08 september 2007

Granskning av kostnader

När Census Bureau publicerade sina siffror om vilka som är "fattiga" i USA, vilket jag tidigare skrivit om, är det intressant att ta ytterligare en titt på dessa uppgifter.
Upplysningsvis kan sägas att gränsen för fattig sätts till 20,614 dollar per år för en familj på fyra personer och att dessa utgör 12.3 procent av befolkningen. Den penningsumma som anges inkluderar inte den sk. "earned income tax credit" samt matkuponger.
År 1990 var 33.6 miljoner fattiga, år 2006 har antalet ökat till 36.5 miljoner. En ökning på 2.9 miljoner och det är Hispanics som står för hela denna ökning.
Icke-hispanics och svarta har ökat sin levnadsstandard.

Ökningen bland Hispanics måste ses bland både de som är här lagligt och illegalt samt deras barn, men Folkräkningens representanter berör inte detta när de presenterade utredningen.

Det är viktigt att sanningen kommer fram eftersom det så ofta hävdas att vi inte bekämpar fattigdom. Bland icke-hispanics vita är fattigdom numera reducerad enbart till människor som har destruktiva vanor, dålig utbildning och beklagliga familjerelationer. Bland de svarta ser man fortfarande alltför många människor som lever dåligt även om antalet minskat sedan 1980.

Gränskontroll och immigrationspolitik har direkt inverkan på vår ekonomi. Immigrationen ökar behovet av skolor, socialhjälp och sjukvård. Från år 2000 till 2006 ser man en 41 procentig ökning bland icke-försäkrade och de är alla Hispanics.
Många Hispanics assimilerar snabbt i samhället men så gott som alla är lågutbildade och har svårt att försörja sig. För att hjälpa sina familjer i Mexico lever de också på socialbidragsnivå här och skickar lönen till hemlandet.

De som illegalt tagit sig in i landet drar sig inte heller för att köra bil både utan körkort, registrering och försäkring.
Bevis grundade på statistik och vittnen vidhåller att så många som 43,636 människor omkom förra året i trafikolyckor som involverade illegala immigranter.
En rapport från AAA Foundation for Traffic Study fann att i 20 procent av fatala olyckor var illegala immigranter inblandade.
Man säger också att de som aldrig haft körkort orsakar fem gånger fler dödsolyckor i trafiken. Det gör dem nästan lika farliga som onyktra förare.

De stater som har mest illegala har också de flesta "hit-and-run" olyckorna och eftersom förarna saknar försäkring blir de en stor ekonomisk börda för resten av samhället.
Dessa stater kontrollerar nu dokumentation mer än nykterheten och över hela landet finner man att ca. 10 procent saknar körkort eller har ogiltigt sådant.

Något som kallas The Real ID act kommer att träda i effekt under 2008 och förhindra alla stater från att utfärda körkort till illegala immigranter.

1 Kommentarer:

Knute sa...

Svenskar, danskar och européer har en uppfattning om USA som till skillnad från landet självt inte ändrat sig sedan 1968.

Faktiskt har de fattigaste 10 procenten av den amerikanska befolkningen en högre genomsnittsinkomst än de fattigaste 10 procenten i Sverige.

Andelen av svarta hushåll som tillhör medelklassen fördubblades mellan 1960 och 1997, och år 2000 hade de svarta hushållen i USA en medianinkomst på nivå med den svenska.

http://www.berlingske.dk/kronikker:aid=902918

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.