17 september 2007

Ifrågasatta argument för arbetskraftsinvandringEU och alla dess hantlangare har startat en propagandakampanj för arbetskraftsinvandring från tredje världen.

Huvudargumentet är att vi måste ha 20 miljoner arbetskraftsinvandrare på grund av den åldrande befolkningen. Lyckas inte Sverigedemokraterna och likasinnade ute i Europa motbevisa detta argument, så kommer EU:s planer att lyckas.

Men är inte EU:s argument vetenskapligt korrekt?

Nej, det mesta tyder på att det är enda stort påhitt från början till slut. Som den kanadensiske invandringsentusiasten Jeffery Reitz säger i ett DN-reportage förra året:

"Det viktigaste skälet till en omfattande immigration sägs oftast vara behoven på arbetsmarknaden och en åldrande befolkning. Immigranterna ska göra Kanada till ett större och starkare land som står bättre rustat att möta framtiden.

- Men vi har egentligen aldrig haft en riktig debatt om detta. Varför behöver vi en stor folkmängd?

Ekonomerna säger att det bara stimulerar ekonomin marginellt. Demograferna säger att problemet med en åldrande befolkning inte kan lösas med immigration, då även immigranter blir äldre, säger Jeffery Reitz.

Det verkliga skälet bakom Kanadas immigrationspolitik kanske handlar mer om nationell självkänsla. Många kanadensare vill gärna att deras land ska stå som det goda exemplet på ett samhälle präglat av mångfald och tolerans. . ."

Låter argumentet om behoven på arbetsmarknaden och en åldrande befolkning något bekant?

Ja, exakt samma argument används i svensk debatt för att påvisa det inskränkta och okunniga hos de som kräver mindre invandring. Och vips var det vetenskapligt bevisat att det är så.

Ekonomiska och befolkningsstatistiska skäl är rationella och kalla, och osentimentala. Men om de inte är sanna? Om de används som rökridå för sentimentala skäl, eller för mer osympatiska motiv?

Mer ur DN-artikeln:

"Det är en massiv social förvandling som satts i gång utan någon riktig plan. Vi kanske ser tillbaka på det här om 20 år och undrar hur man kunde bestämma sig för att ta hit så många immigranter utan någon som helst planering, bara baserat på en ideologi, säger Jeffery Reitz.

Trots den positiva atmosfär som omger Kanadas immigrationsprojekt vågar Jeffery Reitz inte räkna med att multikulturalismen ska fungera på sikt, att de stora etniska och religiösa grupperna ska kunna leva sida vid sida i harmoni.

- Jag vill bara säga att vi måste vara uppmärksamma och inte sopa problemen under mattan. Men när man säger det är det nog många som ser mig som en domedagsprofet, säger Reitz.

De unga muslimer som greps i terrortillslaget i Toronto var alla en del av den etniska mosaik som så många av stadens invånare med stolthet lyfter fram. De flesta var kanadensiska medborgare och hade arbete och studerade."

Välbekant det också eller hur? Unga muslimer som är medborgare och har arbete och studerar. Fattigdom är alltså ingen grogrund för terrorism.

Snarare torde det vara etniska rötter i en icke-västlig kultur som skapar identifikationssvårigheter och främlingskap. Och hat!

Ang. EU:s påstående om den ekonomiska och demografiska nödvändigheten av utomeuropeisk massinvandring, så är de motargument som Jeffery Reitz indirekt anför inte originella.

Professor Robert Rowthorn i Daily Telegraph:

"Immigration kan inte lösa pensionskrisen, inte heller lösa problemet med en åldrande befolkning, som dess förespråkare så ofta påstår. Den kan mest fördröja räkenskapens dag, därför att immigranter naturligtvis själva blir gamla och behöver pensioner."

Telegraph

Så varför påstår Tobias Billström och EU det motsatta?

Sunt förnuft säger att ökad befolkning leder till ökade kostnader för vägar, som skall byggas och underhållas, skolor åt invandrarnas barn, sjukvård åt hela familjen, dagisplatser, etc. etc. Allt detta kostar pengar och leder till att fält och skogar ödeläggs för byggnation, alltså ökad miljöförstörelse.

Låg befolkningstillväxt däremot kräver mindre vägbyggen, dagisplatser, skolor, sjukhus, och. . . åldringsvård. Färre åldringar = mindre behov av åldringsvård! Fantastiskt eller hur?

