09 september 2007

Kära Europa

Trots bittra beskyllningar och ett växande missförstånd mellan oss har de flesta amerikaner inte glömt att ett tryggt Europa fortfarande är viktigt för Förenta Staternas materiella och spirituella välbefinnande.

Även nu när multikulturalismen har vilselett era unga att hävda att ingen kultur kan vara sämre än västerlandets vet vi alla i botten av våra hjärtan att den som kritiserar Väst hellre genomgår en hjärtoperation i Berlin än i Guatemala; hellre är muslim i Paris än kristen i Riyad; hellre är kvinna eller homosexuell i Amsterdam än i Iran; hellre dricker vattnet i Luxembourg än i Uganda; hellre protesterar mot regeringen i Italien än i Kina eller Nordkorea.

Fast vi egentligen inte tror att Europa kommer att kunna leva upp till sina förhoppningar hoppas vi ändå att ni på något underligt vis gör det - för allas vårt bästa.
Det är bättre att ha en stolt partner i en framtida alltmer farlig värld än en som är arg och avundsjuk och som vältrar sig i oförrätter och anklagar andra för sina självtillfogade sår.

Även i denna tid av kris klamrar vi oss fast vid hoppet om att Europa kommer att vakna i elfte timmen, återupptäcka sin bakgrund och förena sig med oss och försvara den västerländska kulturen mot denna senaste hemsökelse av islamisk fascism.

Världen blir allt farligare trots era nya noteringar om barnlöshet, pacifism, socialism och avkristning. Islamisk radikalism, ett inflytelserikt kommunistiskt Kina, en växande kollektivism i Latinamerika, kanske ett nytt Tzar-Ryssland tillika med svält och massaker i Afrika hotar västvärldens existens.

Kritisera våra synder; ge oss råd; influera oss med er rikedom av erfarenhet--- men gör det som partner i ett gemensamt krig, inte som en överlägsen eller avundsjuk neutral på sidlinjen.
Historien är oförlåtlig. Ingen av oss undantas enbart på grund av röken från tidigare framgångar.
Antingen reformerar ni er ekonomi, sätter fler barn till världen och lär er att försvara er eller?

Om ni inte gör det kommer det Europa som vi känner att försvinna- till stor glädje för islamisterna men till stor sorg för Amerika.

Översättning av delar från Victor David Hanson: A letter to the Europeans. Cry the beloved continent.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.