostran av dem skulle de aldrig komma på tanken.

Islams tankekontroll är effektiv. Men vem vet vad som rör sig i en ung kvinnas hjärta?

Tack till Religionyt för tipset ; Dhimmi Watch ; Daily Mail

Imamerna måste motarbetas. De predikar att västerländska flickor inte förtjänar respekt. Den som inte har tillräckligt med tyg på sig får skylla sig själv om hon våldtas. En dansk imam förklarade att det är mindre allvarligt att våldta en dansk flicka än en muslimsk flicka, eftersom de danska flickorna inte är jungfrur. En social bomb hotar.

Våldsbrotten mot kvinnor ökar i Sverige. Fram till den 1 december i år hade antalet anmälda våldtäkter ökat med elva procent. Klen tröst att det är värre i Norge. Varje år fördubblas antalet våldtäkter i Oslo. Antalet är 6 gånger högre per capita än i New York City.

Sydsvenskan ; Brussels Journal ;
Ökad invandring = ökad brottslighet

Invandrare


"Kristina och Karl Oskar" var framgångsrika därför att de accepterade det amerikanska samhällets värderingar och strävade efter att bli amerikaner.
De försökte lära sig engelska och var tacksamma över den möjlighet som fanns att skapa sig ett gott liv genom eget arbete. Liksom andra framgångsrika invandrare behöll de några av det gamla landets traditioner och vanor och det är därför som vi i dag äter köttbullar, pizza, tortillas och spaghetti; dansar vissa sorters danser och gläder oss åt andra kulturimporter som hållits vid liv.

Men de som tog med sig dessa vanor från hemländerna krävde ingen särbehandling på grund av kulturell bakgrund eller ras.

Dagen före julafton var vi inbjudna till middag i ett invandrarhem.
Bland de förtiotal vuxna som var där var det nog bara ett par stycken som var födda i USA.
De allra flesta kom från andra länder så som Indien, Kina, Taiwan, Korea, Sverige och Irland. Det var judar, hinduer, katoliker, ateister och protestanter som alla åt gott tillsammans och önskade varandra en god jul.
De var också alla framgångsrika, läkare, lärare, affärsmän....exempel på att smältdegeln fungerar därför att de inte kräver kvotering och särbehandling som dagens immigranter och den politiska vänstern förespråkar.


Multikulturen/mångfalden är nämligen rasism i en ny tappning. Den framhåller att individen inte har något personligt värde utan måste enbart identifieras genom sin tillhörighet till en kulturell eller etnisk grupp och att alla kulturer också har samma värde oavsett deras moraliska värderingar eller hur de behandlar människor.

Om multikultisarna får som de vill kommer de att förvandla det här landet och hela Europa till en krigszon av avundsjuka, där en massa olika grupper kämpar mot varandra för olika sorts privilegier och maktpositioner och inbillas att de är offer för orättvisor.

Där individuella egenskaper är oväsentliga, det viktiga är vilket kön, ras eller religion man tillhör och att man lyder och underkastar sig de regler och den blinda lydnad som krävs för att tillhöra den speciella gruppen..
Man hetsar också fattig mot rik, män emot kvinnor, barn emot föräldrar, svarta emot vita, homosexuella emot hetero eftersom det är lättare att vinna makt och inflytande över människor som känner sig förfördelade.

25 december 2007

Kungens jultal

"I alla århundraden har Sverige utvecklats genom invandring. Vallonerna, som på 1600-talet byggde upp många av våra bruk och därmed präglade vår tidiga industri är ett exempel. Ett annat är inflödet av konstnärliga talanger från framförallt Frankrike på 1700-talet. Ungdomarna i Hammarkullen, Rosengård, Tensta och många, många andra samhällen, hjälper oss att hålla hoppet om en bättre morgondag levande." Kungen

”Jag är tvungen att fråga Sveriges kung om vilken utveckling av Sverige han förväntar sig genom massinvandring från misslyckade kulturer som bekänner sig till våld, har institutionaliserat psykopati och diskriminering och har gått mentalt i stå för 700 år sedan? En rik konstnärlig uppblomstring? Vår tids uppfinnare av propellern och kullagren?” Snaphanen”KUNGEN BORDE PRAKTISERA SOM BRANDMAN! I Rosengård eller varför inte Ronna som ligger lite närmare slottet. Några dagar som brandman i Ronna kanske fick kungen på andra tankar… Tyvärr är nog det enda kungen åstadkommit med sitt tal på juldagen att hans popularitet sjunker hos svenska folket.” Thoralf Alfsson

