25 september 2007

NIMBY och BANANA

Olja har blivit ett begrepp som förknippas inte bara med energi utan också med global warming, terrorism, politisk korruption samt de stora oljebolagens girighet.

USA och hela västvärlden måste välja mellan att antingen fortsätta beroendet av importerad olja, och därmed också utlämna sig ytterligare till utpressning från terroristländer och ytterligare krig, eller satsa på utbyggnad av andra energikällor.

Alternativa energikällor är naturligtvis kärnkraft, ytterligare oljeborrning, vind och sol, och biomassa.

Miljöaktivisterna de "Gröna", som tagits över av de kommunister som blev hemlösa när Berlinmuren föll, gör allt som står i deras makt för att stoppa alternativa projekt.
Några gör det säkert av omsorg om fåglar, renar, sandflugor osv. men den största anledningen är att de är motståndare till kapitalism.
Viktigast för dem är att kapital och marknadskrafter kontrolleras statligt.

Bland de Gröna gömmer sig NIMBY's ; "Not In My Back Yard," där senator Ted Kennedy är ett lysande exempel.
84 procent av invånarna i New England röstade för bygget av en vindfarm, Cape Wind i Nantucket Sound, men projektet stoppades av Kennedy:
"Inser ni inte att det är där jag seglar!"

Planerna flyttades till Galveston, Texas där tornen skulle placeras fem miles utanför kusten, knappt synliga från land, men sommargäster där protesterar att det stör utsikten.

Den sistnämnda gruppen faller under rubriken BANANA; "Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody"

Det är frustrerande och riskabelt att vår nation låter sig "hållas som gisslan" av länder som inte alls har vårt bästa intresse i tankarna.

Alla måste ställa sig bakom utvecklingen av olika sorters energiframställning och besparingar utan statlig inblandning i form av straffskatter och subventioner som enbart hindrar en sund konkurrens och hämmar uppfinningsrikedomen.
Amerikanska folket måste förstå att nationens säkerhet står på spel om man inte gör sig energi-oberoende.
Olja är bara en bekväm resurs. Med hjälp av ny teknologi kan energi utvinnas från många källor förutom petroleum.

3 Kommentarer:

Knute sa...

Hur är det med ekonomin i en vindsnurra? Om man bortser från statliga subventioner? Det är nog stört omöjligt att få reda på. Svenska regler, EU-regler, en snårskog.

Det sägs att avskrivningstiden är fem år och livslängden är 20 så det verkar ju vara en bra affär.

Om jag köper och sätter upp en vindsnurra för 100 000 kr, är den redan subventionerad? Den är är privatekonomiskt lönsam, men kanske inte samhällsekonomiskt.

Producerar ett vindkraftverk under sin livstid mer energi än det är nerlagt i den?

Men det finns mer som måste tas med i kalkylen. Även om vindsnurran inte är så lönsam och energieffektiv som man tror, så behöver vi faktiskt energi, nästan till vilket pris som helst. Den nytta vi har av elströmmen under de 20 åren uppväger nackdelarna.

Anonym sa...

Bra postning.

Den politiska aspekten av energiförsörjning till den civiliserade världen är mycket underskattad, vare sig vi pratar rysk gas eller arabiska/venezolansk/afrikansk olja...

Vi måste ha egen energi, vare sig det sedan blir kärnkraft, vatten eller vindkraft.

Berit:

Vindkraft lönar sig - stort.

Har kollat en del vindkraftskooperativs ekonomi på nätet och det betalar sig förhållandevis snabbt.

Det subventioneras, men de skulle bli lönsamma ändå. Men byggkostnaderna avskräcker försås många.

Just nu byggs det en park ute i Vänern här i närheten. Men tro inte att inte folk klagar ändå. "Det tar bort naturupplevelsen" för folk som båtar på sjön.... Det finns folk som klagar på allt.

Gustafsson iS

Berit sa...

Undr min resa tvärs över kontinenten såg jag många vindkraftfarmer i Oklahoma men förvånandsvärt många snurror stod stilla.
Av egen erfarenhet från "windbuggers"ombord vår segelbåt vet jag att det är stor förslitning på allt som har rörliga delar.

Jag är totalt emot ALL statlig subventionering av alternativ energi. Om vindsnurrorna är så bra, varför behöver de då subventioneras?
Statliga bidrag hämmar andra uppfinningar eftersom de inte kan provas och kunkurrera på rättvisa villkor.
Hot om straffskatt på oljebolagens vinst gör att man inte satsar kapital i nya raffinaderier eller borrningar för nya fyndigheter. Ingen är så dum att de riskerar sitt kapital om de tror att staten kan gå in och ta vinsten.
Jag har många års erfarenhet av ett liv med solenergi och eget
vattenhjul

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.