19 juni 2007

Endast Khomeiny kan ta tillbaka fatwan och han är död


En minister i Pakistans regering hotade Salman Rushdie med självmordsbombare efter att den kände författaren blev adlad i helgen.

"Om någon angriper genom att fästa bomber till kroppen för att beskydda Profetens ära, skulle det vara berättigat, uttalade religionsminister Mohammed Ijaz ul-Haq.
The Times , Polemiken

Bra gjort av Storbritannien att ge Rushdie en hederstitel och inte bry sig om hoten mot hans liv som nu pågått i
18 år. Hoppas att islamisterna inte hittar någon förvirrad unge som har lust att spränga sig. Kan inte någon stygg mullah ställa upp själv? Pakistan har tillräckligt med problem, det måste vara en avledande manöver att hetsa mot en författare vars böcker garanterat ingen i de skrikande massorna har läst, allra minst den där ministern. Annars borde han insett att Rushdie är en brobyggare mellan öst och väst. Men det kanske är just det han tycker är det farliga. Islam är en monokultur som inte erkänner andra kulturer. Därför har också Dalai Lama blivit dödshotad, han som vill skapa en dialog mellan religionerna.

FN's råd för mänskliga rättigheter har bestämt att "Kritik av islam bör förbjudas därför att kritik kan såra muslimer och leda till intolerans". Vilket skämt! Det är islam som är intolerant och besvarar kritik med våld. Klockan tickar för Västvärldens yttrandefrihet och för jämställdheten mellan könen. Att förbjuda sådant som retar upp muslimer (som kritik eller hån) är slutet på vårt fria samhälle. "Ger man politiker den makten över folket, att reglera deras åsiktsyttringar, så är det kört," skriver No Quarter.

Muslimer som flyttar hit borde göra upp med sig själva och ta avstånd från sin våldsamma religion. Och vänstermänniskorna likaså, ta avstånd från islam. Den är inte förenlig med frihet och demokrati. Eller hatar de kapitalismen så mycket att de är beredda att alliera sig med islamistiska terrorister? De borde tänka på hemskheterna de socialistiska kamraterna i Iran råkade ut för, de som hjälpte Khomeiny till makten.

Problemet är islams prästerskap som har makt över folks sinnen och legitimerar våld i religionens namn. Det är bara att hoppas på upplysning.

En bild på en annan uppseendeväckande Salman, den pakistanske rockstjärnan Salman Ahmad.

Ahmad har producerat två dokumentärfilmer. ”The Rock Star and the Mullahs” om ett besök i den nordpakistanska staden Peshawar där han direkt utmanar det lokala muslimska prästerskapet som har bannlyst alla former av musik.

Filmen ”Muslims in America: It's My Country Too” handlar om hur amerikanska muslimer förhåller sig till 11 september-attackerna.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.