21 juni 2007

En realistisk plan?

The Centre for a New American Security har presenterat ett förslag till "avslut" i Irak. Ett mer realistiskt förlag än vad "Fred-till-varje-pris-demokraterna" har kommit upp med.

Så här tänker man sig i stort:

Hellre än att försöka etablera en demokrati bör man koncentrera sig på att hindra al-Qaeda från att göra Irak till sitt högkvarter.

Reducera militära styrkor från 160,000 till 60.000 vid slutet av år 2008.

Överföra ansvaret för säkerhetsstyrkor till irakierna medan USA tränar amerikanska rådgivare och ökar antalet sådana från nuvarande 6,000 till 20,000 vid slutet av år 2008.

Bibehålla militär i området en tid.

Fullständigt tillbakadragande av alla trupper år 2012

Man säger också att det inte kommer att bli någon Bush-seger i klassisk mening.

4 Kommentarer:

rekordårsbarn sa...

Irakisk kultur och arabisk kultur utgör ett hinder för byggandet av demokratier i Mellanöstern.

Kärnan i dessa kulturer är klantänkandet. Lojaliteten riktas främst mot klanen/blodsbanden. Därav kusingiftena. Över 50 procent av alla irakier är gifta med en första- eller andrakusin.
Över 60 procent av alla saudier.

I ett sådant samhälle finns ingen lojalitet mot samhället i sig eller en nationalstat.

Korståget för demokratisering av Mellanöstern var alltså dömt på förhand. Och själva okunskapen om den arabiska verkligheten är suspekt. Var man verkligen okunnig? Eller var demokratiambitionerna en förevändning för något annat?

Irak skapades på samma sätt som Jugoslavien - en tvångsfederation mellan sinsemellan aparta samhällen. Och som så ofta när federationen/nationalstaten faller sönder, som efter Irak-invasionen, så kommer etniska och religiösa motsättningar till ytan.

Därför borde man redan från början inriktat sig på att åstadkomma en uppdelning av Irak i tre nya stater: en kurdisk, en sunni- och en shia-stat.

Och låta de ekonomiska vinnarna på en sådan uppdelning kompensera den eller de delar som förlorar ekonomiskt på uppdelningen.

Samma lösning kanske borde övervägas i fråga om Libanon.

Knute sa...

"Turkiet har för tillfället fler soldater längs gränsen till Irak än vad USA har inne i Irak. Jag har skrivit många inlägg på bloggen om Turkiets ottomanska reflexer och paranoja när det gäller Kurdistan."
Fredrik Malm
Risken är att Turkiet inte godtar ett självständigt Kurdistan utan invaderar. Men å andra sidan, bortsett från demokratiska betänkligheter, kanske Kurdistan mer naturligt hör till Turkiet än till Irak? Det hörde ju till det Ottomanska riket i århundraden.

Anonym sa...

Argumentet att Kurdistan tillhör Turkiet på ett "naturligt" sätt är ungefär lika rimligt som att säga att Finland tillhör Sverige. Ett fritt Kurdistan skulle nog se till att spänningen skulle minska i området om USA skulle se till att fortsätta hota länderna runtomkring.

Knute sa...

Jag använde ordet "naturligt" för att provocera lite grann. Det är ju inte alls en otänkbar tveckling att Turkiet går in i irakiska Kurdistan om USA går ut.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.