14 september 2007

Krig under sex år

Sex år efter Sept. 11 ser man förvirring både i Europa och USA angående vad som egentligen hotar västvärlden och också den överhängande faran av hotet.
Det gäller både politiker och människor i allmänhet som fortfarande inte tror att det radikala Islam innebär någon större fara.
Förmodligen handlar det om två-tredjedelar av européer och 30-40 procent av amerikaner som tror att terrorister kan hanteras av polisen och rättsväsendet.
Bland den övervägande delen av européer och även amerikaner tror man att det avskydda kriget i Irak är den egentliga kampen mot terrorism. Denna tro har ytterligare förstärkts av hatet mot President Bush och hans många gånger motsägande retorik
. SvD

Om vi inte kan enas om vad som hotar oss kan man inte begära att vi ska vara eniga om hur det ska hanteras.

Europas snabbt växande skara av muslimer ger bränsle till en växande rädsla och avsky för Islam bland den inhemska befolkningen.

Många länder, däribland England, Holland och Sverige, har svarat med en politiskt korrekt tycka-synd-om-inställning och därmed gett avkall på sin egen kultur.

Frankrike och Danmark däremot, visar lite mera ryggrad när det gäller att hantera de mest extrema yttringarna och kraven och England börjar faktiskt fundera lite över en tuffare immigrations- och- deporteringspolitik.

Europa är "kanariefågeln i gruvan" när det gäller stressen mellan muslimer och den inhemska befolkningen. Om vi här i USA tillåter samma kulturella flummighet kommer vi att inom fem á tio år vara där Västeuropa är i dag.

Tony Blankley säger:


"Dagarna efter Sept. 11 insåg jag att vi stod inför ett test av vår styrka, vilja och förmåga att framhärda i decennier i ett plågsam uppgift. Men jag trodde aldrig att vi efter sex år skulle vara så ytterligt splittrade när det gäller att förstå vad som är vår fiende. Det är en kollektiv avsägelse av pliktkänsla som saknar motstycke i vår långa historia. Våra liv är i mycket större fara på grund av det."

4 Kommentarer:

Knute sa...

Att den belgiska polisen ger sig till att misshandla och arrestera fredliga demonstranter, som i Bryssel protesterar mot islamisering och sharia, är tecken på att Europaunionen förråder vår frihet och demokrati.

"Vad har protester mot shariah i Europa att göra med den amerikanska policyn i Irak eller med September 11? Svaret är allting. Vad handlade attackerna September 11 om? Al Qaeda's terroristkomplott var planerad att inte bara slå mot Förenta Staterna utan också för att flytta fram etableringen av ett islamiskt kalifat — en världsregering som styr enligt shariah, vilket, bland annat, förbjuder kritik av islam."

Tack för tipset till http://sdblogg.se/archives/utrikes/901

The Washington Times

Anonym sa...

Ber att få tacka för en eminent blogg!

Synd den inte har 1000 ggr fler läsare!

Håll fanan högt.

Gustafsson iS.

Berit sa...

Tack Gustafsson.
Jag hoppas av hela mitt hjärta att vi inte bara "predikar för kören"utan också öppnar ögonen på en och annan läsare.

Anonym sa...

Äntligen har folk fått upp ögonen
för dessa islamistiska frihetskämpar.Det är dags att agera
fort nu.Annars kommer vi i ännu större problem.
LET US GO FORWARD TOGETHER!!

TaiganBoysSays

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.