24 juli 2007

Press One for English
De immigranter som sökte sig till Amerika hade nästan alla det gemensamt att de var villiga att arbeta hårt för möjligheten att förbättra sina liv. De kom från många olika länder och talade olika språk ; de behöll sina traditioner och mycket av sin kultur men alla insåg att det var viktigt att tala engelska.

Dagens immigranter kommer hit av samma anledning men nu är det inte alls nödvändigt att lära sig engelska.

Alla statliga formulär och blanketter trycks på många olika språk och det är nästan omöjligt att hitta ett automatiskt telefonsystem som inte säger: "For English press one, For Spanish press two".
Ibland är det tom. tvärtom och English är alternativ nummer två.

Det finns många skickliga arbetare här i landet men hur kan de tro att de någonsin kommer att avancera om de inte kan kommunicera? Om de verkligen har talang begränsar de själva sina möjligheter och "samhället" bidrar till att hålla dem tillbaka genom att anpassa sig till deras olika språk.

Vissa demokratiska politiker vet att många av deras väljare kommer från invandrargrupper som knappt förstår engelska och därför motarbetar demokraterna försöken att göra engelska till officiellt språk.
Man vet att när invandrare lär sig engelska flytande avancerar de på lönestegen, smälter bättre in i samhället och kan göra sina egna politiska beslut.


När man legalt ansöker om inflyttning till USA tar det tid innan alla formaliteter har klarats av.
För mig tog det 9 månader och kraven som ställdes var att jag skulle vara frisk, inte ha ett kriminellt förflutet och kunna försörja mig.
Man borde också ställa krav på att immigranten visar kunskaper i engelska och väntetiden kan användas till studier och tester.

Ingen begär att invandraren ska överge sitt barndomslands traditioner och kultur. Ingen kräver att de ska sluta tala sitt modersmål. Detta är ett fritt land där människor kan tala vilket språk de vill men man måste tala engelska för att införlivas med det amerikanska samhället. Det är inte Amerika som ska anpassa sig till oss invandrare, det är vi som ska anpassa oss.

Engelska blev aldrig skyddat som ett officiellt språk, förfäderna tog det för givet , men 30 stater har nu lagar om detta och många fler stater arbetar på att införa lagar om engelska som det allmänna språket.

Men naturligtvis finns det organisationer som motarbetar ansträngningarna. " The Equal Employment Opportunities Commission " har stämt Frälsningsarmen för diskriminering eftersom Frälsis kräver att deras anställda ska kunna tala engelska.
Jag har själv försökt beställa mat på McDonalds där man kallat in chefen därför att ingen talade engelska och jag vägrade att beställa på spanska.

Hur ska människor som lever i samma land kunna känna samhörighet med varandra och fungera ihop om de inte talar samma språk?

"Rasism" är ett tillhygge som man alltid kan använda, så även i detta fall. Är det rasistiskt att ha ett officiellt språk? I så fall skulle 52 nationer, mestadels i Afrika, Asien och Caribbean vara rasistiska eftersom de infört engelska som landets språk.
I världen idag finns det inget som helst samband mellan det språk man talar och hudpigmentering.

Inspiriation till denna posting kom från en video av
Ron and Kay Rivoli som speglar en sann amerikansk anda.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.