21 juni 2007

Poetic justice?


"De stal nästan allt som fanns i huset, inklusive Arafats Nobelpris medalj" sa Fatahs talesman Ahmed Abdel Rahman. "Hamas beväpnade män och gangsters sprängde huvudentréen till Arafats hus innan de stormade in."
Yasser Arafat fick Nobelpriset 1994.

1996 , efter att han formellt tagit avstånd från terrorism i the Oslo accords fastslog Arafat i ett tal under ett rally i Gaza att "vi är förbundna till alla martyrer som dog för Jerusalems sak, från den förste vilken var Ahmed Musa , till den siste martyren Yihye Ayyash"

Musa var den förste PLO-terrorist som dödades 1965 och Ayyash var hjärnan bakom en serie självmordsbombningar utförda av Hamas där mängder av civila israelier dödats.

År 2005, bara några månader efter Arafats död plockade Israel ner sina bosättningar och drog tillbaka sina styrkor från Gazaremsan. Palestinierna tog tillvara tillfället att intensifiera sina beskjutningar av civila mål i Israel.

Yaser Arafat diktatorskap uppmuntrade anhängarna till terrorism och fanatism och ägnade decennier åt att förhärliga självmordsbombningar. Nu faller kanske detta samhälle offer för sin egen nihilism.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.