23 juli 2007

Det värsta tänkbaraEtt överhängande hot i dag är att al-Qaeda eller någon annan terroristgrupp redan har eller står i begrepp att skaffa kärnvapen och så kallade "dirty bombs" eller att de kommer att förstöra befintliga kärnkraftverk i hopp om att orsaka en kärnsmälta.

Utan hjälp från länder som Iran och Syrien och även andra, som ger terroristgrupper en fristad inom landets gränser och ekonomiskt stöd, klara inte ens al-Qaeda att genomföra en massiv attack på USA.

Länderna i fråga kommer naturligtvis att förneka all kännedom om samröre med terroristgrupper om det blir en kärnvapenattack så det är därför enormt viktigt att vi "motar Olle i grind".

Vi måste göra helt klart för alla nationers ledare att de kommer att ställas ansvariga för det som händer i USA om det går att bevisa att de hjälpt terrorister och skyddat dem.

Att " hållas ansvarig" betyder att vi kommer att svara med att förstöra deras militära baser, kraftverk, kommunikationsmöjligheter och om nödvändigt även deras större städer.

Det låter drastiskt men det var så som det kalla kriget fungerade.
I 50 år var det fred mellan Väst och Sovjet. USSRs ledare visste att ett anfall mot USA omedelbart skulle resultera i ett massivt kärnvapenkrig.
"Lämna mig ifred så lämnar jag dig i fred" och vare sig Amerika eller Sovjet brändes till aska.

Det krävs starka och modiga ledare för detta, vilket inte är något nytt i historien.
John F. Kennedy gjorde detta klart under Kubakrisen 1962 när han varnade Sovjets ledare:
"It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union."

Jag är rädd att det inte finns sådana ledare i dagens USA. Ledare som har styrka och karaktär att skydda oss mot de människor vars mål är att tillintetgöra oss.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Vet inte hur jag hamnade här.
Men jag tror faktiskt att både Bush & Cheney har stake till att öppna portföljen och bryta kodbrickan.

Inför nästa presidentval hoppas jag på McCain för samma roll.

Bra blogg!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.