19 juli 2007

Vad blev rätt och vad blev fel?Den stora tragiska nederlaget i Irak är ett politiskt misstag inte ett militärt. I botten av detta ligger två storslagna ambitioner---"skapandet av en nation" och demokrati.

Man kan inte skapa nationer. Man kan överföra institutioner från ett land till ett annat men man kan inte överföra historia och kultur som ligger till grund för attityder och traditioner och som gör att dessa institutioner fungerar.

Människor stödjer tyranni framför anarki.

Vare sig i Europa eller i Asien har dagens demokratier startat som demokratier. Så sent som 1950 kunde man inte kalla Taiwan eller Sydkorea demokratier.

Att försöka skapa demokratier i områden där de aldrig existerat är dömt att misslyckas.

USA har vunnit kriget men inte uppnått fred trots fortsatta ansträngningar och förlust av amerikanska soldater. De politiker som vill packa ihop och ta hem soldaterna har ännu inte haft mod att stoppa penningtillförseln till de militära operationerna eftersom de då också får ta ansvar för förlusten.
Politiker som aldrig själva burit uniform eller kommenderat trupper måste hitta en lösning som reglerar kostnaderna och samtidigt får förlusten att se ut som om det är Bush's fel.

Läs utförligare Thomas Sowell's artikel "What has gone wrong, and right in Irak."

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.