"Kungen fattar att vi blir "ängsliga" när vi ser denna massiva gatuterror som förändrar landet till en Gazaliknande stat. Vad kungen inte fattar är han med sitt jultal garanterar monarkins borttagande nu när han gjort sej fiende med alla de som alltid stott monarkin, traditioner och Sverige. Han har låtit sej luras till att hålla talet." Befria Media i en kommentar hos Landskroniten.

24 december 2007

Julens budskap är opolitiskt


På julafton brukar jag gå till midnattsmässan, en härlig avslutning på denna dag. Förr besökte jag den katolska kyrkan, men när Svenska kyrkan började med midnattsmässor bytte jag firma. Jag har deltagit i julgudstjänster i olika kyrkor i grannskapet, i fåfängt hopp om att få höra en predikan som inte låter som ett samhällsprogram i Sveriges television.

”Det finns inte mer okristliga präster än dem som på julafton ställer sig fram och predikar en moraliserande och politiserande kärlek till medmänniskan för sin församling. De ger verkligen stenar i stället för bröd. De förfalskar verkligen Guds ord, i det de söker att förvandla det lilla barnet i krubban till en propagandist för FN och Dansk Flyktinghjälp.”

Sören Krarup i en fin utläggning av julens budskap
. Läs resten här.

Läs även Hodjas storartade julhälsning, riktad till dem som skickat en julhälsning till folket på ämbetets vägnar!

* * *

A dream is a wish your heart makes,
when you're fast asleep.
In dreams you lose your heartaches,
whatever you wish for, you keep.

GOD JUL!

Skolbränder och raketattacker beror på hat mot Sverige


Efter alla skolbränder är det nu dags för attacker med raketer. Inte minst brandmän råkar ut för ”ungdomsgängens” beskjutning. Går det att identifiera gärningsmännen? Vår statsminister vet säkert, han är ju ute och nattvandrar och träffar brottsoffer. Men han skulle aldrig våga berätta. Orsaken till brottsligheten är tabu och därmed går det inte att få stopp på den.

Befria Media skriver:

"Det är ett mysterium hur det kan komma sej att så många olika personer i många olika landsdelar plötsligt fått ett så extremt hat mot Sverige och gör samma sak för att få utlopp för sitt hat, man bränner ner skolor.

Jag kan inte föreställa mig att en normal elev som fått en normal uppfostran i en normal familj och en normal skolgång skulle kunna bränna ner sin skola. De som bränner ner skolor måste ha det gemensamt att de är radikalt asociala och har fått en uppväxt som är radikalt annorlunda mot en vanlig traditionell svenska uppfostran.

Ett stort hat mot samhället måste ha utvecklats. När och hur det hatet har utvecklats är intressant att veta, myndigheterna måste faktisk ta reda på de bakomliggande orsakerna till det vitt utbredda hat som motiverar, annars kan man aldrig lösa fallen och bränderna kommer att fortsätta tills det inte finns nåt kvar att bränna ner.

Om bränderna utförs av elever så har de skyldiga ingen som helst lust eller intresse att gå i skola. Om han/hon har kompisar så är det helt klart att han/hon inte har något som helst problem med att kompisarna inte kommer att kunna gå i skolan som brunnit ner. Det kan alltså inte finnas ett kompistryck, grupptryck eller ett socialt nätverk omkring personen som gör att man stoppar sej själv innan man tar steget att bränna ner en skola. Även outsiders har kompisar och någon form av socialt nätverk omkring sej.

Om det inte finns ett sådant grupptryck så är de som finns i omgivningen antingen medansvariga eller har samma uppfattning om Sverige. De skyldiga måste nog ha en grupp omkring sej med samma asociala uppfostran och som drivs av samma hat mot systemet, hat mot samhället.”

