14 juli 2007

Mer skatter till Islam

Skolor i USA är statliga eller privata. De privata får inga statliga anslag och många av dem är religiöst inriktade. Det finns således katolska, protestantiska, judiska, muslimska och även helt icke-religiösa.
Government schools , som finansieras helt av skattepengar måste drivas utan religiöst inflytande. Under de senaste åren har man tom. kritiserat uttryck som "God Jul"-hälsning och elever som bär smycken i form av kors.

I Brooklyn däremot tillåter man nu den första statliga muslimska skolan. Khalil Gibran International Academy for Arabic and Islamic Culture är en vänsterpolitisk, arabisk/islamisk skola, på många andra ställen kallad madrassa.

Den finansieras av skattebetalarna.

Jag påstår inte att detta är en träningsskola för terrorister och bara för att vara rättvis kan vi ta oss en titt på läroplanens mål för kursen Hirabah-Not Jihad.

Meningen är att att bekanta studenterna med betydelsen av jihad. Lektionen diskuterar skillnaden mellan jihad som princip för social rättvisa och som ett militärt verktyg för myndigheter att uppvigla massorna. Studenterna får kunskap om olagligt våld i samhället, uppror och terrorism, plundring och andra former av skadegörelse. En student ska kunna :

* definiera jihad i dess literära och dess tillämpade mening, som en princip och som
en institution.
* beskriva godtagbar anledningar till krig enligt islamisk lag
* beskriva skillnaden mellan uppror (baghy) och terrorism (hirabah) enligt
muslimska jurister.
* förklara hur muslimska jurister karakteriserar hirabah och beskriva grunderna
för när de anser att det är en allvarlig, kriminell, straffbar handling.

Rektor för skolan är Dhabah Almontaser som beskriver sig själv som en multikulturell lärare.
Tillsammans med Ghazi Khankan tilldelades Almontaser nyligen en belöning från CAIR, Counsil on American Islamic Relations .
Under ett rally ropade Khankan till folket: "I bring you salaams and greetings from the Mujahideen of CAIR".

Jag har tidigare skrivit om CAIR som delvis grundats av Hamas-sympatisörer och som har anställda som mycket öppet klargör sin plan att införa islamiska lagar i USA.

Organisationen bakom det hela är AAFSC (the American Arab Family Support Centre) som tidigare på sin web.sida uppmanade och informerade om alla de olika möjligheter som finns att erhålla bidrag och understöd och dra fördel av "The American Dream"

Det allvarligaste är ändå att nu kan man använda skattepengar att driva en skola för elever med en speciell religion. Att det går bra när denna religion är Islam men att det aldrig skulle gå om det vore kristendom.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.