22 februari 2007

Sitt inte med armarna i kors höga herrskap, sa LutherNordens reformator och andlige fader Martin Luther skrev år 1528 boken "Vom Krige wieder die Türken".

Så här skrev Luther:

"Jag har läst några avsnitt av Muhammeds Koran. Om jag får tid måste jag översätta den till tyska så alla får se vilken dålig, skamlig bok det är."

"Den som inte vill tro måste tvingas till det med svärdet. Svärdet prisas mycket i Koranen. Den handlar bara om Muhammed med sin lära om egna gärningar och i synnerhet om svärdet. Det är det viktigaste i den muslimska tron, i vilken all vederstygglighet, villfarelse och alla djävlar är samlade. Aldrig har något rike uppkommit och blivit så mäktigt genom mord och rov som muslimernas, och fortfarande mördar och rövar de dagligen. Det är nämligen befäst i deras lag som en god, Gud välbehaglig gärning att röva, mörda och förstöra, och de menar att de gör Gud en tjänst med det. Med mord och rov går det inte att ge akt på freden och vaka över den, något man tydligt ser hos krigare. Därför har muslimerna inte någon synnerlig aktning för jordbruk och odling."

"Islam ringaktar kvinnan och äktenskapet. Kvinnorna är så värdelösa och ringaktade i islam att de köps och säljs som boskap. I islam är äktenskapet nästan inget annat än det skamlösa förhållande som soldater lever i med sina lösa väninnor. Muslimerna är ju nämligen krigare och måste uppföra sig som krigare. Mars och Venus vill vara tillsammans, säger diktarna."

"Om man säger att muslimerna inbördes är trofasta och vänliga och beflitar sig om sanningen, tror jag det gärna. Jag förmodar att de säkert också har flera goda egenskaper. Ingen människa är så dålig att han inte har något gott i sig. Mördare och rövare är långt mer trofasta och vänliga inbördes än grannar, ja än många kristna. För när Djävulen får de tre tingen lögn, mord och sexuell omoral som de rätta byggstenarna till Helvetets grundval, kan han finna sig i, ja hjälpa till med att vanlig kärlek och trohet byggs ovanpå som vackra ädelstenar."

"Men vad gör våra höga herrskap? De räknar det för ett rent skämt, fastän det är sant att vi har fått muslimerna på halsen. Även om de inte drar emot oss i år så är de hela tiden rustade och redo att angripa oss, som varken är rustade eller förberedda. Och under tiden förhandlar furstarna om hur de kan plåga Luther och evangeliet! Det är muslimerna som är det allt övervägande problemet, och det måste klaras."

- - -
"Det kunde nästan varit skrivit idag", skrev Pharanath i en kommentar. Den fullständiga texten finns
här.

De som tror att de kan komma åt islam genom att kritisera fenomenet religion i allmänna ordalag träffar bara kristendomen. Islam är inte kvalificerad att kallas en religion, den är en politisk lära som klätt ut sig till religion. Ingen av de andra världsreligionerna glorifierar den starkes rätt, tvärtom är deras budskap medkänsla med de svaga och vördnad för livets under.

Sen är det en annan sak att de troende försöker fylla ut med de etiska regler och känslor av andakt som hör till en religion, men som Koranen saknar.

Religionen är islamisternas förklädnad, liksom deras unga mäns bedrägliga charm. I England ger islamiska organisationer 10 000 pund till muslimska män som lyckas omvända en hinduisk eller sikhisk flicka. Dessa män lovar att älska dem men behandlar dem sedan som hundar. Saudiarabiska oljepengar som tar ifrån flickorna identitet och religion och kultur och föräldrar och släkt och vänner. Läs här och här.

Exemplet visar att muslimernas religion inte ändrat sig så värst mycket sen Luthers dagar. Terrorism och kriminalstatistik talar sitt tydliga språk. Däremot har lutheranernas religion ändrat sig. Våra biskopar skulle aldrig våga uttrycka sig rakt på sak som Luther. De är som alla andra nu för tiden ängsliga och måste väga varje ord noga för att inte bli åtalade för hets mot folkgrupp.

Av någon anledning räknas islam inte bara som en religion utan också som en folkgrupp. Där ser man hur långt det går att komma med hot och maktspråk. Islam får inte kritiseras, däremot är det fritt fram att håna kristendomen.

Det är verkligen svårt att behöva väga sina ord på det här viset. Folk blir tysta av rädsla för att behöva betala skadestånd. Tag bort den där lagen om hets mot folkgrupp, det finns redan paragrafer som går att använda i samma syfte. Men regeringen vill tvärtom skärpa lagen. Jag misstänker att syftet är att vi stillatigande ska låta oss islamiseras.

Efter att islam dykt upp på Västerlandets scen har nog allt fler blivit befästa i att religion är en form av sinnessjukdom. Men jag hävdar att islam bara är maktbegär maskerat som religion.

Kom igen nu, även om du inte tror på Jesus så är han ett gott föredöme. För att stå emot islam behöver vi lite av den äkta varan. Jesus Kristus är det fullkomliga exemplet på någon som alltid var rakryggad trots de svåraste motgångar. Han är den som förkroppsligar redbarheten, styrkan och modet.

4 Kommentarer:

Anonym sa...

Fra en norsk artikel om voldtægt og irakere i Norge:

Ser man derimot på mennesker med landbakgrunn fra Irak, den største enkeltgruppen av ikke-norske overgripere overhode, finner vi at irakere utgjorde hele 8 % av det totale antall overgripere, samtidig som irakere bare utgjorde 0,9 % av byens innbyggere. Dette er en overrepresentasjon på mer enn 700 %, og man spør seg hvordan noe slikt overhode er mulig.

Link: http://www.rights.no/hrs_skrib_gen/siste/hrs_65.30_050405_101.htm

Mkh,
SilleEllis

Knute sa...

SilleEllis, det bekräftar att Luther hade rätt. För att citera en tidigare kommentar av Pharanath, "Nogen gange kan man blive overrasket over hvor fremsynede nogle mennesker har været. Eller også er det bare sådan, at verden slet ikke ændrer sig så meget som nogen går og tror."
Mkh, Knute

Knute sa...

Gå till källskrifterna:

Martin Luthers skrifter om islam og jødedommen

gäster sa...

All Hallows Even (Alla helgons Afton) försökte lutheranerna rensa bort ur almanackan, utan framgång. Nu har vi i stället fyra helgdagar:

Halloween 31 oktober

Allhelgonadagen 1 november

Alla Själars dag, den 2 november

Alla Helgons Dag, lördagen mellan 31 oktober och 6 november

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.