29 september 2007

Bortgift mot sin vilja

Den danska 24-årsregeln är något av det mest geniala som gjorts för integrationen.

Den eminenta bloggen Veritas Universalis berättar om en undersökning från AKF - Anvendt Kommunal Forskning:

När unga med invandrarbakgrund inte kan bli gifta i ung ålder med någon från föräldrarnas hemland, håller de sig till studierna i stället. Tendensen till att hoppa av en utbildning efter grundskolan är högre för personer som är gifta.

24-årskravet är en lag som förhindrar en dansk och en icke EU-medborgare som inte fyllt 24 år att bo ihop i Danmark, eftersom den senare inte kan få uppehållstillstånd. Lagen satte stopp för en del av det systematiska missbruket av arrangerade äktenskap med familjesammanförda. Ungdomar berättar hur regeln beskyddar dem mot att bli gifta mot sin vilja under press från föräldrarna. Antalet tvångsäktenskap har reducerats markant.

Veritas Universalis: 24-årsregel giver flere en uddannelse
Kristeligt Dagblad: Mohammed vil ikke have Louise
Nis News: Only One In 20 Turkish, Moroccan Girls Marry Dutchmen

Ja, det är ett dilemma, att danska medborgare under 24 år som vill gifta sig av äkta kärlek med någon från ett land utanför EU, ska drabbas därför att man vill förhindra muslimska flickor och pojkar från att bli tvångsgifta. Vilket de inte undslipper i alla fall eftersom det bara är att flytta över Sundet. Där det skett flera mord som skulle förhindrats om de mördade kvinnorna hade sluppit bli gifta. Kvinnojourerna i Skåne är överfulla med misshandlade tvångsgifta kvinnor.

I ljuset av de mänskliga tragedier som skulle kunna undvikas, vore det inte något för Sverige att ta efter? Att unga invandrare får möjlighet att utbilda sig och själva välja livspartner. Vad säger statsminister Fredrik Reinfeldt? Danska
B.T. intervjuade honom den 6 maj i år:

"Vi blir aldrig som er danskar. I Danmark har man infört regler och lagar, som inte alls diskuteras i Sverige, och som vi inte heller alls kunde tänka oss att införa," säger Fredrik Reinfeldt, då B.T. frågar vad han tycker om den danska 24-års regeln.

Han menar att "utlänningar, som kommer till Norden ska ses som en berikelse, därför att det är i dem framtiden ligger, och här är det viktigt för alla att hänga med i integrationen."

Att Reinfeldt inte begriper hur trötta folk är på att höra att invandringen är en berikelse. I industrisamhället fanns det jobb åt invandrarna men nu finns det bara socialbidrag. Och framförallt, islam är inte en berikelse utan ett hot mot vår demokrati.

OBS! Jag vill poängtera att det INTE är främlingsfientligt att kritisera islam. Även islams anhängare måste lära sig att skilja på sak och person. Exempelvis är kritik mot slöjan inte rasism.

I ett europeiskt perspektiv har faktiskt Sverige en extrem invandringspolitik. Vad är det egentligen som händer med politiker när de hamnar i Rosenbad? Sover de med Marx och Koranen under huvudkudden?

Den offentliga välfärden och servicen har försämrats på grund av invandringen. "Trots att den svenska staten blivit dubbelt så rik på 17 år!" skriver Johnny Skalin. "För någonstans tar väl alla pengarna vägen?"

"Vi blir aldrig som er danskar," sa Reinfeldt.
Snaphanen kommenterar:

"Vi" ? Vem "vi" ? Den svenska nomenklaturan med dess dubbla agenda och monumentala hyckleri. Nej, den blir aldrig dansk, till stor och oåterkallelig skada för Sverige. Men det svenska folket åtskiljer sig inte så värst mycket från det danska, varför skulle det göra det?"

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.