Svaret på mysteriet: skolbrännarnas hat kommer från den politiskt-religiösa ideologin islam. Från det som imamerna tutar i dem. Att icke-muslimer inte är mer värda än apor och hundar. Det finns bevis för att sådant sägs i moskéerna. De för ett heligt krig mot "den västliga dekadensen".

Detta är inte Gaza, små vänner. Ni får alltså inte en självständig stat, där svensk lag och rätt inte gäller, och dit polisen inte har tillträde.

* * *
Grue granskar PK-propagandan: Raketskjutandet sprider sig över landet ; SvD: Stenkastning stoppar bussar ; Sydsvenskan: Besköt brandmän med raketer ; SvD: Reinfeldt möter brottsoffer i hemlighet ; SvD: Raketattack stängde t-bana i Rinkeby ; Polemiken-citat: 'Dette er ikke Gaza, lille venner'

Kommentar av NQ: I Sydsvenskan säger man i en artikel som det är: "Gemensamt för händelserna [stenkastning på brandmän mm] är att det uppstått konflikter mellan så kallade blåljusmyndigheter och personer med invandrarbakgrund." Sydsvenskan: Forskare ska förhindra bråk med brandkåren

23 december 2007

Svenska vänstertalibaner med hög rang


Sverige nära USA:s krigspolitik, är rubriken på artikel av en generallöjtnant, en ambassadör och en författare. Fina titlar kan de ha, men kryptokommunister inte desto mindre. Nu tar de till stora artilleriet för att förhindra Sveriges inträde i Nato. Lögner om att USA efter den 11 september 2001 fört en politik som ökat den islamiska terrorismen. Jaså, men vad hade hänt om talibanerna fått sitta kvar i Afghanistan, hade inte terrorismen ökat då? Och Irak, sista ordet är inte sagt där. Bush kanske går till historien som en av USA's största presidenter.

Att Israel har atomvapen gillar de höga herrarna inte alls. Vilken sida befinner de sig på? Strutsarnas verkar det som.

Vi får terrorhandlingar mot kärnkraftverk om vi är på amerikanernas sida, skriver de. Tror de verkligen att det går att göra om konststycket från andra världskriget att hålla sig utanför? Om vi låter Sverige bli en fristad för terrorister kanske vi får vara i fred ett tag, är det så de menar?

I slutet av artikeln avslöjas var skon klämmer: "Sverige ska vara ett land öppet mot tredje världen och solidariskt med de fattiga länderna, inte minst i sin flyktingpolitik." Vilken häpnadsväckande naivitet. Tredje världen företräds ju numera av islamister som vill införa kalifatet i hela världen. Okej, Kina är med på ett hörn och stöder afrikanska diktatorer.

Skaffa oss åter ett försvar, annars är ert tal hyckleri. Vad ska ni göra åt att ryssarnas gasledning medfört att de redan har civilklädd militär på Gotland? Inte ett knyst om verkliga problem.

SvD

Merry Christmas - War Is Over!


YouTube


Vapenvilan på Västfronten

"Eftersom inga officiella källor berättade om vapenvilan julen 1914 skrevs den aldrig in i historien. Det var först på 80-talet som vittnesbörden kunde styrkas.
Under första världskrigets första jul bredde fraterniseringen ut sig mellan tyskar och engelsmän i skyttegravarna."

SvD
Fred bryter ut julafton 1862


Under nordamerikanska inbördeskriget slog nordstats- och sydstatsarméerna läger nära Mursfreesboro i Tennessee, och på julaftonskvällen 1862 började inom hörhåll för varandra deras regementsband spela dåtida nordstats- och sydstatsfavoriter. De två konserterna pågick i bristande harmoni tills båda banden spelade "Home, sweet home", varvid tusentals män på båda sidor började sjunga texten. Enligt en svensk historiker uppstod därmed världshistoriens största manskör.

American Heritage

Våld mot Kristna

Kyrkor ses som fridens boningar, som en fristad undan våld, men under den senaste tiden har detta ändrats.
Några av nationens 1200 jättekyrkor, där mer än 2000 personer samlas varje vecka, har i tysthet ökat sin bevakning under senaste året och använder även beväpnad personal för att skydda sina församlingsmedlemmar.

