15 juni 2007

Freedom, not climate, is at risk


Tjeckoslovakiens President Vaclav Klaus:

En ovanligt varm vinter är tillräckligt för miljöfanatikerna och deras anhängare att föreslå radikala åtgärder för att göra någonting åt vädret. Detta trots att den globala temperaturen bara ökat 0.6 procent under 2000 talet.

President Klaus citerar Michael Crichton; "den största utmaningen som människan ställs inför är att skilja på fantasi och verklighet; att skilja sanning från propaganda." Jag känner på samma sätt eftersom den globala uppvärmningshysterin har blivit ett utmärkt exempel på problemet sanning gentemot propaganda.

Eftersom jag levt under kommunism mesta delen av mitt liv känner jag mig manad att säga att det största hotet mot frihet, demokrati, marknadsekonomi och välstånd är inte kommunismen utan de ambitiösa miljöaktivisterna.

Miljöaktivisterna yrkar på omedelbara politiska aktioner eftersom de inte tror på ett långsiktigt positivt inflytande vad gäller ekonomisk tillväxt och ignorerar både teknologiska framsteg, som den framtida generationen utan tvekan kommer att ha glädje av, samt bevisen för att ju högre utvecklat ett samhälle är, desto större krav ställer det på miljön.

Tack vare teknologiska framgångar, ökning av tillgängliga ekonomiska resurser, effektiviteten av institutioner och förmågan hos länder att organisera sig har människans anpassningsförmåga radikalt ökat.

Global Warming handlar mer om sociala problem än naturvetenskap och mer om människan och hennes frihet än om en tiondels grad Celsius i jordens medeltemperatur.

Låt oss inte skrämmas av katastrofala väderleksrapporter eller använda oss av dem för att främja irrationella ingripanden i människors liv.

Hela artikeln finns att läsa här.

6 Kommentarer:

Knute sa...

Det pågående kriget mot den globala uppvärmningen innebär krav på att minska utsläppen av växthusgaser. Vad är växthusgaser? Jo, det mest naturliga som finns, nämligen koldioxid och vattenånga, utandningsluften alltså. Samt metan som också är en naturlig produkt, gaser som djur och människor släpper ut.

Bilism, båt- och biltrafik osv släpper också ut koldioxid. Det är här skon klämmer, regleringar är knepiga och kan få oförutsedda negativa effekter.

Freoner och lustgas släpps ut i mycket mindre mängder än koldioxid, men deras växthuseffekt är betydligt större. Med tanke på det är kraven på långtgående åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid helt befängda.

Tobias Struck sa...

Tack för ännu ett bra inlägg och grattis till dina framgångar som bloggare!

Humle och Dumle sa...

Läste precis följande på SVT-text:
" Utsläpp från trafiken kan vara mindre skadliga för klimatet än man tidigare trott, enligt en europeisk studie som presenteras i tidningen Nature.
Forskarna fann att kväveoxid från bilavgaserna gödslar skogen tio gånger effektivare än vanlig kvävegödsling,vilket får träden att växa snabbare.Därmed kan de också lagra mer koldioxid - vilket bromsar uppvärmningen.
Huruvida denna effekt är så stark att den neutraliserar koldioxidutsläppen från trafiken framgår inte av pressmeddelandet från Lunds universitet,som deltagit i forskningen."
Känn på den!
/ Dumle

Peter A sa...

Varför utgår man ifrån att den temperatur vi har exakt nu är den mest optimala temperaturen för jorden för all framtid?

Anonym sa...

Grejen är att stora förändringar på kort tid gör stora effekter som dödar djur och växter. Vi plockar fram koldioxid ur marken och gör stora förändringar i balansen.

Anonym sa...

En sjätteklassare vet vad olja består av. Vet ni inte det?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.