15 juli 2007

Vad kostar invandringen?

Ur Lars Janssons förord till boken ”Sveriges Tragedie”, utgiven av Dansk Kultur februari 2007:

Kostnaden för invandringen har beräknats till 260 miljarder kr (mdkr) för år 2005. Därtill kommer inkomstförluster på 30 mdkr. Sammantaget blir det 290 mdkr.

Allt är skattefinansierat. För samma år uppgick de samlade skatterna och avgifterna i stat och kommuner till omkring 1300 mdkr. Ungefär 22 procent därav användes för att finansiera invandringen. (I Danmark är motsvarande andel drygt 7 procent).

För ålderspensioner disponerades samma år ca 170 mdkr i statens budget. Trots att invandringen kostar väsentligt mer än pensionerna, finns i statens budget endast upptaget 6,9 mdkr för invandrare och flyktingar. Sverige har ingen samlad budget för den största offentliga utgiften alla kategorier, nämligen för invandringen. Det finns heller ingen samlad redovisning över vad invandringen kostar i den offentliga sektorn.

Det förekommer ingen som helst samplanering mellan invandringen och behovet av arbetskraft. Flyktingar med asylskäl har endast utgjort 5-10 procent av hela volymen.

En konsekvens har blivit att av hela invandrarbefolkningen får över 70 procent sin försörjning genom skattefinansiering. Riksdagen synes föredra en slimmad välfärd framför en begränsning av invandringen.

9 Kommentarer:

magnus sa...

Knute, du föll pladask på något som du borde undersökt med enkel

Den där Lars räknade visst inte nettokostnader, d v s underlät att räkna med inkomster. Med hans metod skulle antagligen svenskarna kosta ytterligare ännu ett par tusen miljarder och Sverige vara bankrutt.

40 miljarder för tidigt 1990-tal, och 40-60 miljarder lite senare är mer realistiska siffror. I dag ???

Jag skulle, med tanke på förändringarna i antal invandrare samt utvecklingen i segregerade områdena med mera, mycket väl kunna tänka mig att kostnaderna i dag är inte är 40-60 miljarder kronor som tidigare angetts av forskare, utan kanske istället 60-80 miljarder kronor, men det är alltid så att man får jäkla mycket kritik om man inte har en bra material att stödja sig på. Jimmie Åkesson sa en gång att han kan tänka sig att kostnaden är bortåt 100 miljarder kronor, och fick kritik för det. Att säga att kostnaden är minst 40 miljarder och sannolikt är högre än 50 miljarder kronor finns dock god mycket grund för.

Naturligtvis är ökad brottslighet, eller konsekvenser otrygghet i ett s a s alltför mångkulturellt samhälle svårt att kvantifiera, och har vad jag sett inte ingått i några kalkyler.

Knute sa...

Jo jag vet att Lars Jansson fått kritik för sina uträkningsmetoder. Men poängen kvarstår, att invandringen hotar välfärden.

Steen sa...

Jansson är inte den endda :

http://www.skattegranskarna.se/pdfer/artikel004.pdf

mvh från Kbh.

magnus sa...

Jo, det må vara en poäng, men JAnssons miljarder är som ofta påpekats, fantasi-miljarder. Och att nämna dem gör lätt att man inte längre ses som värd att tas på allvar. Hans siffror innebär, typ, att varje invandrare kostar som snittinkomsterna för medelsvensken, eller i vart fall något ditåt. Det ärju lite märkligt m t p att invandrar i dag till över 70 procent har arbete.

En vettig beräkning ger inte en kostnad över 100 miljarder, även om otrygghet är inräknad. Den dag vi har sharialagar kan dock kostnaden inte kvantifieras, men ja hoppas (och tror nog, Dacke i mig!) att vi slipper den dagen.

Anonym sa...

magnus:

1. Det stämmer inte att Jansson inte räknar ut nettokostnader, det gör han.

Det är på andra punkter som Jansson har kritiserats.

2. Nettokostnader är inte alltid rätt, i många andra jämförbara sammanhang använder man bruttokostnader.

Om man t ex vill jämföra med siffror i statsbudgeten, så är det fel att använda nettokostnader.

3. Det stämmer inte att invandrare till 70 % har arbete. 1 gen invandrare har 65 % sysselsättningsgrad. Svenskar 77 %. Dessutom är vi mitt i en högkonjunktur. Och, bland utrikes födda från afrika och mellanöstern tillhör endast 25 % kärnarbetskraften, dvs har stabila heltidsjobb.

Anonym sa...

Ulf Pettersson sammanfattar den förda invandringspolitiken (vansinnet):

http://www.ulfpettersson.se/2007/07/12/myten-om-den-restriktiva-flyktingpolitiken/

Berit sa...

Det finns intressant information om kostnaderna både i Danmark och Sverige
här:

Berit sa...

Här är hela adressen till Ulf
Petterssons artikel

Anonym sa...

Lägg dom pengarna på åldring/sjukvård/skola,istället och sluta med dessa förbannade bidragen.Samma system som Danmark som har en bra inv,politik,tack.Hebbe

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.