06 juli 2007

Demografisk kapitulation

Många människor tror att hotet mot vårt goda liv kommer utifrån, från EU:s maktfullkomlighet och från den oss påtvingade muslimska massinvandringen. Må så vara, men hotet är också inbyggt i välfärdssystemet, som vi i god demokratisk ordning själva skapat.

Socialdemokraterna vill både äta kakan och ha den kvar. De vill bevara välfärdsstaten samtidigt som de behöver fler invandrare som röstboskap.

Men välfärdsstaten blir vi ganska snart tvungna att ta avsked med – helt enkelt för att den uppmuntrar till en tillväxt av människor som kommer att bli en börda för staten:

"Tag det tunisiska exemplet. En kvinna i Tunisien får 1,7 barn. I Frankrike får hon kanske sex, därför att den franska regeringen betalar henne för det. Det är självfallet inte meningen, att pengarna skall gå till tunisier, men franska kvinnor vill inte röra dessa pengar, medan däremot de tunisiska gärna vill," säger den tyske sociologen
Gunnar Heinsohn.

Att det strömmar hit folk som inte är kvalificerade för arbetsmarknaden är en icke-fråga för LO-pamparna. De är bara intresserade av att hålla lönerna uppe för dem som har jobb. Sverige är ett rikt land tänker man, folk är beredda att betala höga skatter för att hålla arbetslösa invandrare under armarna, tror man.

Folkvandringen från den islamiska världen är inte bra för samhällsekonomin, inte heller för sammanhållningen bland medborgarna. Socialdemokratiska politiker och fackföreningsfolk som menar allvar med sitt prat om att värna välfärdsstaten borde följaktligen byta parti och gå med i Sverigedemokraterna.

Men facket har redan börjat ta debatten med sverigedemokrater som är fackanslutna; uteslutning stavas debatten då.
2 Kommentarer:

Knute sa...

Koranen och Muhammed och Islam är argsinta fenomen men islamisk terrorism och sånt beror förstås OCKSÅ på oss själva, nämligen att vi har det här förbaskade välfärdssystemet i Väst som har inbjudit till massinvandring av folk som inte delar våra liberala värderingar.

Berit sa...

Den omfördelningspolitik ("ta från de rika, ge till de fattiga) som bedrivits i Sverige under generationer har ändrat människors attityd till bidrag från staten. Förr var det fult att inte klara sig själv, nu anser man sig ha rätt till så mycket som möjligt, "jag har ju betalat in i skatt!"
Politiker har kunnat köpa röster genom löften att ge bort andras pengar därför har byråkratin vuxit alla över huvudet och nästan alla är fast i systemet för sin överlevnad.
A-kassan sjuk och föräldraförsäkring, vård, skola, omsorg, utbildning, kommunal service....vad har jag glömt?
26 procent av alla anställda arbetar inom stat, kommun, landsting och de omfördelar mer än 55 procent av BNP.(läkare, lärare, sjuksköterskor,) de blir därmed lika beroende av staten som de som enbart lever på bidrag. Målet är nått, ingen ska kunna klara sig själv!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.