14 juli 2007

Brottsstatistik
Brå har publicerat en rapport om brottsligheten i Sverige och jämfört invandrare, invandrares barn och svenskar. Rapporten utkom 2005 men jag finner den fortfarande intressant och särskilt mycket har nog inte ändrats.
Naturligtvis riktas det kritik mot att man överhuvud taget tar upp den jämförelsen och man är rädd för att "felaktiga" slutsatser kan dras. Man gör därför sitt bästa för att skyla över sådant som kan vara ofördelaktigt för invandrare och poängterar extra sådant som inte är på plussidan för svenskar.
Således är huvudrubriken "De allra flesta brott begås av personer födda i Sverige" knappast en statistisk överraskning. Se rapporten här:

Ett utdrag:


"Är det vanligare att utrikes födda begår vissa typer av brott?
Jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar är det fyra gånger vanligare att personer födda utomlands är misstänkta för dödligt våld och rån. Vidare är det tre gånger vanligare att de är misstänkta för misshandel och fem gånger vanligare att de misstänks för sexualbrott. Men samtidigt är andelen av de utrikes födda som är misstänkta för dessa brott mycket låg. Under den studerade femårsperioden var omkring 0,3 procent av de utrikes födda misstänkta för rån och en ungefär lika stor andel för sexualbrott. En ännu lägre andel, 0,03 procent, var misstänkta för dödligt våld."

Vore andelen lika hög för svenskfödda (ca. 8 miljoner) så blev det 24,000 rånmisstänkta och 24,000 sexualbrottsmisstänkta samt ca. 2,400 mordmisstänkta ! Det bleve allt en fasligt hög kriminalitet det !

Vi kan utgå ifrån att bland de som räknas som utlandsfödda ingår också alla från Norge, Danmark och Finland; vilka är uppfostrade som svenskar i en likartad kultur med samma värderingar och inställning till våld som konfliktlösning. Att inkludera dessa nordbor i 'fel' statistikkolumn dämpar säkert skillnaderna. En dimridå således.
Detta får mig att tro att gruppen invandrare som begår flertalet av misshandels-och våldtäktsbrott bör begränsas ytterligare.

Notera även att inom rapporten skiljer man heller inte mellan kvinnor och män; då det är känt från tidigare undersökningar att kvinnor inte lika ofta begår sex- och våldsbrott så skulle en separatredovisning mellan könen säkerligen uppvisa en ännu starkare våldstendens för utlandsfödda män. Då källmaterialet inte finns tillgängligt kan man bara spekulera, men om det är en faktor 3 mellan svenskfödda män och kvinnor - m.a.p. våldsbenägenhet - och Brås 'uppsnyggade' siffror visar på en ytterligare 3.5 faktor för utlandsfödda som sammantagen grupp kan man misstänka att det finns undergrupper som är 10ggr mer våldsbenägna än svenskfödda. Detta vore skrämmande och det är lätt att förstå om Brå vill gömma undan en sådan dyster verklighet. Men hur skall man annars förklara den 50% ökning av våldsbrott som skett i Sverige under det senaste årtiondet? Notera att våldsutvecklingen i USA under samma tidsperiod gått i rakt motsatt riktning.

När man drar fram siffror som utfaller ofördelaktigt för minoriteter blir man omedelbart stämplad som rasist och bortförklaringarna kommer som ett brev på posten. Man måste emellertid lära sig att se på att det som händer är en sak, och resonemanget om varför det händer är en annan. 'Brå' är förkortning för brottsförebyggande rådet och de planerar att använda uppgifterna för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige, oavsett etnisk härkomst. Men eftersom profilering inte får förekomma undrar jag hur man praktiskt ska gå till väga.


3 Kommentarer:

Anonym sa...

Du glömmer att de inte i den artikel jämför de invandrarna med samma samhällsklass som svenskarna. Då är det inte någon större skillnad.
Man kan inte bara dra ur fakta ur sitt sammanhang som du har gjort

Anonym sa...

Go anonym!

Berit sa...

Försöker ni komma med någon sorts utsäkt?
"Man måste emellertid lära sig att se på att det som händer är en sak, och resonemanget om varför det händer är en annan."

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.