26 september 2007

Europa riskerar att bli som KosovoI Sverige finns många asylsökande som fått avslag på sin ansökan men som inte vill åka hem. De kostar skattebetalarna en miljon per person och år. Varför inte ge dem en miljon i handen, förutsatt att de aldrig återvänder.

Det vore önskvärt om politikerna sätter sig in i konsekvenserna av att sitta med armarna i kors och rulla tummarna och ingenting göra för att hejda invandringen från muslimska länder. De borde läsa följande utdrag ur ett resebrev från Kosovo och Bosnien om vår framtid:

Jag har nyligen återvänt till USA från min resa genom Balkan som hade som mål att se hur det ständigt expanderande Mellanöstern in i Europa ser ut på närmare håll.

Jag reste till delar av Kosovo där de kristna tvingas att leva i ghetton som liknar militärförläggningar, med skräck och rädsla för att dödas om de sätter foten utanför sina enklaver utan beskydd. Jag såg en fientlig och vild region med mycket litet självbyggd infrastruktur, och med enorma mängder utländska pengar som flyter in från Saudiarabien och andra nationer som beslutsamt exporterar sina extremist-ideal. Den enda verkliga infrastrukturen jag såg var resterna av Titos kommunistiska Jugoslavien, medan strömmen av pengar främst pumpas in i nya byggprojekt som wahabi-moskéer och madrasa-skolor.

Klostret i Gracanica har varit säte för kristna kyrkor sedan 500-talet, och när jag anlände blev jag överraskad över att de höga murarna var prydda med taggtråd och maskingevär, nödvändigt nu för att skydda nunnorna och biskoparna som bor där.

Jag besökte nunnorna i klostret, vilka berättade hur de levde i rädsla för att bli mördade av radikala muslimer. Mitt mod sjönk när jag förstod att fastän deras förfäder hade levt där sedan urminnes tider, visste de att deras situation aldrig skulle bli bättre, och att någon gång i deras liv skulle de antingen bli mördade eller tvingas att resa därifrån.

I Bagdad innan Saddams fall fanns fem våningar höga bilder av Saddam Hussein. I Kosovos huvudstad Pristina finns det fem våningar höga bilder av Bill Clinton. Clinton tog som vi vet ställning för kosovoalbanerna i konflikten med serberna i slutet av 1990-talet, och använde amerikanska plan för att bomba serberna flera hundra kilometer norr om Kosovo i den serbiska huvudstaden Belgrad. Kosovomuslimerna är naturligtvis tacksamma för detta, ändå talade jag med flera dussin av dem om deras lojaliteter och det var skriande uppenbart att deras lojalitet var mot öst, mot Mecka, och absolut inte mot väst.

Ett fullskaligt krig som ledde till att muslimerna tog makten, och att icke-muslimerna lever i skräck och dhimmitude. Vad som hände där kan drabba Amerika om 50 till 100 år, det vill säga om vi inte ingriper för att hindra att det inträffar.

Läs hela artikeln av Jesse Petrilla. Tack för tipset Hodja.

För Europa i allmänhet, och Sverige i synnerhet, är nog tidsperspektivet snarare 25 till 50 år. Sverige som har störst invandring per capita i Europa får nog förbereda sig på en kosovoliknande situation i framtiden. Om vi inte hejdar invandringen.

Kosovo är ett varnande exempel på hur det kan gå. Fram till 1945 var serberna i majoritet, år 1988 var 90 procent albaner. Serbernas födelsetal minskade under denna period från sex till två barn per kvinna. Samtidigt en stor invandring till Kosovo från muslimska länder. Känns mönstret igen?

Läs minister Billströms förslag om Återvändostöd. Enligt Migrationsverket är är 93 procent av dem som kommer till Sverige inte flyktingar. Läs också vad han säger i utländska media, då han vågar vara öppen om massinvandringens negativa konsekvenser. Billstrom interviewed on Iraq refugees in Sweden

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.