"Man ser säkerhetsvakter överallt annars, i banker, konserter, flygplatser, evenemang som drar mycket folk, men hittills har kyrkor varit undantagna"

I början av denna månad började en maskerad yngling skjuta vilt i en kyrka i Colorado men blev snabbt nedmejad av en frivillig vakt och därmed räddade förmodligen Jeanne Assam många liv.

Inte så långt dessförinnan hörde vi talas om en liknande händelse där en ung man vandrade in i ett köpcentrum, som har anslag om att vapen inte får tas med inom området.
Åtta oskyldiga människor miste livet.

Om det hade funnits en person, med vad som kallas "concealed weapons permit"; CWP, (tillstånd att bära vapen utan att det behöver vara synligt) kanske många liv blivit räddade även där.

De vansinniga som planerar att gå till historien och bli ihågkomna för någonting fruktansvärt, väljer platser där de är ganska säkra på att ingen annan har vapen.
Vi har sett det från skolor och vi ser det nu i kyrkor.

Motståndare till vapen, de som tror att bara vi förbjuder alla vapen så kommer "the bad guys" att reformeras, ropar naturligtvis på fler förbud och lagar.
Innan ni gör det ska ni veta att de människor som har tillstånd att bära " consealed weapons" är bland de mest laglydiga i hela landet. Tror inte att det vid något enda tillfälle har visat sig att en polis blivit beskjuten av någon med CWP.

Det är sorgligt och skrämmande men under de senaste fyra åren har 10 kyrkskjutningar ägt rum vilket understryker att motståndet mot Kristendomen har nått en ny, våldsammare nivå än tidigare.

Julen har blivit motståndsrörelse


Skyll inte på muslimerna för att avskaffa julen, skriver prästen Elisabeth Gerle i Sydsvenskan.

Tomma ord. Tro inte att ateisterna skulle vara så framgångsrika i sina attacker på julen utan människors rädsla och flathet för islamisterna.

Staten har bestämt att det ska heta att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, och därför har statens tjänare fått för sig att allt som kan tänkas kränka de muslimska invandrarna ska rensas ut. Även när de inte själva bett om det.

En rektor i Blekinge vill förbjuda Jultomten eftersom denne har det kristna helgonet Sankt Nikolaus som förebild. Tomten är ett helgon, usch fy det kan vi inte tillåta.

I länder som utsatts för massiv islamisering finns många exempel på denna löjliga politiska korrekthet à la Sovjetunionen. Storbritannien är praktexemplet. Berit berättade i ett tidigare inlägg om en skola i England som förbjudit julkort. Rektorn säger att det är av miljöskäl men många säger att det bara är en ursäkt för att bli av med julen i skolan.

Att det handlar om att ta hänsyn till muslimer bevisas av att självaste Diskrimineringsombudsmannen överträdde sina befogenheter och föreslog att vi ska säga God Helg i stället för God Jul.

Hoppas verkligen inte att det slår igenom, själv skulle jag inte uppskatta om någon god-helgade mig. Men svenskarna är ett lydigt folk, ungefär som när man gick med på att säga år tjugohundra i stället för år tvåtusen.

I USA har försöken att ersätta Merry Christmas med Happy Holidays väckt starka protester, liksom idiotin att döpa om det för muslimer anstötliga Christmas Tree till Holiday Tree. Kanske tror man att muslimer börjar köpa julgranar då?

Det är inne att tycka att kristendomen ska bort. Risken är stor att också de kristna värderingarna ryker på soptippen, tio Guds bud och Jesu bergspredikan, och i förlängningen vår frihet och demokrati och västerländska civilisation.

Prästinnans artikel gjorde mig förskräckt. Hon menar på allvar att julen ska avskaffas. Eller så gick hennes satir över mitt huvud. Är det islamofobiskt att önska varandra God Jul? Finns det inte längre plats för Jesusbarnet i Svenska Kyrkan?

Sydsvenskan ; Blekinge Läns Tidning ; Blekinge Läns Tidning ; Smålandsposten ; Svenska Dagbladet

Tidigare inlägg om julen: Kriget för julen ; Krigsrapportering ; Kriget mot julen (läs: västerlandet) ; Biskopen och vänstertalibanen ; Att utrota julen

Uppdatering : Muslimer i Antwerpen i Belgien kräver att staden förbjuder julgranar och påskägg.