04 september 2007

Muslimer, ta avstånd från islams hot och våld!I dagens SvD kan man läsa att muslimska ledare och imamer måste fördöma hot. "Lars Vilks har blivit hotad till livet och när det ryktades om att Jönköpings museum skulle ställa ut hans teckningar fick även de motta hot."

Visst vore det trevligt om det funnes moderata och demokratiska muslimer, men antingen finns de inte i överdrivet stort antal, eller också är de så rädda att de inte märks. Koranen är ett våldsdokument som hetsar till halshuggning av dem som lämnar islam. I den islamiska världen betraktas moderata muslimer som freaks. Muhammed fjärrstyr all världens muslimer från sin grav. Så hemskt är det.

Jag kan inte påminna mig ett enda tillfälle då muslimer kommit ut i stort antal och protesterat mot jihad och våld och terror. Från deras ledare och imamer kan vi vänta oss ännu mindre, de har ju läst Koranen och vid det här laget vet vi ju vad som står där, hundratals verser som predikar grymhet.

Om islam ska gå att förena med demokrati måste hälften av Koranens sidor rivas ut. Moderata muslimer, som inte vågar bli apostater, måste förändra sin religion så den passar i ett demokratiskt samhälle. Transformation alltså, inte reformation. Reformer grundade på bokstavlig tolkning av texterna är däremot vad imamerna oftast håller på med, med känt resultat: moskéer som kommandocentraler för heligt krig.

La Kimpolina skriver angående den i dag avslöjade planerade terroraktionen i Danmark, den tredje på två år:

"Känslan av ‘dem och oss’ skulle kanske bli annorlunda positiv, om de unga muslimernas omgivning och rådgivande imamer lät bli att upplära dem i exempelvis indelningen av mänskligheten i RÄTTROENDE (muslimer) och VANTROGNA (alla andra, inklusive oss). Det skulle också hjälpa, om man lät bli att upptända de unga genom att göra dem totalt paranoida och inbilla dem, att vi västerlänningar allihop är ute efter dem och andra muslimer i hela världen."

"Om muslimerna som bor här kunde vänja sig vid att dämpa sina alltid ömma och sprängklara religiösa tår lite ner i vardagen, skulle det gagna den generella stämningen omkring dem."3 Kommentarer:

Berit sa...

I denna artikel av M'Hamed Ben Youssef från Tunisien säger han att " Den så kallade "civiliserade" världen måste vidta åtgärder för att minska den illvilliga passion som deras befolkning visar mot den mest toleranta religionen i världen, den som är baserad på barmhärtighet och förlåtelse, nämligen Islam"
Det är så man storknar!


Här

Knute sa...

M'Hamed Ben Youssefs värld är uppochnervänd.
Islamisterna hatar oss oavsett vad vi än gör. Hur mycket pengar vi än skickar till Gaza och Afghanistan börjar de skrika så fort de får se en rondellhund. No Quarter skriver bra om det: http://noquarter.wordpress.com/2007/09/04/the-prime-directive/

Anonym sa...

"Moderata&Demokratiska muslimer"--Hohohoho. Den muslim som påstår sig vara detta tillämpar kvasireligionens klassiska "taqiyya".

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.