Jag är säker på att jag även kan finna andra ekonomer som ger stöd för mina argument och som sågar EU:s och Tobias Billströms. Tror jag skall googla lite på professor George Borjas och professor Thomas Sowell.

En annan fråga som man kan ställa efter att man vetenskapligt vederlagt de falska demografiska argumenten är denna:

Vad har hittills massinvandring från utomeuropeiska länder fört med sig? Jo, inhemsk terrorism (en femtedel av de brittiska muslimerna hyser förståelse för självmordsbombare), import av hederskultur och kvinnoförakt, ökad brottslighet, ökad arbetslöshet, krav på särrättigheter för invandrare, etc.

Särrättigheter betyder att man frångår principen om likhet inför lagen för alla medborgare, ty som Lawrence Auster påpekat: för mycket etnisk och kulturell mångfald, skapad av invandring och mångkulturell politik, leder oundvikligen till en betoning av gruppidentiteter som underminerar inte bara ett lands historiska kulturarv utan en politisk ordning baserad på individuella rättigheter.

Auster

Det är därför man blir så förvånad över att högerliberaler kan vara så entusiastiska över massinvandring från främmande kulturer. Varför?


Votre ami,

Jean Moulin (Vive la Resistance!)

3 Kommentarer:

Folkomrostning Nu! sa...

Bra skrivet Jean. Forutom de saker du raknar upp sa har massinvandring lett till gigantiska kostnader eftersom de flesta aldrig kommer att arbeta. Kostnaderna halls hemliga av de regerande, vi kan bara gissa, en del flyktingar vet vi kostar runt 1 miljon per flykting varje ar. Totalt sa borde kostnaderna ligga runt 200-400 miljarder kronor varje ar. Tobias Billström uttalande att "vi kommer att behova dessa utomeuropeisk invandrare darfor att deras kvalifikationer behovs". Nu kan man tappa hakan eller krava en forklaring. Vad han menar, men han ville inte tala i klartext, ar att de ar helt okvalificerade, outbildade och vi behover en arbetarklass som vill arbeta med enklare sysslor. Med de tankebanorna sa struntar Billstrom i det faktum att kanske 1 miljon flyktingar redan finns i sverge som inte jobbar. Ska han helt strunta i dessa manniskor och nu inleda en ny jattelik massinvandrings vag? Hans motiv skulle da vara att a) svenskar sjukskriver sej och gar hellre arbetslosa, b) flyktingar arbetar inte av kulturella skal, de kom som flyktingar inte som arbetskraft. Goran Persson sade nagot liknande innan (S) forlorade valet. Det var nasta exakt samma sak som uttalades av G Persson och Billstrom. Dom maste ha studerat samma rapport? Deras asikter ar mycket farliga for sverige som nation. Om dom lyckas forverkliga det dom vill sa betyder det slutet for sverige, svensk kultur och det svenska folket. Vi Svenskar kommer inte ens behovas om manniskor med deras asikter far styra.

Anonym sa...

Bra skrivet! Minns också att det var arbetskraftsinvandrade läkare som bombade i England senast.

Sen det här med att ekonomi går före allt annat. Även om det vore sant att vi fick det lite lite bättre ekonomiskt, vore det värt det givet den ökade brottsligheten, splittringen i samhället, ökad risk för terror, etc?

Men jag tror inte heller att det är en ekonomisk vinst. Invandrare har betydligt lägre sysselsättningsgrad än svenskar. Man underskattar språkproblemen och de kulturella problemen: det medför inte bara sociala utan även ekonomiska problem.

Skrev en kortis i ämnet här:

http://robsten.blogspot.com/2007/09/eu-vill-ha-20-miljoner-nya-invandrare.html

Knute sa...

"Där nationens sammanhållande kraft försvagas lurar separatismen och motsättningarna och en atavistisk regionalism tar vid, ungefär som stammotsättningar och släktfejder i feodala samhällen i för länge sedan passerade samhällsstadier - Carl Bildt vill har 300 Kosovo i Europa, som han kan flyga emellan och som kan styras från Bryssel med hjälp av 20 000 yrkessoldater i vart och ett av dem."
Östra Ölands fria horisont

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.