29 augusti 2007

Absurditeter av historiska dimensioner


Eurokraterna är standardiseringstokiga. Ta till exempel Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna som vill tvinga Norge att minska på kristendomsundervisningen i skolorna. Är det inte bra fräckt att kräva att alla Europas länder måste tillämpa den franska sekulära modellen. Står en Napoleon och väntar i kulisserna också?

Det som skrämmer mig mest är islamiseringen av Europa som sker i hägn av EUs lagstiftning. Det finns många exempel: nu senast borgmästaren i Bryssel som förbjuder en demonstration mot islamiseringen och sharialagarna. Han påstår att det är rasistiskt att kritisera islam. Men islam är faktiskt inte en ras utan en religion. Däremot tillåts en demonstration anordnad av terroristorganisationen Hizbollah, därför att den har antirasism som täckmantel. Det är orwellskt nyspråk som genomsyrar Europaunionen, precis som i Sovjetunionen i sin tid.

"När en miljon människor i Turkiet demonstrerar mot islamiseringen av sitt land är det ingen, som kallar dem extremister, men när 20.000 människor i Bruxelles demonstrerar mot islamiseringen av EU, är de extremister."

The Brussels Journal , Hodjas blog , Söders blogg

3 Kommentarer:

From Sweden with Grief sa...

"Ur led är tiden" skrev Hamlet
men kan man vrida den rätt igen?

Anonym sa...

Ja, men inte utan kamp. Mot demokratin för frihet. Det finns många maktsystem men inget frihetssystem.

Knute sa...

Citerar ett mail jag fått:

Jag har avsänt följande brev till Carl Bildt och lovar att avrapportera när det anländer svar:

Statsrådet
Carl Bildt
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm

Stockholm 2007-08-29

Det är med stor förvåning som jag i media tar del av ett yttrande av Claes Jernaeus från Utrikesdepartementet att Iran ska vara i sin fulla rätt att protestera mot att en svensk tidning publicerat en teckning av konstnären Lars Vilks.

Jag finner det ytterst märkligt att svenska statens företrädare kan vara av uppfattningen att en främmande makt ska ha rätt att till svenska staten protestera mot laglig verksamhet utövad av privatägda svenska företag.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående ställa följande två frågor:

Varför avvisas inte en protest som den iranska blankt med en hänvisning till det svenska statsskickets grunder och Tryckfrihetsförordningen?

Varför framhåller inte svenska statens företrädare att Sverige är en suverän nation som avvisar yttre inblandning i Sveriges inre angelägenheter?

Jag ser fram emot Din förklaring på dessa för vårt statsskick och vårt lands suveränitet så centrala frågorna.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.